087.790.7790

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin tổng hợp về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và tình hình tài sản của doanh nghiệp. Vậy dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác như thế nào ? Hãy để ACC giải đáp các thắc mắc của bạn thông qua bài viết dưới đây của ACC 

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác

1. Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động kiểm tra, đánh giá một cách độc lập và khách quan của kiểm toán viên đối với báo cáo tài chính của một tổ chức, doanh nghiệp để đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính đó so với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính: Thông qua quá trình kiểm toán, kiểm toán viên sẽ phát hiện và khắc phục các sai sót, gian lận trong báo cáo tài chính. Điều này giúp cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Tăng cường tính tin cậy của báo cáo tài chính: Ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên là cơ sở để các bên liên quan tin tưởng vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp cho doanh nghiệp huy động vốn, tiếp cận các nguồn lực từ bên ngoài thuận lợi hơn.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Kiểm toán báo cáo tài chính là một yêu cầu bắt buộc đối với một số loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính sẽ tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế,…
 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập. Công ty kiểm toán cần đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn để được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận và thỏa thuận hợp đồng kiểm toán: Công ty kiểm toán và doanh nghiệp cần thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng kiểm toán, bao gồm phạm vi kiểm toán, thời gian kiểm toán, thù lao kiểm toán,…
 • Thực hiện kiểm toán: Công ty kiểm toán sẽ thực hiện các thủ tục kiểm toán để thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán liên quan đến báo cáo tài chính.
 • Lập báo cáo kiểm toán: Công ty kiểm toán sẽ lập báo cáo kiểm toán để đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên có thể được chia thành 4 loại:

 • Ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Ý kiến chấp nhận có điều kiện: Báo cáo tài chính đã được lập và trình bày trung thực và hợp lý, trên cơ sở các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan, ngoại trừ một số vấn đề được nêu trong báo cáo kiểm toán.
 • Ý kiến từ chối: Báo cáo tài chính không thể được chấp nhận vì kiểm toán viên không thể thu thập đủ bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến.
 • Ý kiến không thể đưa ra ý kiến: Kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính vì các lý do khách quan.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là một dịch vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp. Dịch vụ kiểm toán giúp doanh nghiệp nâng cao tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, tăng cường tính tin cậy của báo cáo tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật.

2. Các đối tượng bắt buộc phải làm kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các đối tượng phải làm kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm:

 • Doanh nghiệp và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Doanh nghiệp mà các tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, theo quy định của từng ngành, nghề, lĩnh vực cụ thể, các doanh nghiệp, tổ chức khác cũng có thể phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính. Ví dụ, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có quy mô tổng tài sản từ 500 tỷ đồng trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính cũng phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

 • Kiểm toán báo cáo tài chính là một công việc quan trọng nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính. Kiểm toán viên có trách nhiệm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán và các quy định của pháp luật. Báo cáo kiểm toán của kiểm toán viên là cơ sở để các nhà đầu tư, chủ nợ, cơ quan nhà nước và các bên liên quan khác đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

3. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán báo cáo tài chính là một quy trình được thực hiện bởi một cá nhân hoặc tổ chức độc lập để đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính so với các chuẩn mực kế toán và pháp luật hiện hành.

Sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng cường độ tin cậy của báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp tạo dựng được niềm tin với các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm các nhà đầu tư, ngân hàng, đối tác,…
 • Phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, gian lận: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, gian lận trong quá trình lập và trình bày báo cáo tài chính. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được những rủi ro pháp lý và tài chính. 
 • Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của các hoạt động quản trị, từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động. 
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý. 

Để lựa chọn được đơn vị kiểm toán uy tín, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Đơn vị có kinh nghiệm, uy tín: Doanh nghiệp nên tìm hiểu kỹ thông tin về các đơn vị kiểm toán, xem xét các yếu tố như kinh nghiệm hoạt động, uy tín của đơn vị,…
 • Đơn vị có đội ngũ kiểm toán giỏi, chuyên nghiệp: Đội ngũ kiểm toán giỏi, chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo chất lượng dịch vụ kiểm toán.
 • Đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng tốt: Doanh nghiệp cần đảm bảo dịch vụ kiểm toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các chuẩn mực kiểm toán.

