0764704929

Chứng chỉ kế toán viên có bắt buộc không? Quy định ra sao?

Chứng chỉ hành nghề kế toán là chứng chỉ do Bộ Tài chính cấp cho cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về kế toán. Chứng chỉ này là điều kiện bắt buộc đối với các cá nhân muốn hành nghề kế toán tại Việt Nam. Vậy chứng chỉ hành nghề kế toán có giá trị như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Chứng chỉ hành nghề kế toán có giá trị như thế nào ?

Chứng chỉ kế toán viên có bắt buộc không? Quy định ra sao?
Chứng chỉ kế toán viên có bắt buộc không? Quy định ra sao?

Chứng chỉ hành nghề kế toán (CPA) là chứng chỉ chuyên môn được cấp bởi các tổ chức nghề nghiệp kế toán uy tín trên thế giới, chứng nhận cho người sở hữu có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để hành nghề kế toán. Chứng chỉ CPA được coi là một trong những chứng chỉ nghề nghiệp cao nhất trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.

Chứng chỉ hành nghề kế toán có giá trị như sau:

 • Chứng minh trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người kế toán: Chứng chỉ CPA là minh chứng cho việc người sở hữu có đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để hành nghề kế toán. Chứng chỉ này giúp người sở hữu được đánh giá cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
 • Tăng cơ hội việc làm: Chứng chỉ CPA được nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước đánh giá cao. Do đó, người sở hữu chứng chỉ CPA có cơ hội việc làm cao hơn, được hưởng mức lương cao hơn.
 • Tạo cơ hội học tập, nghiên cứu: Chứng chỉ CPA giúp người sở hữu có cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Điều này giúp người sở hữu có thể phát triển bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 • Thúc đẩy hội nhập quốc tế: Chứng chỉ CPA được công nhận trên toàn thế giới. Do đó, người sở hữu chứng chỉ CPA có thể làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan nhà nước trên thế giới.

2. Quy định của chứng chỉ kế toán viên như thế nào?

Tiêu chuẩn của chứng chỉ kế toán viên

Theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên và kiểm toán viên, tiêu chuẩn của chứng chỉ kế toán viên được quy định như sau:

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan phù hợp với yêu cầu của ngạch.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp, kinh tế – xã hội.
 • Có khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng kế toán vào thực tiễn công tác.
 • Có khả năng lập báo cáo tài chính, phân tích thông tin kế toán, tham mưu cho lãnh đạo trong công tác quản lý, điều hành.

Tiêu chuẩn về kỹ năng thực hành

 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
 • Có khả năng soạn thảo văn bản, báo cáo.
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình.

Tiêu chuẩn về năng lực tự học, tự bồi dưỡng

 • Có khả năng tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Cách thức thi chứng chỉ kế toán viên

Để được cấp chứng chỉ kế toán viên, người dự thi phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC và tham gia kỳ thi do Bộ Tài chính tổ chức. Kỳ thi chứng chỉ kế toán viên được tổ chức 02 lần trong năm, vào tháng 6 và tháng 12.

Nội dung thi chứng chỉ kế toán viên

Kỳ thi chứng chỉ kế toán viên gồm 02 phần:

Phần 1: Lý thuyết

Phần 2: Thực hành

Phần 1: Lý thuyết gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 180 phút. Nội dung thi phần lý thuyết bao gồm các nội dung:

 • Pháp luật về kế toán.
 • Kế toán tài sản.
 • Kế toán nguồn vốn.
 • Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh.
 • Kế toán đầu tư.
 • Kế toán tài chính.
 • Kế toán quản trị.

Phần 2: Thực hành gồm 02 bài thi, thời gian làm bài mỗi bài 180 phút. Nội dung thi phần thực hành bao gồm các nội dung:

 • Bài thi 1: Lập báo cáo tài chính
 • Bài thi 2: Phân tích thông tin kế toán

Điểm thi chứng chỉ kế toán viên

Điểm thi chứng chỉ kế toán viên được tính như sau:

 • Điểm thi phần lý thuyết: Tổng số câu trả lời đúng chia cho 120 nhân với 100.
 • Điểm thi phần thực hành: Tổng điểm của 02 bài thi chia cho 2.

Người dự thi được cấp chứng chỉ kế toán viên khi đạt điểm thi đạt yêu cầu của Bộ Tài chính.

Tính pháp lý của chứng chỉ kế toán viên

Chứng chỉ kế toán viên là văn bằng do cơ quan có thẩm quyền cấp, có giá trị pháp lý trên toàn quốc. Chứng chỉ kế toán viên là điều kiện bắt buộc để được làm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp.

3. Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với kế toán có bắt buộc hay không ?

Theo quy định tại Luật Kế toán năm 2021, chứng chỉ hành nghề kế toán là chứng chỉ do Bộ Tài chính cấp cho cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật này.

Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định tại Điều 12 Luật Kế toán năm 2021, đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:

 • Người làm công tác kế toán trong doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước;
 • Người làm công tác kế toán trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán.

Đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán

Theo quy định tại Điều 12 Luật Kế toán năm 2021, đối tượng không bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán gồm:

 • Người làm công tác kế toán trong hộ gia đình, cá nhân kinh doanh;
 • Người làm công tác kế toán trong các tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 2 của Luật này;
 • Người làm công tác kế toán khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Chứng chỉ tương đương có thay được chứng chỉ kế toán viên hay không ?

Theo quy định của Bộ Tài chính, chứng chỉ tương đương không thay thế được chứng chỉ kế toán viên. Chứng chỉ kế toán viên là một trong những điều kiện bắt buộc để được hành nghề kế toán tại Việt Nam. Chứng chỉ này do Bộ Tài chính cấp cho những người đáp ứng đủ điều kiện về trình độ học vấn, thời gian công tác thực tế và kết quả thi.

Chứng chỉ tương đương là chứng chỉ được cấp bởi các tổ chức, cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ kế toán. Chứng chỉ tương đương có thể có nội dung và chương trình đào tạo tương đương với chứng chỉ kế toán viên, nhưng không phải do Bộ Tài chính cấp.

Như vậy, chứng chỉ tương đương không có giá trị pháp lý tương đương với chứng chỉ kế toán viên. Người có chứng chỉ tương đương không được phép hành nghề kế toán tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, chứng chỉ tương đương có thể được xem xét để miễn một số môn thi hoặc giảm thời gian học khi học chứng chỉ kế toán viên.

5. Những điều kiện của một kế toán viên 

Kế toán viên là người thực hiện công tác kế toán, bao gồm thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và lập báo cáo tài chính. Để trở thành một kế toán viên, cần đáp ứng những điều kiện sau:

 1. Điều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Tùy theo vị trí công việc, kế toán viên cần đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, kế toán viên cần có trình độ tối thiểu là trung cấp chuyên nghiệp trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Ngoài ra, kế toán viên cũng cần có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên theo quy định. Chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên được cấp bởi các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính.

 1. Điều kiện về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Kế toán viên cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

 1. Điều kiện về kỹ năng nghề nghiệp

Kế toán viên cần có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản sau:

 • Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin kế toán
 • Kỹ năng lập báo cáo tài chính
 • Kỹ năng kiểm soát tài chính
 • Kỹ năng tư vấn tài chính

Ngoài ra, kế toán viên cũng cần có các kỹ năng mềm như:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 1. Điều kiện về sức khỏe

Kế toán viên cần có sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu công việc.

 1. Điều kiện về ngoại ngữ

Kế toán viên có thể được yêu cầu có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc.

Trên đây là một số thông tin về Chứng chỉ kế toán viên có bắt buộc không? Quy định ra sao?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929