087.790.7790

Chứng nhận là gì ? Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay

Chứng nhận là một công cụ quan trọng giúp nâng cao chất lượng, an toàn, hiệu quả của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, hệ thống, người hoặc tổ chức. Việc áp dụng chứng nhận mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức, cá nhân, giúp họ tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và nâng cao uy tín, thương hiệu. Vậy Chứng nhận là gì ? Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Chứng nhận là gì?

Chứng nhận là hoạt động xác nhận bởi một bên thứ ba độc lập rằng một sản phẩm, dịch vụ, hệ thống hoặc quá trình đáp ứng các yêu cầu cụ thể đã được xác định. Chứng nhận thường được thực hiện bởi một tổ chức chứng nhận (CB) được công nhận quốc tế. 

Chứng nhận là gì?
Chứng nhận là gì?

2. Đối tượng của hoạt động chứng nhận

Theo quy định của pháp luật, đối tượng của hoạt động chứng nhận là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, hệ thống hoặc chuyên gia. Cụ thể, bao gồm:

 • Sản phẩm, hàng hóa: là những sản phẩm hữu hình hoặc vô hình được tạo ra bởi con người, được phân phối, lưu thông trên thị trường.
 • Dịch vụ: là các hoạt động của con người nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, không tạo ra sản phẩm hữu hình.
 • Quá trình: là một tập hợp các hoạt động có liên quan, được thực hiện theo một trình tự nhất định để đạt được một mục tiêu cụ thể.
 • Hệ thống: là một tập hợp các thành phần có liên quan, tác động lẫn nhau, tạo thành một tổng thể thống nhất.
 • Chuyên gia: là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm trong một lĩnh vực cụ thể.

Đối tượng của hoạt động chứng nhận có thể được chia thành các nhóm chính sau:

 • Chứng nhận sản phẩm, hàng hóa: là hoạt động xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hợp đồng.
 • Chứng nhận dịch vụ: là hoạt động xác nhận sự phù hợp của dịch vụ với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hợp đồng.
 • Chứng nhận quá trình: là hoạt động xác nhận sự phù hợp của quá trình với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc hợp đồng.
 • Chứng nhận hệ thống quản lý: là hoạt động xác nhận sự phù hợp của hệ thống quản lý với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn hệ thống quản lý.
 • Chứng nhận chuyên gia: là hoạt động xác nhận năng lực của chuyên gia trong một lĩnh vực cụ thể.

3. Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay?

Chứng nhận ISO: ISO là tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, ban hành các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý, quy trình quản lý, chất lượng, an toàn, môi trường,… Các chứng nhận ISO phổ biến bao gồm:

 • ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng
 • ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường
 • ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
 • ISO 27001:2013 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Chứng nhận hợp quy: Chứng nhận hợp quy là chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Chứng nhận xuất xứ: Chứng nhận xuất xứ là chứng nhận xác nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa. Chứng nhận xuất xứ được sử dụng để xác định mức thuế suất, hạn ngạch,… đối với hàng hóa khi nhập khẩu.

Chứng nhận chất lượng: Chứng nhận chất lượng là chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đạt yêu cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Chứng nhận chất lượng được sử dụng để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tạo niềm tin cho khách hàng.

Chứng nhận an toàn: Chứng nhận an toàn là chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đảm bảo an toàn cho người sử dụng, môi trường. Chứng nhận an toàn được sử dụng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường.

Các loại chứng nhận này mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
 • Tăng cường uy tín, thương hiệu doanh nghiệp
 • Tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường
 • Tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý
Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay?
Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay?

4. Vai trò của hoạt động chứng nhận trong đời sống, kinh tế

Hoạt động chứng nhận là hoạt động xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ, hệ thống quản lý,… với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định của pháp luật.

Hoạt động chứng nhận có vai trò quan trọng trong đời sống, kinh tế, cụ thể như sau:

 • Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Chứng nhận giúp các tổ chức, doanh nghiệp xác định và cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc quy định của pháp luật. Điều này giúp các sản phẩm, dịch vụ đạt được các yêu cầu về chất lượng, an toàn, sức khỏe, môi trường,…, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. 

 • Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Chứng nhận giúp người tiêu dùng nhận biết được các sản phẩm, dịch vụ đạt chất lượng, an toàn, đáp ứng nhu cầu của họ. Điều này giúp người tiêu dùng lựa chọn được các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và lợi ích của bản thân. 

