087.790.7790

Công văn gửi cơ quan thuế ở đâu ?

Công văn cơ quan thuế là văn bản do cơ quan thuế ban hành, nhằm mục đích thông báo, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hoặc yêu cầu, đề nghị của người nộp thuế. Công văn cơ quan thuế có thể được gửi đến các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hoặc các cơ quan, tổ chức khác có liên quan. Vậy Công văn gửi cơ quan thuế ở đâu ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Mẫu công văn Cơ quan thuế 

Công văn gửi cơ quan thuế ở đâu ?
Công văn gửi cơ quan thuế ở đâu ?

Mẫu công văn Cơ quan thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/CV-[TÊN DOANH NGHIỆP]

[Địa chỉ]

[Điện thoại]

[Email]

[Ngày]

Kính gửi: [Tên cơ quan thuế]

[Tên doanh nghiệp] xin gửi tới [Tên cơ quan thuế] công văn này để đề nghị [nội dung đề nghị].

[Trình bày nội dung đề nghị một cách rõ ràng, cụ thể, đầy đủ thông tin cần thiết].

[Tên doanh nghiệp] xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng kính chào!

[Người đại diện theo pháp luật]

[Chức vụ]

[Chữ ký]

[Dấu tròn doanh nghiệp]

[Ghi chú]

 • Tên cơ quan thuế: Ghi tên cơ quan thuế mà doanh nghiệp muốn gửi công văn.
 • Tên doanh nghiệp: Ghi tên đầy đủ của doanh nghiệp.
 • Địa chỉ: Ghi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp.
 • Email: Ghi địa chỉ email liên hệ của doanh nghiệp.
 • Ngày: Ghi ngày lập công văn.
 • Nội dung đề nghị: Ghi rõ nội dung đề nghị của doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật: Ghi tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Chữ ký: Ghi chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Dấu tròn doanh nghiệp: Ghi dấu tròn của doanh nghiệp.

2. Công văn cơ quan thuế nộp ở đâu ?

Công văn cơ quan thuế được nộp tại cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết nội dung của công văn. Thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế được quy định tại Luật Quản lý thuế 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, công văn cơ quan thuế có thể được nộp tại các cơ quan thuế sau:

 • Cục thuế: Là cơ quan thuế cấp tỉnh, có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của người nộp thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Chi cục thuế: Là cơ quan thuế cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của người nộp thuế trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Đội thuế: Là cơ quan thuế cấp xã, phường, thị trấn, có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế của người nộp thuế trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

Ví dụ, nếu công văn của bạn đề nghị cơ quan thuế giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, bạn có thể nộp công văn tại Cục thuế hoặc Chi cục thuế nơi bạn đang kê khai thuế.

Để nộp công văn cơ quan thuế, bạn có thể nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện. Khi nộp trực tiếp, bạn cần xuất trình giấy tờ tùy thân và nộp lệ phí (nếu có). Khi gửi qua đường bưu điện, bạn cần gửi theo đường chuyển phát nhanh để đảm bảo công văn được tiếp nhận kịp thời.

Công văn cơ quan thuế cần có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên cơ quan thuế nhận công văn: Ghi rõ tên Cục thuế, Chi cục thuế hoặc Đội thuế nơi bạn nộp công văn.
 • Tên người nộp thuế: Ghi rõ tên tổ chức, cá nhân nộp công văn.
 • Địa chỉ: Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính hoặc địa chỉ nơi người nộp thuế đang thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất.
 • Số điện thoại: Ghi rõ số điện thoại liên hệ của người nộp thuế.
 • Nội dung công văn: Trình bày rõ nội dung cần giải đáp, đề nghị của người nộp thuế.
 • Công văn cơ quan thuế cần được lập thành văn bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc của cá nhân nộp công văn.

3. Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế là gì ?

Theo Điều 18 Luật Quản lý thuế năm 2019, cơ quan quản lý thuế có các nhiệm vụ sau:

Tổ chức thực hiện quản lý thu thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nhiệm vụ này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • Khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp;
 • Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau hoàn thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;
 • Quản lý nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế;
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, quản lý thuế thu nhập từ đầu tư vốn, quản lý thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng, quản lý thuế thu nhập từ trúng thưởng, quản lý thuế thu nhập từ trúng xổ số, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động khác;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng đất;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vốn;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các nguồn tài chính khác;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc miễn thuế; giảm thuế; xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn tiền chậm nộp, tiền phạt; không tính tiền chậm nộp; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thực hiện các quy định về miễn thuế, giảm thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;
 • Thực hiện các quy định về miễn tiền chậm nộp, tiền phạt;
 • Thực hiện các quy định về không tính tiền chậm nộp;
 • Thực hiện các quy định về gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế;
 • Thực hiện các quy định về xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp;
 • Thực hiện các quy định về miễn xử phạt tiền thuế.

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế;

Nhiệm vụ này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế;
 • Hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế;
 • Giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế.

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế;

Nhiệm vụ này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế;
 • Đề xuất, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có liên quan các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.

Trên đây là một số thông tin về Công văn gửi cơ quan thuế ở đâu ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790