0764704929

Hướng dẫn chuyển lỗ trong thời gian ưu đãi thuế mới nhất

Chuyển lỗ là một quyền lợi của doanh nghiệp, được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy chuyển lỗ trong thời gian ưu đãi thuế như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Doanh nghiệp kết chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ?

Hướng dẫn chuyển lỗ trong thời gian ưu đãi thuế mới nhất
Hướng dẫn chuyển lỗ trong thời gian ưu đãi thuế mới nhất

Theo quy định của pháp luật hiện hành, doanh nghiệp có thể kết chuyển lỗ vào thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định sau:

Điều kiện được kết chuyển lỗ

Doanh nghiệp chỉ được kết chuyển lỗ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Doanh nghiệp có lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp có đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ theo quy định.
 • Doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế có lỗ.

Thời hạn kết chuyển lỗ

Doanh nghiệp được kết chuyển lỗ tối đa trong 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Cách thức kết chuyển lỗ

Doanh nghiệp được kết chuyển toàn bộ hoặc một phần lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế vào thu nhập chịu thuế của những kỳ tính thuế tiếp theo, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế được kết chuyển vào thu nhập chịu thuế của những kỳ tính thuế tiếp theo theo nguyên tắc:

 • Lỗ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh được kết chuyển trước lỗ của hoạt động khác.
 • Lỗ của từng hoạt động sản xuất, kinh doanh được kết chuyển trước lỗ của hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.
 • Lỗ của từng địa bàn được kết chuyển trước lỗ của địa bàn khác.

Hồ sơ, thủ tục kết chuyển lỗ

Để được kết chuyển lỗ, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ sau:

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế có lỗ.
 • Báo cáo tài chính của kỳ tính thuế có lỗ và các kỳ tính thuế tiếp theo.
 • Hồ sơ, chứng từ hợp lệ khác chứng minh lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế.
 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị kết chuyển lỗ tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thông báo cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thuế sẽ thực hiện kết chuyển lỗ cho doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2. Những trường hợp chuyển lỗ thì doanh nghiệp phải nộp giấy tờ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 78/2014/TT-BTC được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 18/2015/TT-BTC, doanh nghiệp được chuyển lỗ khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lỗ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cùng một địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Lỗ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh cùng ngành nghề.

Khi chuyển lỗ, doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ sau khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.
 • Bản sao báo cáo tài chính của các năm bị lỗ.
 • Bản giải trình về việc xác định lỗ và chuyển lỗ.

Bản giải trình về việc xác định lỗ và chuyển lỗ cần nêu rõ các nội dung sau:

 • Lý do phát sinh lỗ trong các năm bị lỗ.
 • Cơ sở pháp lý xác định lỗ.
 • Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp các giấy tờ khác nếu cơ quan thuế yêu cầu.

Thủ tục chuyển lỗ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ chuyển lỗ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển lỗ hợp lệ, cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét, quyết định việc cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ.

3. Hướng dẫn lập phụ lục chuyển lỗ chi tiết 

Phụ lục chuyển lỗ chi tiết là bảng kê được lập để tổng hợp số lỗ của các năm trước được kết chuyển vào thu nhập chịu thuế của năm hiện tại. Phụ lục này được lập kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của doanh nghiệp.

Mục đích lập phụ lục chuyển lỗ chi tiết

Phụ lục chuyển lỗ chi tiết được lập nhằm mục đích:

 • Xác định số lỗ của các năm trước được kết chuyển vào thu nhập chịu thuế của năm hiện tại.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của số lỗ được kết chuyển.

Cách lập phụ lục chuyển lỗ chi tiết

Phụ lục chuyển lỗ chi tiết được lập theo mẫu 03-2A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Phụ lục này có 04 cột, cụ thể như sau:

 • Cột 1 Tên chỉ tiêu
 • Cột 1 Năm phát sinh lỗ
 • Cột 2 Số lỗ phát sinh
 • Cột 3 Số lỗ được kết chuyển trong năm trước
 • Cột 4 Số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại

Hướng dẫn lập phụ lục chuyển lỗ chi tiết

Cột 1: Năm phát sinh lỗ

Cột này ghi năm phát sinh lỗ của doanh nghiệp.

Cột 2: Số lỗ phát sinh

Cột này ghi số lỗ phát sinh của doanh nghiệp trong năm theo Báo cáo tài chính năm (BCTC) đã được kiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận.

Cột 3: Số lỗ được kết chuyển trong năm trước

Cột này ghi số lỗ được kết chuyển trong năm trước theo tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trước.

Cột 4: Số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại

Cột này ghi số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại. Số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại được xác định theo công thức sau:

Số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại = Số lỗ phát sinh trong năm – Số lỗ được kết chuyển trong năm trước

Ví dụ:

Doanh nghiệp A có số lỗ phát sinh trong năm 2022 là 100 triệu đồng. Số lỗ được kết chuyển trong năm 2021 là 50 triệu đồng.

Theo công thức trên, số lỗ còn được kết chuyển sang năm 2023 là:

Số lỗ còn được kết chuyển sang năm 2023 = 100 triệu đồng – 50 triệu đồng = 50 triệu đồng

Như vậy, doanh nghiệp A sẽ ghi số lỗ còn được kết chuyển sang năm 2023 là 50 triệu đồng vào cột 4 của phụ lục chuyển lỗ chi tiết.

Lưu ý khi lập phụ lục chuyển lỗ chi tiết

 • Số lỗ phát sinh trong năm phải được xác định theo Báo cáo tài chính năm (BCTC) đã được kiểm toán hoặc được cơ quan thuế chấp thuận.
 • Số lỗ được kết chuyển trong năm trước phải được xác định theo tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trước.
 • Số lỗ còn được kết chuyển sang năm hiện tại phải được xác định theo công thức đã nêu ở trên.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn chuyển lỗ trong thời gian ưu đãi thuế mới nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929