 • Thúc đẩy thương mại quốc tế

Chứng nhận giúp các sản phẩm, dịch vụ của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu của thị trường quốc tế. Điều này giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh. 

 • Phát triển bền vững

Chứng nhận giúp các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường, an toàn, sức khỏe nghề nghiệp,… Điều này giúp các tổ chức, doanh nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao an toàn, sức khỏe cho người lao động và xã hội. 

5. Tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam

Theo kết quả khảo sát của Văn phòng Chất lượng Việt Nam (BoA) năm 2023, các tổ chức chứng nhận hàng đầu Việt Nam bao gồm:

 • TÜV SÜD
 • BSI
 • QUACERT
 • Vinacontrol CE
 • Intertek

Các tổ chức này đều là thành viên của các tổ chức công nhận quốc tế uy tín như IAF, UKAS, ANAB,… và được công nhận đủ năng lực chứng nhận các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn ngành,…

TÜV SÜD là một tổ chức chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Đức. TÜV SÜD đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1998 và cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và chất lượng.

BSI là một tổ chức chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Vương quốc Anh. BSI đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1997 và cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và chất lượng.

QUACERT là một tổ chức chứng nhận quốc gia có trụ sở tại Việt Nam. QUACERT được thành lập năm 2000 và cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và chất lượng.

Vinacontrol CE là một tổ chức chứng nhận quốc gia có trụ sở tại Việt Nam. Vinacontrol CE được thành lập năm 1988 và cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và chất lượng.

Intertek là một tổ chức chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Anh. Intertek đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1999 và cung cấp các dịch vụ chứng nhận cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm: sản xuất, xây dựng, năng lượng, môi trường, an toàn, sức khỏe và chất lượng.

6. Lợi ích của việc đạt được chứng nhận là gì?

Lợi ích của việc đạt được chứng nhận là rất nhiều, bao gồm cả lợi ích đối với tổ chức, doanh nghiệp và lợi ích đối với khách hàng, đối tác.

Lợi ích đối với tổ chức, doanh nghiệp

 • Nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng, đối tác: Chứng nhận là minh chứng cho việc tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường,… Điều này giúp nâng cao uy tín và niềm tin của khách hàng, đối tác đối với tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tăng cường hiệu quả và năng suất sản xuất: Quá trình áp dụng chứng nhận giúp tổ chức, doanh nghiệp cải thiện các quy trình hoạt động, giảm thiểu sai sót, từ đó nâng cao hiệu quả và năng suất sản xuất.
 • Giảm thiểu chi phí, phế phẩm và cả giá thành: Việc áp dụng chứng nhận giúp tổ chức, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhờ giảm thiểu sai sót, phế phẩm,… Điều này cũng giúp giảm giá thành sản phẩm, dịch vụ, tăng sức cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp trên thị trường.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường: Chứng nhận là một lợi thế cạnh tranh quan trọng giúp tổ chức, doanh nghiệp thu hút khách hàng, đối tác mới, mở rộng thị trường.

Lợi ích đối với khách hàng, đối tác

 • Đảm bảo chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường: Chứng nhận là cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, an toàn, bảo vệ môi trường của sản phẩm, dịch vụ. Điều này giúp khách hàng, đối tác yên tâm khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tăng cường sự hài lòng của khách hàng: Chứng nhận giúp tổ chức, doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, từ đó tăng cường sự hài lòng của khách hàng.
 • Tăng cường uy tín của tổ chức, doanh nghiệp: Chứng nhận giúp tăng cường uy tín của tổ chức, doanh nghiệp, từ đó giúp khách hàng, đối tác tin tưởng và lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp.

7. Thời gian Chứng nhận mất bao lâu?

Thời gian cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi bị mất là 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi bị mất được quy định tại Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, người bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 08/ĐK;
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn;
 • Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hồ sơ;
 • Thẩm định, xác minh thực địa;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;
 • Cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai;

Gửi thông tin cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của người được cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai phải thông báo và hướng dẫn người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Trường hợp thời hạn giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận quá 30 ngày mà chưa giải quyết, thì người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Chứng nhận là gì ? Các loại chứng nhận phổ biến hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng