087.790.7790

Công việc kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp mới nhất 2024 

Bạn đang muốn theo học ngành kế toán thuế nhưng chưa tìm hiểu những công việc kế toán thuế phải làm ? Kế toán thuế đóng vai trò then chốt cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.Bài viết này ACC sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mới nhất về công việc kế toán thuế phải làm trong năm 2024 nhé ! 

Công việc kế toán thuế phải làm
Công việc kế toán thuế phải làm

1.Giới thiệu công việc kế toán thuế phải làm

1.1 Kế toán thuế là gì ?

Kế toán thuế là một lĩnh vực chuyên môn trong kế toán, tập trung vào việc theo dõi, tính toán, lập và quản lý sổ sách kế toán thuế, khai báo và thanh toán thuế theo quy định của pháp luật. Kế toán thuế đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động tài chính.

1.2 Vai trò của kế toán thuế 

Kế toán thuế là một vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần lựa chọn đội ngũ kế toán thuế chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao và có trách nhiệm để đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ thuế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán thuế có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các quy định của luật thuế, chính sách thuế mới nhất để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế theo quy định.

Việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp tránh được những vi phạm pháp luật thuế, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Kế toán thuế có trách nhiệm tư vấn cho doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thuế, giúp doanh nghiệp hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.

Bằng cách lập kế hoạch thuế hợp lý, doanh nghiệp có thể giảm thiểu gánh nặng thuế, từ đó tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2.Công việc kế toán thuế phải làm trong doanh nghiệp mới nhất 2024 

2.1 Công việc kế toán thuế phải làm đầu năm

Những công việc đầu năm mà kế toán thuế cần làm là kê khai và nộp thuế môn bài; nộp tờ khai các loại thuế; nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; cụ thể là:

 • Kê khai và nộp thuế môn bài: Đây là loại thuế mà các doanh nghiệp mới thành lập phải nộp vào đầu năm. Kế toán thuế cần phải kê khai và nộp thuế môn bài muộn nhất là ngày 31 tháng 1 theo quy định của pháp luật.
 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tháng 12 hoặc quý IV của năm trước.
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính của quý IV của năm trước.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý IV của năm trước đó.

2.2 Công việc kế toán thuế phải làm hàng ngày cần làm

Những công việc hàng ngày mà kế toán thuế cần phải làm có thể kể đến là tập hợp, xử lý các loại hóa đơn, chứng từ phát sinh, đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ như:

 • Thu thập hóa đơn đầu ra, đầu vào.Xử lý và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của hóa đơn, tránh trường hợp sai lệch thông tin trên hóa đơn.
 • Nộp tiền thuế nếu có các loại thuế phải nộp phát sinh để tránh trường hợp bị phạt do nộp chậm, nộp trễ.Hạch toán những nghiệp vụ trong ngân hàng như tiền đến, tiền đi.
 • Nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ dựa vào các loại phiếu chi, phiếu thu.
 • Sắp xếp, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ thật khoa học để có thể tìm kiếm lại một cách nhanh chóng khi cần.

2.3 Công việc kế toán thuế phải làm hàng tháng

Hàng tháng, kế toán thuế cần phải đảm bảo những việc sau đây:

 • Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng và có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu VNĐ trở lên.
 • Lập tờ khai cho các loại thuế khác nếu có.Lập báo cáo cho tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng (nếu doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng).
 • Thực hiện bút toán phân bổ những dụng cụ, công cụ và trích hao tài sản cố định.Cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và có phương án xử lý; tránh dồn việc vào cuối năm.

2.4 Công việc kế toán thuế phải làm hàng quý

Hàng quý, kế toán thuế có nhiệm vụ lập các báo cáo theo quý. Những loại báo cáo này bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT (nếu doanh nghiệp mới thành lập và doanh thu ít hơn 50 tỷ VNĐ)
 • Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (những hóa đơn đã dùng, những hóa đơn bị hỏng)

Lưu ý: Hạn nộp của các báo cáo trên là ngày 30 của tháng đầu tiên của quý sau.

2.5 Công việc kế toán thuế phải làm cuối năm

Vào cuối năm, kế toán thuế sẽ có rất nhiều việc quan trọng phải làm:

 • Hoàn thành báo cáo tài chính cho cả năm. Đây là công việc quan trọng nhất. Báo cáo tài chính năm sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BC tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản.Lập báo cáo thuế quý IV.
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN của năm. Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm
 • In các loại sổ sách phục vụ cho việc quyết toán thuế và việc thanh tra của kiểm toán. Những loại sổ sách này bao gồm: Sổ cái các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu – chi,…

3.Phân biệt công việc kế toán thuế với các công việc kế toán khác 

Kế toán thuế là một lĩnh vực chuyên môn trong kế toán, tập trung vào việc theo dõi, tính toán, lập và quản lý sổ sách kế toán thuế, khai báo và thanh toán thuế theo quy định của pháp luật. So với các công việc kế toán khác, kế toán thuế có một số điểm khác biệt sau:

3.1 Nội dung công việc:

 • Kế toán thuế: Chuyên sâu vào các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm luật thuế, quy định thuế, thủ tục hành chính thuế, tính toán thuế, khai báo thuế, thanh toán thuế, kiểm tra thuế, tư vấn thuế,…Làm việc với cơ quan thuế nhiều hơn so với các công việc kế toán khác.
 • Các công việc kế toán khác: Bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như kế toán tổng hợp, kế toán chi phí, kế toán kho, kế toán lương,…Chú trọng vào việc theo dõi, ghi chép, phản ánh các hoạt động tài chính, kinh tế của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật kế toán.Ít làm việc với cơ quan thuế hơn so với kế toán thuế.

