087.790.7790

Có bắt buộc nộp thuyết minh báo cáo tài chính không ?

Thuyết minh báo cáo tài chính được trình bày theo thứ tự nhất định, bắt đầu từ các thông tin chung về doanh nghiệp, kế toán và báo cáo tài chính, sau đó là thông tin chi tiết về từng khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập, chi phí và lưu chuyển tiền tệ. Vậy Có bắt buộc nộp thuyết minh báo cáo tài chính không ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thế nào là thuyết minh báo cáo tài chính?

Thế nào là thuyết minh báo cáo tài chính?
Thế nào là thuyết minh báo cáo tài chính?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, được dùng để phân tích chi tiết những thông tin, số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Mục đích của việc lập bản thuyết minh báo cáo tài chính là:

 • Cung cấp các số liệu, thông tin để dùng cho việc phân tích, đánh giá một cách cụ thể, chi tiết hơn về tình hình chi phí, thu nhập và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình tăng giảm tài sản theo từng loại, từng nhóm; tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu theo từng loại nguồn vốn và phân tích hợp lý trong việc phân bổ vốn cơ cấu, khả năng của doanh nghiệp,…
 • Giải thích các chính sách kế toán được áp dụng, các khoản mục và chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng trong báo cáo tài chính, các sự kiện trọng yếu xảy ra trong kỳ,…
 • Giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

Nội dung của thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
 • Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
 • Các chính sách kế toán áp dụng
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các thông tin khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

2. Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính bị phạt không?

Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính bị phạt không?
Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính bị phạt không?

Câu trả lời là có. Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp không nộp thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt theo mức sau:

Đối với hành vi lập thiếu, không đầy đủ thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Đối với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính sẽ bị phạt như sau:

 • Nộp chậm dưới 3 tháng sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.
 • Nộp chậm trên 3 tháng sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Như vậy, nếu doanh nghiệp không nộp thuyết minh báo cáo tài chính sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Mức phạt cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ vi phạm.

Thuyết minh báo cáo tài chính là một thành phần bắt buộc của báo cáo tài chính. Thuyết minh cung cấp thông tin giải thích, bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc nộp thuyết minh báo cáo tài chính đầy đủ, đúng hạn là trách nhiệm của doanh nghiệp.

Để tránh bị phạt, doanh nghiệp cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính đúng hạn theo quy định. Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Báo cáo tài chính năm: Nộp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính quý: Nộp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý.

Doanh nghiệp có thể nộp thuyết minh báo cáo tài chính trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua mạng Internet.

3. Thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính là bao lâu ?

Theo quy định tại Điều 80 Thông tư 133/2016/TT-BTC, thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý:

 • Đối với đơn vị kế toán: Chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.
 • Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm:

 • Đối với đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Đối với các đơn vị kế toán khác: Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Ví dụ: Năm tài chính của doanh nghiệp tư nhân A là từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023 của doanh nghiệp A là ngày 30/03/2024.

Ngoài ra, thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính cũng có thể thay đổi theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Ví dụ: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính được quy định tại Thông tư 200/2011/TT-NHNN.

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp nộp chậm bản thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

Trên đây là một số thông tin về Có bắt buộc nộp thuyết minh báo cáo tài chính không ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790