4. Nội dung của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Nội dung của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính bao gồm các công việc sau:

Lập kế hoạch kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ lập kế hoạch kiểm toán để xác định phạm vi, nội dung, thời gian và cách thức thực hiện kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán sẽ được thảo luận và thống nhất với doanh nghiệp trước khi bắt đầu thực hiện kiểm toán.

Thu thập bằng chứng kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ thu thập các bằng chứng kiểm toán để đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính. Các bằng chứng kiểm toán có thể bao gồm:

 • Tài liệu kế toán và chứng từ gốc
 • Bảng kê khai, báo cáo của doanh nghiệp
 • Kết quả kiểm tra thực tế
 • Ý kiến của các chuyên gia

Đánh giá bằng chứng kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ đánh giá các bằng chứng kiểm toán đã thu thập được để đưa ra kết luận về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

Lập báo cáo kiểm toán: Kiểm toán viên sẽ lập báo cáo kiểm toán để trình bày kết luận về tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.

Nội dung cụ thể của từng công việc kiểm toán sẽ phụ thuộc vào quy mô, ngành nghề và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn chung, các công việc kiểm toán sẽ tập trung vào các nội dung sau:

 • Kiểm soát nội bộ: Kiểm toán viên sẽ đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp để xác định mức độ hiệu quả của hệ thống này trong việc kiểm soát tài sản, nguồn vốn và các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tính hợp lệ và đầy đủ của các nghiệp vụ kinh tế: Kiểm toán viên sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các nghiệp vụ kinh tế đã được ghi nhận trong sổ sách kế toán.
 • Tính chính xác và trung thực của số liệu kế toán: Kiểm toán viên sẽ kiểm tra tính chính xác và trung thực của số liệu kế toán, bao gồm:
 • Số liệu trên sổ sách kế toán
 • Số liệu trên báo cáo tài chính
 • Tính tuân thủ pháp luật: Kiểm toán viên sẽ đánh giá tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Kết quả của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là ý kiến kiểm toán của kiểm toán viên. Ý kiến kiểm toán có thể là:

 • Ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính được kiểm toán là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Ý kiến chấp nhận có điều kiện: Báo cáo tài chính được kiểm toán là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan, ngoại trừ một số vấn đề được nêu trong báo cáo kiểm toán.
 • Ý kiến từ chối ý kiến: Báo cáo tài chính không được kiểm toán là trung thực và hợp lý, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quan.
 • Ý kiến không ý kiến: Kiểm toán viên không thể đưa ra ý kiến về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính do không đủ bằng chứng kiểm toán.

5. Quy trình triển khai dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC

Quy trình triển khai dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC bao gồm 5 bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và khảo sát nhu cầu của khách hàng

Bước này nhằm tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng về dịch vụ kiểm toán, bao gồm loại hình kiểm toán, mục đích kiểm toán, phạm vi kiểm toán,… ACC sẽ cử nhân viên tư vấn đến gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi và nắm bắt thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán

Trên cơ sở thông tin thu thập được từ bước 1, ACC sẽ lập kế hoạch kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

 • Mục đích kiểm toán
 • Phạm vi kiểm toán
 • Phương pháp kiểm toán
 • Thời gian kiểm toán
 • Kinh phí kiểm toán

Bước 3: Thực hiện kiểm toán

ACC sẽ cử đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp thực hiện các thủ tục kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán đã lập. Các thủ tục kiểm toán bao gồm:

 • Thu thập thông tin
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Phân tích, đánh giá các chứng từ, sổ sách kế toán
 • Kiểm tra thực tế

Bước 4: Lập báo cáo kiểm toán

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, ACC sẽ lập báo cáo kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

 • Mục đích kiểm toán
 • Phạm vi kiểm toán
 • Kết quả kiểm toán
 • Ý kiến kiểm toán

Bước 5: Bàn giao báo cáo kiểm toán và nghiệm thu dịch vụ

ACC sẽ bàn giao báo cáo kiểm toán cho khách hàng và tiến hành nghiệm thu dịch vụ. Khách hàng có quyền yêu cầu ACC chỉnh sửa, bổ sung nếu có bất kỳ sai sót nào.

Quy trình triển khai dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC được thực hiện một cách chuyên nghiệp, bài bản, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Dưới đây là một số ưu điểm của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC:

 • Đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, có chứng chỉ hành nghề kiểm toán.
 • Quy trình triển khai dịch vụ khoa học, bài bản, đảm bảo chất lượng.
 • Chi phí dịch vụ cạnh tranh, phù hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp.
 • Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, vui lòng liên hệ với ACC để được tư vấn và báo giá chi tiết.

Dưới đây là một số lưu ý khi triển khai dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC:

 • Doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cho ACC, bao gồm:
 • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
 • Sổ sách kế toán
 • Hóa đơn, chứng từ
 • Báo cáo tài chính

Doanh nghiệp cần phối hợp với ACC trong quá trình kiểm toán, bao gồm:

 • Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho kiểm toán viên
 • Giải đáp các thắc mắc của kiểm toán viên

6. Bạn sẽ nhận được gì khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC

Khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC, doanh nghiệp sẽ nhận được những lợi ích sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính: ACC là một công ty kiểm toán uy tín, được Bộ Tài chính cấp phép hoạt động. Đội ngũ kiểm toán viên của ACC có kinh nghiệm và chuyên môn cao, đảm bảo thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính một cách chính xác và khách quan.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi ACC sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế. Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý, nâng cao uy tín của doanh nghiệp trước các cơ quan chức năng và đối tác.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp: Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi ACC sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Cụ thể, khi sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại ACC, doanh nghiệp sẽ được:

 • Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
 • Nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến của kiểm toán viên độc lập, thể hiện tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính.
 • Nhận được các khuyến nghị của kiểm toán viên nhằm cải thiện hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

7. Câu hỏi thường gặp

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính:

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về báo cáo tài chính của một đơn vị để xác định liệu báo cáo đó có thể chấp nhận được dựa trên các chuẩn mực kế toán và kiểm toán được chấp nhận rộng rãi hay không. 

Tại sao các doanh nghiệp cần kiểm toán báo cáo tài chính?

Có một số lý do khiến các doanh nghiệp cần kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, một số loại hình doanh nghiệp phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.
 • Nâng cao tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp đảm bảo tính chính xác và trung thực của báo cáo tài chính, giúp người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.
 • Giảm thiểu rủi ro: Kiểm toán báo cáo tài chính giúp phát hiện và ngăn chặn các sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính.

Các loại hình kiểm toán báo cáo tài chính phổ biến

Có hai loại hình kiểm toán báo cáo tài chính phổ biến, bao gồm:

 • Kiểm toán độc lập: Kiểm toán độc lập được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập, không có quan hệ sở hữu hoặc lợi ích với đơn vị được kiểm toán.
 • Kiểm toán nội bộ: Kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán.

Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính

Chi phí kiểm toán báo cáo tài chính phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm:

 • Kích thước và hoạt động của đơn vị được kiểm toán: Đơn vị có quy mô lớn và hoạt động phức tạp thường có chi phí kiểm toán cao hơn đơn vị có quy mô nhỏ và hoạt động đơn giản.
 • Thời gian kiểm toán: Thời gian kiểm toán dài hơn thường dẫn đến chi phí kiểm toán cao hơn.
 • Yêu cầu của đơn vị được kiểm toán: Đơn vị được kiểm toán có yêu cầu cao về chất lượng kiểm toán thường có chi phí kiểm toán cao hơn.

Cách lựa chọn công ty kiểm toán

Khi lựa chọn công ty kiểm toán, doanh nghiệp cần lưu ý một số yếu tố sau:

 • Uy tín của công ty: Doanh nghiệp nên tìm hiểu về uy tín của công ty, xem công ty có kinh nghiệm, chuyên môn và năng lực cung cấp dịch vụ như thế nào.
 • Chuyên môn của đội ngũ kiểm toán viên: Doanh nghiệp nên tìm hiểu về chuyên môn của đội ngũ kiểm toán viên, xem đội ngũ này có phù hợp với yêu cầu kiểm toán của đơn vị mình hay không.
 • Chi phí dịch vụ: Doanh nghiệp nên so sánh chi phí dịch vụ của các công ty khác nhau để lựa chọn được mức giá phù hợp.
 • Đánh giá của khách hàng: Doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty để đánh giá hiệu quả dịch vụ.

Trên đây là một số thông tin về Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính chuẩn xác. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng