Gợi ý các đề tài báo cáo thực tập kế toán phổ biến

Chào mừng các bạn sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán! Đã đến lúc bạn phải đối mặt với một phần quan trọng của hành trình học tập: viết báo cáo thực tập kế toán tốt nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi  sẽ giúp bạn tìm hiểu về 35 đề tài báo cáo thực tập kế toán cùng với những bí quyết viết báo cáo thành công. Hãy cùng khám phá nhé!

1. Những Điều Cần Quan Tâm Trước Khi Viết Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

1.1 Xác định Đề Tài Thực Tập

Thường thì, khi bạn đang ở năm cuối chương trình học kế toán, bạn sẽ phải đối diện với việc lựa chọn đề tài báo cáo thực tập. Nếu bạn may mắn, bạn có thể tự chọn đề tài. Trong trường hợp đó, hãy chọn một đề tài mà bạn cảm thấy bạn đã nắm vững kiến thức và có sự quan tâm đặc biệt. Điều này sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong quá trình viết báo cáo.

Nếu bạn không được tự chọn đề tài và phải làm theo đề tài được giao, đừng lo lắng. Hãy tìm hiểu kỹ về đề tài đó bằng cách đọc các báo cáo trước đó, tham khảo tài liệu, và tìm hiểu những kiến thức cơ bản liên quan. Điều này sẽ giúp bạn xác định những thông tin, số liệu, và tài liệu cần thiết cho báo cáo của mình.

1.2. Lựa Chọn Đơn Vị Thực Tập

Sau khi bạn đã xác định đề tài và có một số thông tin cơ bản, bước tiếp theo là lựa chọn đơn vị hoặc công ty để thực tập. Điều này đặc biệt quan trọng, vì đơn vị thực tập sẽ ảnh hưởng lớn đến sự thành công của bạn trong việc viết báo cáo. Dưới đây là những điều bạn cần xem xét:

a. Chọn Đơn Vị Liên Quan Đến Đề Tài

Hãy chọn một công ty hoặc đơn vị thực tập hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến đề tài của bạn. Điều này sẽ giúp bạn tiếp cận thông tin, tài liệu hỗ trợ và nguồn tư liệu liên quan đến chuyên ngành của bạn, giúp bạn thực hiện báo cáo một cách hiệu quả hơn.

b. Chọn Công Ty Với Nguồn Tài Liệu Phong Phú

Nên chọn các công ty kinh doanh các mặt hàng phổ biến và có nhiều nguồn tài liệu tham khảo sẵn có. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm thông tin và số liệu cần thiết cho báo cáo.

c. Đảm Bảo Quy Mô Công Ty Phù Hợp

Hãy lựa chọn công ty có quy mô đủ lớn và có quy trình, sơ đồ hoạt động của bộ máy kế toán rõ ràng. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách công ty hoạt động và cách các quy trình kế toán được thực hiện, từ đó cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy trong báo cáo của bạn.

2. Một Số Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Nghiệp

 1. Tổ chức công tác kế toán tại công ty …
 2. Kế toán tiền và các khoản phải thu tại công ty …
 3. Kế toán hàng tồn kho tại công ty …
 4. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty …
 5. Kế toán hàng hóa tại công ty …
 6. Kế toán vật tư và tài sản cố định tại công ty …
 7. Kế toán tài sản cố định tại công ty …
 8. Kế toán bất động sản đầu tư tại công ty …
 9. Kế toán bất động sản tại công ty …
 10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại công ty …
 11. Kế toán công nợ tại công ty …
 12. Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty …
 13. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty …
 14. Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại công ty …
 15. Kế toán các khoản nợ phải trả tại công ty …
 16. Kế toán các khoản nợ vay tại công ty …
 17. Kế toán hoạt động phát hành chứng khoán tại công ty cổ phần …
 18. Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Doanh Nghiệp: Kế toán vốn chủ sở hữu tại công ty …
 19. Kế toán hoạt động xuất nhập khẩu tại công ty …
 20. Kế toán hoạt động thương mại tại công ty …
 21. Kế toán hoạt động sản xuất (và kinh doanh dịch vụ) tại công ty …
 22. Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty …
 23. Kế toán hoạt động đi thuê và cho thuê tài sản tại công ty …
 24. Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty …
 25. Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại công ty …
 26. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty …
 27. Sai sót trong kế toán tại công ty …
 28. Lập Báo cáo tài chính tại công ty …
 29. Lập Báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty …
 30. Lập Báo cáo tài chính tổng hợp tại tổng công ty …

3. Đề Tài Báo Cáo Tốt Nghiệp Kế Toán Chi Phí

 1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế tại công ty dệt may A.
 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính tại công ty nước giải khát B.
 3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức tại công ty C.
 4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mủ cây cao su tại công ty D.
 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty E.
 6. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch tại công ty F.

