0764704929

Dịch vụ kế toán trung tâm tiếng anh

Việc lựa chọn công ty kế toán phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả và tuân thủ luật pháp cho trung tâm tiếng Anh. Qua bài dưới đây Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Dịch vụ kế toán trung tâm tiếng anh giúp bạn đọc nắm bắt được thông tin cần thiết.

Dịch vụ kế toán trung tâm tiếng anh

1. Một số dịch vụ kế toán phổ biến cho trung tâm tiếng Anh

Một số dịch vụ kế toán phổ biến cho trung tâm tiếng Anh:

Kế toán thuế: Bao gồm việc chuẩn bị và nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác.

Kế toán sổ sách: Bao gồm việc ghi chép các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính và theo dõi các khoản thu và chi.

Dịch vụ thanh toán lương: Bao gồm việc tính toán và thanh toán lương cho nhân viên, cũng như tuân thủ các luật pháp về lao động.

Dịch vụ tư vấn: Bao gồm việc cung cấp lời khuyên về các vấn đề tài chính và kế toán, chẳng hạn như lập kế hoạch thuế, quản lý rủi ro và tuân thủ luật pháp.

2. Công việc chính của dịch vụ kế toán phổ biến cho trung tâm tiếng Anh

Dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh bao gồm một loạt các công việc liên quan đến việc quản lý tài chính và tuân thủ luật pháp của trung tâm. Các công việc chính thường được bao gồm trong dịch vụ này bao gồm:

Kế toán thuế 

 • Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp: Bao gồm việc ghi chép các khoản thu nhập và chi phí, tính toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và nộp thuế đúng hạn.
 • Kế toán thuế giá trị gia tăng (VAT): Bao gồm việc ghi chép hóa đơn đầu vào, đầu ra, tính toán thuế VAT và nộp thuế đúng hạn.
 • Kế toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Bao gồm việc tính toán thuế TNCN cho nhân viên, lập tờ khai thuế TNCN và nộp thuế đúng hạn.
 • Tư vấn về các vấn đề thuế liên quan đến hoạt động của trung tâm tiếng Anh.

Kế toán sổ sách

 • Ghi chép các giao dịch tài chính: Bao gồm việc ghi chép hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Lập báo cáo tài chính: Bao gồm việc lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu định kỳ theo quy định của pháp luật.
 • Theo dõi công nợ và công phải thu: Bao gồm việc theo dõi tình hình thu chi, nhắc nhở thanh toán công nợ và xử lý công nợ quá hạn.
 • Cung cấp thông tin tài chính cho ban lãnh đạo trung tâm để phục vụ cho công tác quản lý và ra quyết định.

Dịch vụ thanh toán lương

 • Tính toán lương cho nhân viên: Bao gồm việc tính toán lương theo hợp đồng lao động, các khoản phụ cấp và bảo hiểm xã hội, y tế.
 • Lập bảng lương và thanh toán lương cho nhân viên đúng hạn.
 • Tuân thủ các quy định về luật lao động.

Dịch vụ tư vấn

 • Tư vấn về các vấn đề tài chính và kế toán: Bao gồm việc tư vấn về các vấn đề thuế, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, v.v.
 • Cung cấp các giải pháp quản lý tài chính hiệu quả cho trung tâm.
 • Cập nhật các thay đổi về luật thuế và kế toán để giúp trung tâm tuân thủ pháp luật.

Các công việc cụ thể có thể thay đổi tùy theo nhu cầu và quy mô của trung tâm tiếng Anh. Trung tâm tiếng Anh nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính để được tư vấn về các dịch vụ kế toán phù hợp với nhu cầu của mình.

