087.790.7790

Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế

Công văn xin xác nhận không nợ thuế là một loại văn bản hành chính được sử dụng trong các trường hợp cần xác nhận tình trạng nợ thuế của một đơn vị. Công văn này được gửi đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đối với đơn vị. Vậy Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Tiền thuế nợ được bù trù trong trường hợp nào ?

Tiền thuế nợ được bù trù trong trường hợp nào ?
Tiền thuế nợ được bù trù trong trường hợp nào ?

Theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế 2019, tiền thuế nợ được bù trừ trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.
 • Trường hợp 2: Cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
 • Trường hợp 3: Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh có tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Để được bù trừ tiền thuế nợ, người nộp thuế cần có văn bản đề nghị bù trừ gửi cơ quan quản lý thuế. Văn bản đề nghị bù trừ phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế.
 • Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.
 • Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.
 • Yêu cầu bù trừ.

Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm xem xét, giải quyết đề nghị bù trừ của người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Trường hợp chấp nhận bù trừ, cơ quan quản lý thuế thực hiện bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ theo đề nghị của người nộp thuế.

Trường hợp không chấp nhận bù trừ, cơ quan quản lý thuế thông báo cho người nộp thuế về lý do không chấp nhận bù trừ.

Lưu ý:

 • Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được bù trừ phải có cùng tiểu mục với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.
 • Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa phải còn thời hạn nộp.

2. Hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ bao gồm những gì ?

Theo quy định tại Điều 66 Thông tư 80/2021/TT-BTC, hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai đề nghị nộp dần tiền thuế nợ

Tờ khai đề nghị nộp dần tiền thuế nợ phải được điền đầy đủ, chính xác các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp thuế.
 • Mã số thuế của người nộp thuế.
 • Loại thuế, số tiền thuế nợ, thời hạn nộp thuế.
 • Số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần.
 • Thời hạn nộp dần từng lần.
 • Số tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

Tờ khai đề nghị nộp dần tiền thuế nợ phải được ký và đóng dấu (nếu có) của người nộp thuế.

Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng

Trường hợp người nộp thuế đề nghị nộp dần tiền thuế nợ bằng biện pháp bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì phải nộp kèm theo thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng phải có đầy đủ các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ của tổ chức tín dụng bảo lãnh.
 • Tên, địa chỉ của người nộp thuế.
 • Loại thuế, số tiền thuế nợ, thời hạn nộp thuế.
 • Số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần.
 • Thời hạn nộp dần từng lần.
 • Số tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng phải được ký và đóng dấu của tổ chức tín dụng bảo lãnh.

Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có liên quan đến khoản tiền thuế nợ đề nghị nộp dần

Trường hợp người nộp thuế đã bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế thì phải nộp kèm theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế của thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có liên quan đến khoản tiền thuế nợ đề nghị nộp dần.

Hồ sơ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính.

Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và có văn bản trả lời cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

3. Mẫu công văn xin xác nhận không nợ 

Mẫu công văn xin xác nhận không nợ 
Mẫu công văn xin xác nhận không nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Chi cục Thuế [tên Chi cục Thuế]

Tên đơn vị: [Tên đơn vị]

Địa chỉ: [Địa chỉ đơn vị]

Mã số thuế: [Mã số thuế]

Tài khoản: [Tài khoản]

Căn cứ: Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử

[Tên đơn vị] làm đơn này kính gửi Chi cục Thuế [tên Chi cục Thuế] đề nghị xác nhận không nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với đơn vị như sau:

 1. Tên đơn vị: [Tên đơn vị]
 2. Mã số thuế: [Mã số thuế]
 3. Địa chỉ: [Địa chỉ đơn vị]
 4. Tài khoản: [Tài khoản]
 5. Nội dung xác nhận:

[Tên đơn vị] xin xác nhận là đơn vị đang hoạt động bình thường, không nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với tất cả các loại thuế theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Chi cục Thuế xác nhận và trả lời đơn cho [Tên đơn vị] trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn!

[Ngày] tháng [tháng] năm [năm]

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Chức vụ]

[Tên đơn vị]

(Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

Lưu ý:

 • Công văn xin xác nhận không nợ thuế cần được lập thành 02 bản, bản chính gửi Chi cục Thuế, bản sao lưu lại.
 • Công văn cần được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị.
 • Công văn cần có đầy đủ các thông tin cần thiết như: tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, tài khoản, nội dung xác nhận.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng