0764704929

Tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Tiêu chuẩn bồi dưỡng ngạch kế toán viên bao gồm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng đối với từng ngạch. Vậy tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng kế toán viên là như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên theo quy định như thế nào ?

Tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên
Tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên như sau:

Ngạch kế toán viên trung cấp

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kế toán.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên trung cấp.

Ngạch kế toán viên chính

 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kế toán.
 • Có thời gian giữ ngạch kế toán viên trung cấp hoặc tương đương từ đủ 3 năm trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên chính.

Ngạch kế toán viên cao cấp

 • Có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kế toán.
 • Có thời gian giữ ngạch kế toán viên chính hoặc tương đương từ đủ 5 năm trở lên.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán viên cao cấp.

2. Công chức chuyên ngành kế toán có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước thì có phải tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức hay không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 18/7/2022 của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế toán viên và kiểm toán viên, thì:

“Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30 tháng 6 năm 2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định tại Thông tư này”.

Như vậy, công chức chuyên ngành kế toán có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp tương ứng theo quy định mới của Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ đã được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch trước đây tiếp tục được phát huy năng lực, kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu công tác.

3. Tiêu chuẩn của một Kế toán viên cần đáp ứng là gì?

Tiêu chuẩn của một kế toán viên cần đáp ứng bao gồm các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất đạo đức.

Về trình độ chuyên môn, kế toán viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Ngoài ra, kế toán viên cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

Về nghiệp vụ, kế toán viên cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, kiểm toán, tài chính, pháp luật, tin học,… Kế toán viên cần có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện và kiểm tra công việc kế toán; có khả năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của đơn vị; có khả năng tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về các vấn đề tài chính, kế toán.

Về năng lực, kế toán viên cần có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và chịu được áp lực công việc. Kế toán viên cần có khả năng giao tiếp, hợp tác tốt với các bộ phận khác trong đơn vị.

Về phẩm chất đạo đức, kế toán viên cần có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm. Kế toán viên cần có tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, kế toán viên cần thường xuyên cập nhật kiến thức, kỹ năng mới để đáp ứng được yêu cầu công việc ngày càng cao.

Dưới đây là một số kỹ năng cần thiết của kế toán viên:

 • Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, kiểm toán.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.
 • Kỹ năng lập báo cáo tài chính.
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.

Kế toán viên là một nghề nghiệp quan trọng, có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức. Để trở thành một kế toán viên giỏi, cần đáp ứng được các tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và phẩm chất đạo đức.

4. Trường hợp nào phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán 

Theo quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, có 2 trường hợp phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán:

Trường hợp 1: Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ đã được bổ nhiệm vào ngạch kế toán viên, kế toán viên chính, kế toán viên cao cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch theo quy định.

Trường hợp 2: Công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ đang giữ chức danh nghề nghiệp kế toán viên, kế toán viên chính, kế toán viên cao cấp nhưng hết hạn 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch theo quy định.

Đối với trường hợp 1, công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch theo quy định và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Đối với trường hợp 2, công chức, viên chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch theo quy định và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn 05 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ bồi dưỡng ngạch theo quy định.

5. Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán 

Đối tượng học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán bao gồm các đối tượng sau:

Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước; có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

Công chức, viên chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên chính và tương đương, kế toán trưởng và tương đương, muốn nâng ngạch lên cao hơn.

Chuyên viên, nhân viên kế toán trong các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Để được học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán, các đối tượng nêu trên cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.
 • Đủ sức khỏe để học tập.
 • Thời gian học chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán là 60 tiết học, tương đương với 30 ngày học tập. Nội dung chương trình học bao gồm các kiến thức cơ bản và nâng cao về nghiệp vụ kế toán, quản lý kế toán, kiểm toán,…

Trên đây là một số thông tin về Tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929