3. Hạch toán Kế toán Trung tâm Tiếng Anh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hạch toán Kế toán Trung tâm Tiếng Anh theo Thông tư 133/2016/TT-BTC như sau:

Doanh thu:

 • Doanh thu chính: Tiền học phí thu được từ học viên (bao gồm học phí gốc, học phí bổ sung, học phí ôn luyện, v.v.)Hạch toán:
  • Nợ: 111 – Tiền mặt trong quỹ
  • Có: 511 – Doanh thu từ bán dịch vụ
 • Doanh thu khác: Thu nhập từ cho thuê cơ sở vật chất, bán tài liệu học tập, v.v. Hạch toán theo từng khoản thu nhập cụ thể

Chi phí:

 • Chi phí trực tiếp: Chi phí lương giáo viên. Chi phí khấu hao tài sản cố định liên quan đến hoạt động dạy học (bàn ghế, bảng flipchart, máy chiếu, v.v.). Chi phí tài liệu học tập. Chi phí sử dụng dịch vụ khác trực tiếp cho việc dạy học (in ấn tài liệu, điện nước sử dụng cho lớp học, v.v.) Hạch toán:
  • Nợ: 154 – Chi phí trực tiếp
  • Có: 221 – Dự phòng chi phí trả cho người lao động
  • Có: 211 – Tài sản cố định
  • Có: 642 – Chi phí chung
 • Chi phí gián tiếp: Chi phí quản lý. Chi phí bán hàng. Hạch toán:
  • Nợ: 642 – Chi phí chung
  • Có: 221 – Dự phòng chi phí trả cho người lao động
  • Có: 652 – Chi phí bán hàng

Hạch toán một số khoản thu, chi phí khác:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Hạch toán:
  • Nợ: 642 – Chi phí chung
  • Có: 224 – Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
 • Tồn kho: Hạch toán:
  • Nợ: 152 – Hàng hóa
  • Có: 221 – Dự phòng chi phí trả cho người lao động
 • Khấu hao phí trước bạ: Hạch toán:
  • Nợ: 642 – Chi phí chung
  • Có: 214 – Chi phí trả trước

4. Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn công ty kế toán cho trung tâm tiếng Anh

Việc lựa chọn công ty kế toán phù hợp đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả và tuân thủ luật pháp cho trung tâm tiếng Anh. Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định:

Kinh nghiệm

Ưu tiên các công ty có kinh nghiệm dày dặn trong việc cung cấp dịch vụ kế toán cho các trung tâm tiếng Anh hoặc tổ chức giáo dục tương tự. Tìm hiểu về các khách hàng trước đây của công ty, đặc biệt là những khách hàng có quy mô và hoạt động tương đồng với trung tâm.

Chuyên môn

Đảm bảo công ty có kiến thức chuyên sâu về các vấn đề kế toán và thuế liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá khả năng của công ty trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề tài chính và quản lý cho trung tâm.

Danh tiếng

Tham khảo ý kiến ​​của các trung tâm tiếng Anh khác về các công ty kế toán đang hoạt động trong khu vực. Tìm kiếm thông tin đánh giá và phản hồi về các công ty tiềm năng trên mạng internet hoặc các diễn đàn chuyên ngành.

Phí dịch vụ

So sánh mức phí dịch vụ của các công ty khác nhau, bao gồm các khoản phí cơ bản và các khoản phí bổ sung cho các dịch vụ chuyên biệt. Đánh giá tính hợp lý của mức phí so với giá trị dịch vụ mà công ty cung cấp.

Kích thước

Lựa chọn công ty có quy mô phù hợp với nhu cầu và ngân sách của trung tâm. Đảm bảo công ty có đủ nguồn lực nhân sự và chuyên môn để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của trung tâm. Xem xét khả năng mở rộng của công ty trong trường hợp trung tâm phát triển trong tương lai.

Văn hóa

Đánh giá xem văn hóa doanh nghiệp của công ty có phù hợp với văn hóa và giá trị của trung tâm hay không. Đảm bảo sự thoải mái và tin tưởng trong việc hợp tác với công ty trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Bằng cách đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố trên, trung tâm tiếng Anh có thể lựa chọn được công ty kế toán uy tín và chuyên nghiệp, góp phần mang lại hiệu quả tài chính và sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

5. Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc: Việc thuê một công ty kế toán bên ngoài có thể giúp trung tâm tiết kiệm thời gian và tiền bạc mà lẽ ra họ đã phải dành cho việc quản lý tài chính tự mình. Các công ty kế toán có chuyên môn và kinh nghiệm để xử lý các công việc kế toán một cách nhanh chóng và chính xác, giúp trung tâm có thể tập trung vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

Tuân thủ luật pháp: Luật pháp về thuế và kế toán có thể phức tạp và thay đổi thường xuyên. Việc sử dụng dịch vụ kế toán có thể giúp trung tâm đảm bảo rằng họ luôn tuân thủ các luật pháp hiện hành, tránh được các khoản phạt và hình phạt.

Có được chuyên môn: Các công ty kế toán có chuyên môn về các vấn đề kế toán liên quan đến trung tâm tiếng Anh. Họ có thể cung cấp cho trung tâm những lời khuyên và hướng dẫn có giá trị về cách quản lý tài chính hiệu quả và tuân thủ luật pháp.

Tăng cường tính minh bạch: Việc sử dụng dịch vụ kế toán bên ngoài có thể giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động tài chính của trung tâm. Điều này có thể giúp trung tâm xây dựng lòng tin với các bên liên quan, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ và chính phủ.

6. Chi phí dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh

Chi phí cho dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh có thể dao động tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

Quy mô và hoạt động của trung tâm

 • Số lượng nhân viên: Trung tâm có càng nhiều nhân viên, chi phí dịch vụ kế toán càng cao.
 • Doanh thu: Doanh thu của trung tâm càng cao, chi phí dịch vụ kế toán càng cao.
 • Số lượng giao dịch: Trung tâm có càng nhiều giao dịch tài chính, chi phí dịch vụ kế toán càng cao.
 • Mức độ phức tạp của hoạt động: Trung tâm có hoạt động càng phức tạp (ví dụ: nhiều chi nhánh, nhiều loại hình dịch vụ), chi phí dịch vụ kế toán càng cao.

Phạm vi dịch vụ

 • Dịch vụ cơ bản: Bao gồm các công việc như kế toán thuế, kế toán sổ sách và thanh toán lương. Chi phí cho dịch vụ cơ bản thường dao động từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng mỗi tháng.
 • Dịch vụ nâng cao: Bao gồm các công việc như kiểm toán, tư vấn thuế, lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS). Chi phí cho dịch vụ nâng cao thường dao động từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng mỗi tháng.
 • Dịch vụ trọn gói: Bao gồm tất cả các dịch vụ kế toán cơ bản và nâng cao. Chi phí cho dịch vụ trọn gói thường dao động từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng mỗi tháng.

Vị trí của công ty kế toán

Công ty tại thành phố lớn: Chi phí thường cao hơn do mặt bằng chi phí cao hơn.

Công ty tại khu vực địa phương: Chi phí thường thấp hơn.

Hình thức thanh toán

Thanh toán theo tháng: Phù hợp với các trung tâm có nhu cầu ổn định.

Thanh toán theo dự án: Phù hợp với các trung tâm có nhu cầu dịch vụ không thường xuyên.

Ví dụ: Trung tâm tiếng Anh nhỏ với 10 nhân viên, chỉ cung cấp dịch vụ dạy tiếng Anh, sử dụng phần mềm kế toán miễn phí: Chi phí dịch vụ kế toán cơ bản có thể dao động từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng/tháng.

Trung tâm tiếng Anh lớn với 100 nhân viên, có nhiều hoạt động khác ngoài dạy tiếng Anh, sử dụng nhiều phần mềm quản lý: Chi phí dịch vụ trọn gói có thể dao động từ 6.000.000 đến 10.000.000 đồng/tháng.

Một số cách để tiết kiệm chi phí cho dịch vụ kế toán

Sử dụng phần mềm kế toán miễn phí hoặc giá rẻ. Tự thực hiện một số công việc kế toán đơn giản. Thuê sinh viên hoặc nhân viên bán thời gian hỗ trợ công việc kế toán. Chỉ sử dụng dịch vụ kế toán cho các công việc phức tạp hoặc đòi hỏi chuyên môn cao.

7. Dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

Dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại ACC được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán

Hai bên thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng…Sau khi thỏa thuận các nội dung trên, hai bên tiến hành ký hợp đồng.

