087.790.7790

Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9 – TPHCM

Chi cục Thuế Quận 9 là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Vậy Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9 – TPHCM là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9

Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9 - TPHCM
Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9 – TPHCM

Địa chỉ

Chi cục thuế Quận 9 có địa chỉ tại:

Số 25 Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại

Điện thoại: (028) 3742 3446.

Lịch làm việc

Chi cục thuế Quận 9 làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h00 đến 16h00.

Chức năng

Chi cục thuế Quận 9 là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng quản lý thuế trên địa bàn Quận 9, bao gồm:

 • Thu thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế.
 • Hỗ trợ người nộp thuế.

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục thuế Quận 9 trong năm 2023

 • Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.
 • Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu thuế, đảm bảo thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao.
 • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế.
 • Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác quản lý thuế.
 • Chi cục thuế Quận 9 cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

2. Danh bạ Chi cục thuế Quận 9 

Số điện thoại của Chi cục thuế Quận 9 là 028 3535 7017.

Ngoài ra, Chi cục thuế Quận 9 cũng có các số điện thoại khác như sau:

 • Phòng Tổng hợp: 028 3535 7017
 • Phòng Kiểm tra thuế: 028 3535 7018
 • Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế: 028 3535 7019
 • Phòng Tổ chức cán bộ: 028 3535 7020
 • Phòng Kê khai và Kế toán thuế: 028 3535 7021
 • Phòng Quản lý thuế cá nhân: 028 3535 7022
 • Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 028 3535 7023
 • Đội Quản lý thuế xã, phường, thị trấn: 028 3535 7024

3. Nhiệm vụ và Quyền hạn của Chi cục thuế Quận 9

Chức năng

Chi cục Thuế Quận 9 là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Chi cục Thuế Quận 9 có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế.
 • Quản lý thuế, thu thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế.
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể

Chi cục Thuế Quận 9 có nhiệm vụ cụ thể như sau:

Đăng ký thuế, cấp mã số thuế

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật.

Quản lý thuế

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế, nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt;
 • Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế;
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế;
 • Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

Thuế thu khác

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện thu các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật.

Hợp tác quốc tế

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện hợp tác quốc tế về thuế theo quy định của pháp luật.

Thống kê, tổng hợp, báo cáo

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn Quận 9 theo quy định của pháp luật.

Các nhiệm vụ khác

Chi cục Thuế Quận 9 thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Thông tin liên hệ Chi cục thuế Quận 9 – TPHCM . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790