3.2 Kiến thức và kỹ năng:

 • Kế toán thuế: Cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về luật thuế, quy định thuế, thủ tục hành chính thuế,…Cần có kỹ năng tính toán thuế, khai báo thuế, thanh toán thuế, tư vấn thuế,…Cần có khả năng cập nhật thường xuyên các thay đổi về luật thuế.
 • Các công việc kế toán khác: Cần có kiến thức về nguyên tắc kế toán, phương pháp kế toán, hệ thống thông tin kế toán,…Cần có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán, lập báo cáo tài chính,…Cần có khả năng phân tích số liệu tài chính.

3.3 Mức độ phức tạp:

 • Kế toán thuế: Công việc có tính chất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao do liên quan đến nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.Cần có khả năng xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến thuế một cách linh hoạt và hiệu quả.
 • Các công việc kế toán khác: Mức độ phức tạp của công việc có thể khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực kế toán cụ thể.Nhìn chung, các công việc kế toán khác có tính chất công việc tương đối ổn định và ít thay đổi.

3.4 Mức độ rủi ro:

 • Kế toán thuế: Có mức độ rủi ro cao hơn so với các công việc kế toán khác do sai sót trong công việc kế toán thuế có thể dẫn đến vi phạm pháp luật thuế và bị phạt nặng.
 • Các công việc kế toán khác: Mức độ rủi ro thấp hơn so với kế toán thuế.Tuy nhiên, sai sót trong công việc kế toán cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

3.5 Mức lương:

 • Kế toán thuế: Mức lương có thể cao hơn so với các công việc kế toán khác do tính chất phức tạp và đòi hỏi độ chính xác cao của công việc.Mức lương phụ thuộc vào trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và vị trí công việc.
 • Các công việc kế toán khác: Mức lương có thể dao động tùy thuộc vào lĩnh vực kế toán cụ thể, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và vị trí công việc.

4.Những kỹ năng cần có để hoàn thành những công việc kế toán thuế phải làm

4.1 Kiến thức chuyên môn:

 • Nắm vững các quy định của Luật Thuế Giá trị Gia tăng, Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Cập nhật thường xuyên các thay đổi về luật thuế, chính sách thuế mới nhất được ban hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Hiểu biết về hệ thống tài chính, kế toán của doanh nghiệp.

4.2 Kỹ năng nghiệp vụ:

Có khả năng lập và quản lý sổ sách kế toán thuế theo đúng quy định.Có khả năng tính toán số thuế phải nộp chính xác, kịp thời.Có khả năng lập các tờ khai thuế theo đúng mẫu, quy định của cơ quan thuế.Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm kế toán thuế.Có khả năng giải trình các vấn đề thuế với cơ quan thuế một cách rõ ràng, chính xác.

4.3 Kỹ năng mềm:

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, cơ quan thuế và các bên liên quan khác.

Kỹ năng phân tích: Phân tích các số liệu tài chính, kế toán để xác định các vấn đề thuế tiềm ẩn và đưa ra giải pháp phù hợp.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Giải quyết các vấn đề thuế một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác.

Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm: Có khả năng làm việc độc lập để hoàn thành các công việc được giao, đồng thời có khả năng phối hợp hiệu quả với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành các công việc chung.

Kỹ năng tin học văn phòng: Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng như Word, Excel, PowerPoint,…

4.4 Phẩm chất đạo đức:

Trung thực: Luôn trung thực trong việc thực hiện các công việc kế toán thuế.

Chính xác: Cung cấp thông tin thuế chính xác, đầy đủ cho doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Bảo mật: Bảo mật thông tin thuế của doanh nghiệp.

Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về những công việc được giao.

5. Câu hỏi thường gặp về công việc kế toán thuế phải làm  

5.1 Kế toán thuế cần làm những gì?

Công việc chính của kế toán thuế bao gồm:

 • Theo dõi và cập nhật luật thuế.
 • Lập và quản lý sổ sách kế toán thuế.
 • Tính toán và thanh toán thuế.
 • Tư vấn thuế.
 • Hỗ trợ kiểm tra thuế.
 • Lưu trữ hồ sơ thuế.

5.2 Mức lương của kế toán thuế như thế nào?

Mức lương của kế toán thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, vị trí công việc, quy mô doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh.

Nhìn chung, mức lương của kế toán thuế dao động từ 7 triệu đến 25 triệu đồng/tháng.

5.3 Cơ hội nghề nghiệp cho kế toán thuế như thế nào?

Nhu cầu tuyển dụng kế toán thuế luôn cao và ổn định do đây là vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, kế toán thuế có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

5.4 Làm thế nào để trở thành kế toán thuế?

Để trở thành kế toán thuế, bạn có thể theo học các trường đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán, sau đó tham gia các khóa học đào tạo về thuế.

Ngoài ra, bạn cũng có thể học hỏi kinh nghiệm thông qua việc làm việc tại các công ty kế toán hoặc phòng kế toán thuế của doanh nghiệp.

Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề công việc kế toán thuế phải làm . Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790