Bước 2: Thu thập chứng từ kế toán của trung tâm tiếng Anh

ACC sẽ cử nhân viên đến trung tâm tiếng Anh để thu thập các chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động kinh doanh của trung tâm. Nhân viên ACC sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các chứng từ kế toán trước khi tiến hành hạch toán.

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ kế toán

ACC sẽ sử dụng phần mềm kế toán chuyên dụng để hạch toán các nghiệp vụ kế toán của trung tâm tiếng Anh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Các nghiệp vụ kế toán được hạch toán. ACC sẽ lưu trữ hồ sơ kế toán của trung tâm tiếng Anh một cách an toàn và bảo mật.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính định kỳ

ACC sẽ lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) cho trung tâm tiếng Anh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Ghi chú giải thích báo cáo tài chính; ACC sẽ gửi báo cáo tài chính định kỳ cho trung tâm tiếng Anh theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Bước 5: Báo cáo thuế định kỳ

ACC sẽ lập và nộp báo cáo thuế định kỳ (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân,…) cho trung tâm tiếng Anh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. ACC sẽ đại diện cho trung tâm tiếng Anh tham gia giải quyết các vấn đề thuế với cơ quan thuế.

Bước 6: Lưu trữ hồ sơ kế toán

ACC sẽ lưu trữ hồ sơ kế toán của trung tâm tiếng Anh theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Trung tâm tiếng Anh có thể truy cập vào hồ sơ kế toán của mình bất kỳ lúc nào thông qua hệ thống quản lý hồ sơ trực tuyến của ACC.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, ACC cam kết cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao cho trung tâm tiếng Anh, giúp trung tâm tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính và an tâm hoạt động kinh doanh.

Lý do nên chọn Dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

Có rất nhiều lý do khiến bạn nên chọn dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC (ACC). Dưới đây là một số lý do chính:

Chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm

ACC sở hữu đội ngũ nhân viên kế toán có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kế toán cho trung tâm tiếng Anh. Nhờ vậy, ACC luôn cập nhật những thay đổi mới nhất của pháp luật về kế toán và thuế, đảm bảo sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của trung tâm tiếng Anh luôn tuân thủ đúng quy định.

Uy tín và trách nhiệm

ACC là công ty kế toán uy tín, được nhiều trung tâm tiếng Anh tin tưởng và lựa chọn. ACC luôn cam kết thực hiện dịch vụ một cách chuyên nghiệp, uy tín và có trách nhiệm cao, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Bảo mật thông tin

ACC có hệ thống bảo mật thông tin tiên tiến, đảm bảo an toàn cho dữ liệu của khách hàng. ACC cam kết không bao giờ tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Giá cả cạnh tranh

ACC cung cấp dịch vụ kế toán với mức giá hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính của các trung tâm tiếng Anh. ACC luôn công khai giá cả dịch vụ một cách minh bạch, rõ ràng để khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn.

Dịch vụ đa dạng

ACC cung cấp đầy đủ các dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh, bao gồm: dịch vụ kế toán tổng hợp, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

Phục vụ tận tình

ACC luôn sẵn sàng tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. ACC luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng và cố gắng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

Khi sử dụng dịch vụ kế toán của ACC, trung tâm tiếng Anh sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho công tác kế toán và thuế. Nhờ vậy, trung tâm tiếng Anh có thể tập trung vào việc phát triển core business của mình.

An tâm hoạt động kinh doanh:

Khi sử dụng dịch vụ kế toán của ACC, trung tâm tiếng Anh có thể an tâm hoạt động kinh doanh vì sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của mình luôn tuân thủ đúng quy định.

Lựa chọn dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh tại ACC là quyết định sáng suốt giúp trung tâm tiếng Anh tiết kiệm thời gian, chi phí và an tâm hoạt động kinh doanh.

Để được tư vấn chi tiết về dịch vụ kế toán cho trung tâm tiếng Anh, vui lòng liên hệ với ACC theo:

 • Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Thuế ACC
 • Địa chỉ: 39 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TPHCM.
 • Điện thoại: 08.7790.7790
 • Email: info.acc.net.vn@gmail.com
 • Website: Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với  Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929