087.790.7790

Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn nhanh chóng 2024 

Bạn đang loay hoay không biết tìm kiếm công ty dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn nào uy tín ? Quản lý tài chính hiệu quả là chìa khóa cho sự thành công của mọi doanh nghiệp. Tuy nhiên, với hệ thống sổ sách kế toán phức tạp và thay đổi liên tục theo luật pháp, nhiều doanh nghiệp tại Lạng Sơn gặp khó khăn trong việc tự thực hiện công việc này. Hiểu được điều đó, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn chuyên nghiệp, uy tín, giúp doanh nghiệp bạn an tâm tập trung và phát triển bền vững.

dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn
dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn

1.Dịch vụ làm sổ sách kế toán là gì ?

Dịch vụ làm sổ sách kế toán là một loại hình dịch vụ được cung cấp bởi các công ty kế toán hoặc các chuyên gia kế toán độc lập nhằm giúp các doanh nghiệp quản lý và tổ chức hệ thống kế toán của mình thông qua việc sử dụng phần mềm kế toán và công nghệ thông tin. Dịch vụ này thường bao gồm các công việc như nhập dữ liệu, phân loại số liệu, tạo báo cáo tài chính, và thực hiện các nhiệm vụ kế toán cụ thể khác.

2. Khi nào doanh nghiệp cần làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn ?

2.1 Khi thành lập doanh nghiệp:

Ngay sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành mở sổ sách kế toán và ghi chép các giao dịch tài chính phát sinh trong hoạt động kinh doanh.Doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Chọn hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với ngành nghề kinh doanh.
 • Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định.
 • Ghi chép đầy đủ, chính xác các giao dịch tài chính phát sinh trong tháng đầu tiên hoạt động kinh doanh.
 • Lập báo cáo tài chính tháng đầu tiên hoạt động kinh doanh.
 • Nộp báo cáo tài chính tháng đầu tiên hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế theo quy định.

2.2 Hàng tháng, quý, năm

Doanh nghiệp cần ghi chép đầy đủ, chính xác các giao dịch tài chính phát sinh trong tháng và lập báo cáo tài chính tháng.Báo cáo tài chính tháng bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,Thuyết minh báo cáo tài chính.Doanh nghiệp cần nộp báo cáo tài chính tháng/quý/năm cho cơ quan thuế theo quy định.

2.3 Khi giải thể doanh nghiệp:

Doanh nghiệp cần thực hiện việc bàn giao, lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định trước khi giải thể doanh nghiệp.Cụ thể, doanh nghiệp cần:

 • Lập báo cáo tài chính giải thể doanh nghiệp.
 • Bàn giao hồ sơ kế toán cho cơ quan thuế theo quy định.
 • Lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần làm sổ sách kế toán trong các trường hợp sau:

 • Khi thay đổi chủ sở hữu: Khi doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, người chủ sở hữu mới có trách nhiệm tiếp tục ghi chép sổ sách kế toán của doanh nghiệp từ thời điểm chuyển giao.
 • Khi thay đổi trụ sở chính: Khi doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính, doanh nghiệp cần chuyển giao hồ sơ kế toán cho cơ quan thuế nơi đặt trụ sở mới.
 • Khi thanh tra thuế: Khi doanh nghiệp bị thanh tra thuế, doanh nghiệp cần cung cấp cho cơ quan thanh tra thuế đầy đủ hồ sơ kế toán theo yêu cầu.

3. Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn uy tín 2024 – Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC 

3.1 Bảng giá dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn

Với chất lượng dịch vụ, sự uy tín của công ty cũng như những lợi ích mà chúng tôi mang lại cho bạn khi đã chọn ACC làm dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn , chúng tôi sẽ mang lại cho bạn một chi phí hợp và kết quả chất lượng khi đã chọn tin tưởng ACC.  Bảng giá dịch vụ làm sổ sách kế toán có thể thay đổi theo từng đơn vị cung cấp dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn ,loại hình doanh nghiệp và số lượng chứng từ phát sinh. Dưới đây là bảng giá dịch vụ của chúng tôi : 

 

Số lượng hóa đơn Báo giá trọn gói
Dưới 10 2,100,000/quý
Dưới 16 2,400,000/quý
Dưới 31  3,000,000/quý
Dưới 46  4,200,000/quý
Dưới 61 5,100,000/quý
Dưới 76 5,700,000/quý
Dưới 91 6,300,000/quý
Dưới 121 7,500,000/quý
Dưới 151 8,400,000/quý
Dưới 181 9,300,000/quý
Từ 181 trở lên Mỗi hóa đơn phát sinh thêm phụ thu 20,000/hóa đơn

3.2 Dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn mà ACC cung cấp 

Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo tháng

Dành cho các doanh nghiệp có số lượng chứng từ nhiều ,phức tạp, cần kiểm kê, tổng hợp và hạch toán liên tục để hạn chế những sai sót.

Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo quý

Dành cho các doanh nghiệp mới thành lập, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp không có chứng từ, hóa đơn nhiều nhưng cần xử lý chính xác và đầy đủ hồ sơ, sổ sách kế toán đúng quy định nhà nước.

Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo năm

Được sử dụng tại các doanh nghiệp không chỉ có nhu cầu về đội ngũ kế toán hỗ trợ làm sổ sách kế toán mà còn đồng hành trong việc xử lý các vấn đề phát sinh, đại diện doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề với cơ quan nhà nước.

Dịch vụ làm sổ sách kế toán theo yêu cầu riêng

Dành cho các doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các nghiệp vụ đang bị thiếu hoặc doanh nghiệp đang cần để đáp ứng nhu cầu và hoạt động của công ty để vừa đạt được mục tiêu trong công việc, vừa tiết kiệm chi phí.

 

4. Quy trình của dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn của ACC 

dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn
dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ, chứng từ kế toán: Doanh nghiệp cung cấp cho đơn vị dịch vụ kế toán toàn bộ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng/quý.

 Hồ sơ, chứng từ kế toán bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Hợp đồng lao động
 • Hóa đơn, chứng từ mua hàng, bán hàng
 • Chứng từ thanh toán
 • Bảng lương, bảng kê chi phí
 • Sổ sách kế toán

Bước 2: Kiểm tra, rà soát hồ sơ, chứng từ: Đơn vị dịch vụ kế toán tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, chứng từ kế toán để xác định tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, phát hiện các sai sót, thiếu sót nếu có. Sắp xếp hóa đơn, chứng từ theo từng nhóm: mua hàng, bán hàng, chi phí,…

Bước 3: Hạch toán kế toán: Đơn vị dịch vụ kế toán tiến hành hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán. Hạch toán kế toán bao gồm các công việc sau:

 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán
 • Tính toán, xác định số liệu kế toán
 • Ghi sổ kế toán
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin kế toán

Bước 4: Lập sổ sách kế toán: Đơn vị dịch vụ kế toán lập các sổ sách kế toán theo đúng mẫu quy định của pháp luật, đảm bảo tính khoa học, hệ thống và logic. Sổ sách kế toán bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái
 • Sổ chi tiết
 • Sổ phụ
 • Sổ tổng hợp

Bước 5: Lập báo cáo tài chính: Đơn vị dịch vụ kế toán lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực, khách quan và phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Bước 6: Tư vấn kế toán, thuế: Đơn vị dịch vụ kế toán tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, đảm bảo doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Tư vấn kế toán, thuế bao gồm các công việc sau:

 • Tư vấn về hệ thống kế toán
 • Tư vấn về lập báo cáo tài chính
 • Tư vấn về nộp thuế
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp thuế
 • Cập nhật thông tin về luật kế toán, thuế

5. Các công việc chuẩn bị cho việc làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn của  ACC

 

CHI TIẾT CÔNG VIỆC DỊCH VỤ LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN CỦA ACC
Công việc kê khai thuế Công việc kế toán
Tư vấn Luật thuế, Luật kế toán sát với thực tế kinh doanh của Doanh nghiệp để Doanh nghiệp nắm bắt kịp thời. Lập đầy đủ các chứng từ kế toán Thu – Chi – Nhập – Xuất … cho Doanh nghiệp.
Tư vấn xuất hóa đơn bán hàng (đầu ra), lấy hóa đơn mua hàng (đầu vào) đúng luật. Sắp xếp, phân loại và đóng chứng từ kế toán theo quy định.
Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ cân đối thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN… hợp lý cho Doanh nghiệp. Ghi chép và in sổ kế toán chi tiết các loại (chi tiết tiền mặt, tiền gửi, phải thu, phải trả, tồn kho…)
Kê khai thuế và nộp báo cáo thuế cho Cơ quan Thuế hàng kỳ theo tháng/ quý. Ghi chép và in sổ kế toán tổng hợp (sổ cái các tài khoản, sổ nhật ký tổn hợp…)
Kê khai hóa đơn bán ra và nộp báo cáo sử dụng hóa đơn cho Cơ quan Thuế hàng kỳ theo tháng/ quý. Lập đầy đủ các bảng tính giá thành, tính giá xuất kho, bảng lương và bảng tính bảo hiểm cho nhân viên, bảng tổng hợp và phân bổ các loại chi phí…
Giao dịch, làm việc với Cơ quan Thuế khi có vấn đề phát sinh. Tổng hợp số liệu, kết chuyển doanh thu và chi phí để làm báo cáo tài chính cho Doanh nghiệp.

6. Câu hỏi thường gặp về dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn 

6.1 Thời gian hoàn thành dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn là bao lâu ?

Thời gian để hoàn thành dịch vụ làm sổ sách kế toán tại Lạng Sơn phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp sản xuất, xây dựng thường có khối lượng chứng từ phát sinh nhiều hơn doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, do đó thời gian hoàn thành sổ sách kế toán cũng lâu hơn.

Số lượng chứng từ phát sinh: Số lượng chứng từ phát sinh càng nhiều thì thời gian hoàn thành sổ sách kế toán càng lâu.

Hình thức kế toán: Doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán máy thường có thời gian hoàn thành sổ sách kế toán nhanh hơn doanh nghiệp áp dụng hình thức kế toán thủ công.

Độ phức tạp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ kinh tế phức tạp thì thời gian hoàn thành sổ sách kế toán cũng lâu hơn.

Nhìn chung, thời gian hoàn thành dịch vụ làm sổ sách kế toán thường dao động 7 – 10 ngày đối với những doanh nghiệp ít chứng từ. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp có khối lượng chứng từ phát sinh lớn, nghiệp vụ kinh tế phức tạp thì thời gian hoàn thành sổ sách kế toán có thể kéo dài từ 1 đến 3 tháng.

6.2 Làm thế nào để lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ sổ sách kế toán uy tín tại Lạng Sơn ?

Để lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ sổ sách kế toán uy tín tại Lạng Sơn, bạn nên lưu ý một số tiêu chí sau:

 • Kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của công ty.
 • Uy tín và thương hiệu của công ty.
 • Chất lượng dịch vụ của công ty.
 • Giá cả dịch vụ của công ty.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790