Phân Tích Chi Phí Sản Xuất:
Nghiên cứu về cách phân tích chi phí sản xuất trong môi trường sản xuất hiện đại, với sự chú ý đặc biệt đến việc ứng dụng các phương pháp chi phí thông tin hiện đại như Activity-Based Costing (ABC).

Quản lý Chi Phí và Hiệu Quả Sản Xuất:
Đánh giá hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí trong một doanh nghiệp, tập trung vào cách cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí một cách hiệu quả.

Ước Lượng Chi Phí Dự Án:
Nghiên cứu về các phương pháp ước lượng chi phí cho dự án kế toán, bao gồm việc sử dụng các mô hình ước lượng và các công cụ quản lý chi phí dự án.

Quản lý Chi Phí Sự Cố và Phục Hồi:
Xem xét cách doanh nghiệp quản lý chi phí trong tình huống sự cố và chiến lược phục hồi, đồng thời đề xuất các biện pháp để giảm thiểu tác động chi phí trong các tình huống khẩn cấp.

Chấm Công và Chi Phí Nhân Sự:
Nghiên cứu về cách quản lý chi phí liên quan đến chấm công và chi phí nhân sự, bao gồm cả các hệ thống phần mềm và các chiến lược tối ưu hóa nhân sự.

Chi Phí Xanh:
Đánh giá tác động của các chi phí môi trường và đề xuất các chiến lược quản lý chi phí xanh để tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và giảm thiểu tác động môi trường.

Chi Phí Logistical trong Chuỗi Cung Ứng:
Nghiên cứu về chi phí logistical và ứng dụng các chiến lược quản lý chi phí để tối ưu hóa hoạt động trong chuỗi cung ứng.

Chi Phí Công Nghệ Thông Tin:
Phân tích chi phí liên quan đến công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, bao gồm cả chi phí triển khai, duy trì và nâng cấp hệ thống.

Chi Phí Đào Tạo và Phát Triển Nhân Sự:
Đánh giá chi phí đào tạo và phát triển nhân sự, tập trung vào việc đo lường hiệu suất và giá trị được tạo ra từ các hoạt động đào tạo.

Chính Sách Quản Lý Chi Phí:
Nghiên cứu về cách xây dựng chính sách quản lý chi phí hiệu quả và đảm bảo tuân thủ trong toàn bộ tổ chức.

Lưu ý: Trước khi chọn đề tài, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ nguồn tài nguyên và dữ liệu để thực hiện nghiên cứu của mình.

4. Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Công

Sinh viên có thể thực hiện đề tài thuộc nhóm Kế toán công tại những đơn vị theo quy định của đơn vị công tại Việt Nam. Ví dụ một số đề tài gợi ý thuộc nhóm Kế toán công cụ thể:

 1. Tổ chức công tác kế toán ngân sách tại đơn vị ABC
 2. Kế toán khoản mục tiền tại đơn vị ABC
 3. Kế toán vật tư và hàng tồn kho tại đơn vị ABC
 4. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại đơn vị ABC
 5. Kế toán sản phẩm và hàng hóa tại đơn vị ABC
 6. Kế toán tài sản cố định tại đơn vị ABC
 7. Kế toán các khoản thanh toán trong đơn vị ABC
 8. Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại đơn vị ABC
 9. Kế toán công nợ tại đơn vị ABC
 10. Kế toán khoản mục thuế tại đơn vị ABC
 11. Kế toán khoản phải trả người lao động và các khoản trích theo lương tại đơn vị ABC
 12. Kế toán các nguồn kinh phí hoạt động tại đơn vị ABC
 13. Kế toán hoạt động dự án tại đơn vị ABC
 14. Kế toán hoạt động đơn đặt hàng tại đơn vị ABC
 15. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành thành phẩm trong kinh doanh tại đơn vị ABC
 16. Kế toán các khoản thu tại đơn vị ABC
 17. Kế toán các khoản chi tại đơn vị ABC
 18. Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại tại đơn vị ABC
 19. Kế toán hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại đơn vị ABC
 20. Kế toán xác định kết quả kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tại đơn vị ABC
 21. Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách tại đơn vị ABC
 22. Kế toán xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định tại đơn vị ABC
 23. Kế toán thu, chi thông qua kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại tại đơn vị ABC

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc viết báo cáo và mang lại cho bạn kết quả tốt nghiệp xuất sắc. Chúc bạn mọi điều tốt lành trong hành trình thực tập và nghiên cứu của bạn! Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000