0764704929

Công ty không cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn thì làm gì?

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là một loại giấy tờ do tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp cho người nộp thuế để ghi nhận số thuế TNCN đã khấu trừ vào thu nhập của người nộp thuế. Chứng từ này là cơ sở để người nộp thuế kê khai thuế TNCN khi quyết toán thuế. Vậy công ty không cấp chứng từ khấu thuế tncn thì làm gì ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn cho người lao động đã ủy quyền quyết toán thuế không ?

Công ty không cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn thì làm gì?
Công ty không cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn thì làm gì?

Căn cứ pháp lý

Theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 12/8/2013 của Bộ Tài chính, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có phát sinh trả thu nhập đã khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân.

Đối tượng được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đối tượng được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN là cá nhân có thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng và các khoản thu nhập khác từ tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền thưởng.

Đối tượng không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì không được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Lý do

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, chứng từ khấu trừ thuế TNCN được cấp cho cá nhân để làm căn cứ để cá nhân kê khai, quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân. Do đó, cá nhân không cần phải kê khai, quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nữa nên không cần được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

2. Người lao động dưới 3 tháng có được cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn không 

Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đó. Chứng từ khấu trừ thuế TNCN phải được lập và cấp cho cá nhân nhận thu nhập chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh tiền lương, tiền công.

Như vậy, người lao động dưới 3 tháng cũng được cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN nếu có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người lao động có thể yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho mình theo một trong các cách sau:

 • Yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho mỗi lần khấu trừ: Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động sau mỗi lần khấu trừ thuế TNCN.
 • Yêu cầu cấp một chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho nhiều lần khấu trừ trong một kỳ tính thuế: Trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp một chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động bao gồm tổng số tiền thu nhập từ tiền lương, tiền công mà người lao động nhận được trong một kỳ tính thuế.

Người lao động cần lưu ý khi yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

 • Tên, địa chỉ, số CMND hoặc số thẻ CCCD của người lao động.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Loại thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Số tiền thu nhập từ tiền lương, tiền công.
 • Số thuế TNCN phải khấu trừ.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là căn cứ để người lao động thực hiện quyết toán thuế TNCN.

3. Khi nào lập chứng từ khấu trừ thuế tncn ?

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng sau tháng phát sinh tiền lương, tiền công.

Như vậy, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tiền lương, tiền công.

Ví dụ: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả lương cho người lao động vào ngày 30/06/2023. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN chậm nhất là ngày 31/07/2023.

Trường hợp người lao động nghỉ việc, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng mà người lao động nghỉ việc.

Ví dụ: Người lao động nghỉ việc vào ngày 30/06/2023. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động chậm nhất là ngày 31/07/2023.

Nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập chậm lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

 • Đối với chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thể lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN ngay sau khi phát sinh tiền lương, tiền công.
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có thể lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng cách:
 • In chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Trên đây là một số thông tin về Công ty không cấp chứng từ khấu trừ thuế tncn thì làm gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929