0764704929

Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ. Vậy chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Kế toán bán hàng là gì?

Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng
Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một bộ phận trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý và ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng và tiền – hàng trong khâu bán hàng, bao gồm:

 • Xuất hóa đơn cho khách hàng;
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng;
 • Tính thuế giá trị gia tăng;
 • Quản lý công nợ phải thu;
 • Lập báo cáo bán hàng.

Kế toán bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và số liệu bán hàng cho ban lãnh đạo doanh nghiệp, giúp họ nắm được tình hình doanh số, tài chính, từ đó đề ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả trong tương lai.

Công việc của kế toán bán hàng

Công việc của kế toán bán hàng bao gồm các nội dung chính sau:

 • Xuất hóa đơn bán hàng:
 • Kiểm tra, đối chiếu các chứng từ liên quan đến bán hàng như bảng báo giá, đơn đặt hàng của khách hàng, hợp đồng bán hàng, phiếu xuất kho hàng hóa…
 • Lập hóa đơn bán hàng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn bán hàng với các chứng từ liên quan để đảm bảo tính chính xác, hợp lệ.

Ghi nhận doanh thu bán hàng:

 • Ghi nhận doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo quy định của pháp luật.

Quản lý công nợ phải thu:

 • Theo dõi công nợ phải thu của khách hàng.
 • Kiểm tra, đối chiếu công nợ phải thu với các chứng từ liên quan.
 • Thực hiện các nghiệp vụ thu hồi công nợ phải thu.

Lập báo cáo bán hàng:

 • Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa, dịch vụ.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu.
 • Lập các báo cáo bán hàng khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Yêu cầu đối với kế toán bán hàng

Để trở thành một kế toán bán hàng, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế.

 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức vững chắc về các nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng.
 • Kỹ năng tin học: Thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt với khách hàng, đối tác.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tiềm năng phát triển

Kế toán bán hàng là một vị trí kế toán có tiềm năng phát triển cao. Với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng kế toán bán hàng ngày càng tăng cao. Ngoài ra, kế toán bán hàng cũng có cơ hội thăng tiến lên các vị trí kế toán trưởng, giám đốc tài chính trong doanh nghiệp.

2. Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng

2.1. Chức năng của kế toán bán hàng là gì?

Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhận các tác nghiệp liên quan đến quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép sổ chi tiết doanh thu, thuế giá trị gia tăng, lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Chức năng của kế toán bán hàng bao gồm:

Quản lý, ghi chép các nghiệp vụ bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ bán hàng phát sinh trong doanh nghiệp, bao gồm:

 • Ghi nhận hóa đơn bán hàng
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận giá vốn hàng bán
 • Ghi nhận các khoản chiết khấu, giảm giá bán hàng
 • Ghi nhận các khoản thuế liên quan đến bán hàng

Lập báo cáo bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm lập các báo cáo bán hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Báo cáo doanh thu bán hàng
 • Báo cáo chi phí bán hàng
 • Báo cáo lợi nhuận gộp từ bán hàng
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm mặt hàng, theo nhân viên, cửa hàng,…
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng

Kiểm soát hoạt động bán hàng: Kế toán bán hàng có trách nhiệm kiểm soát hoạt động bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của các nghiệp vụ bán hàng
 • Kiểm tra doanh số bán hàng theo từng mặt hàng, nhóm mặt hàng, theo nhân viên, cửa hàng,…
 • Kiểm tra doanh số bán hàng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng

2.2. Nhiệm vụ chính của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng, bao gồm việc ghi nhận hóa đơn bán hàng, thuế VAT, ghi chép sổ doanh thu, lập báo cáo về hoạt động bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhiệm vụ chính của kế toán bán hàng bao gồm:

Quản lý hóa đơn, chứng từ bán hàng

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ tiếp nhận, kiểm tra, nhập liệu, lưu trữ hóa đơn, chứng từ bán hàng. Hóa đơn, chứng từ bán hàng là căn cứ để kế toán ghi nhận doanh thu, tính thuế và lập báo cáo tài chính. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận hóa đơn, chứng từ bán hàng từ bộ phận bán hàng
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ bán hàng
 • Nhập liệu hóa đơn, chứng từ bán hàng vào hệ thống
 • Lưu trữ hóa đơn, chứng từ bán hàng theo quy định

Ghi nhận doanh thu bán hàng

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ ghi nhận doanh thu bán hàng theo đúng quy định của pháp luật. Doanh thu bán hàng là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các công việc sau:

 • Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Tính toán doanh thu bán hàng
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng vào sổ sách kế toán

Tính thuế bán hàng

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ tính thuế bán hàng theo đúng quy định của pháp luật. Thuế bán hàng là một loại thuế giá trị gia tăng mà doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước khi bán hàng hóa, dịch vụ. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các công việc sau:

 • Xác định đối tượng chịu thuế bán hàng
 • Xác định thuế suất thuế bán hàng
 • Tính toán thuế bán hàng phải nộp

Lập báo cáo bán hàng

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ lập báo cáo bán hàng theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo bán hàng là căn cứ để doanh nghiệp quản lý hoạt động bán hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các công việc sau:

 • Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau
 • Xử lý dữ liệu
 • Lập báo cáo bán hàng

Kiểm soát công nợ bán hàng

Kế toán bán hàng có nhiệm vụ kiểm soát công nợ bán hàng để đảm bảo doanh nghiệp thu hồi được công nợ đúng hạn. Công nợ bán hàng là khoản tiền mà khách hàng chưa thanh toán cho doanh nghiệp sau khi mua hàng hóa, dịch vụ. Do đó, kế toán bán hàng cần thực hiện các công việc sau:

 • Theo dõi tình hình công nợ bán hàng
 • Kiểm tra tính chính xác của công nợ bán hàng
 • Thu hồi công nợ bán hàng

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, kế toán bán hàng có thể thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, kế toán bán hàng cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, nghiệp vụ bán hàng và kỹ năng tin học văn phòng.

3. Công việc của kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là vị trí kế toán đảm nhận toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn bán hàng, bao gồm: ghi nhận hóa đơn bán hàng, ghi chép sổ chi tiết doanh thu, thuế giá trị gia tăng, lập các báo cáo bán hàng và những báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Công việc cụ thể của kế toán bán hàng bao gồm các nội dung sau:

 • Cập nhật giá bán, số lượng hàng hóa

Kế toán bán hàng cần cập nhật thường xuyên giá bán, số lượng hàng hóa theo các quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Việc cập nhật này giúp đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ bán hàng.

 • Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Kế toán bán hàng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra, lưu trữ các hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng. Các hóa đơn, chứng từ này là căn cứ để kế toán ghi nhận doanh thu, thuế GTGT và các chi phí liên quan đến bán hàng.

 • Kiểm kê và cập nhật số liệu hàng hóa trong kho

Kế toán bán hàng cần phối hợp với bộ phận kho hàng để kiểm kê và cập nhật số liệu hàng hóa trong kho. Việc kiểm kê này giúp đảm bảo tính chính xác của số liệu hàng hóa bán ra.

 • Theo dõi tình hình công nợ bán hàng

Kế toán bán hàng cần theo dõi tình hình công nợ bán hàng của khách hàng. Việc theo dõi này giúp đảm bảo doanh nghiệp thu hồi được công nợ đúng hạn.

 • Lập các báo cáo số liệu bán hàng

Kế toán bán hàng cần lập các báo cáo số liệu bán hàng theo yêu cầu của doanh nghiệp. Các báo cáo này giúp doanh nghiệp nắm được tình hình bán hàng, doanh thu, chi phí bán hàng và lãi gộp.

Ngoài các công việc trên, kế toán bán hàng có thể được giao thêm các công việc khác như:

 • Soạn thảo báo giá, hợp đồng bán hàng
 • Hỗ trợ bộ phận bán hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán bán hàng
 • Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải thiện công tác kế toán bán hàng

Để trở thành kế toán bán hàng, bạn cần có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức về kế toán, tài chính
 • Kiến thức về luật thuế
 • Kỹ năng tin học văn phòng
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp

4. Yêu cầu đối với kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép, tổng hợp và cung cấp thông tin về các nghiệp vụ bán hàng. Do đó, kế toán bán hàng cần đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm sau:

Kiến thức chuyên môn

Kế toán bán hàng cần có kiến thức vững vàng về các nghiệp vụ kế toán bán hàng, bao gồm:

 • Quy trình kế toán bán hàng
 • Các chứng từ thường được sử dụng trong kế toán bán hàng
 • Phương pháp ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Phương pháp tính toán chi phí bán hàng
 • Các quy định về thuế liên quan đến bán hàng

Ngoài ra, kế toán bán hàng cũng cần có kiến thức về lĩnh vực kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty để có thể hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng và đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp.

Kỹ năng

Kế toán bán hàng cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tính tỉ mỉ và chính xác
 • Kỹ năng quản lý thời gian

Kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán bán hàng là một lợi thế cho ứng viên. Tuy nhiên, nếu chưa có kinh nghiệm, ứng viên có thể tham gia các khóa đào tạo hoặc thực tập để tích lũy kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Ngoài các yêu cầu trên, kế toán bán hàng cũng cần là người có thái độ tích cực, trung thực và ham học hỏi.

Dưới đây là một số nhiệm vụ cụ thể của kế toán bán hàng:

 • Lập hóa đơn bán hàng
 • Theo dõi công nợ khách hàng
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng
 • Tính toán chi phí bán hàng
 • Lập báo cáo bán hàng
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp

Kế toán bán hàng là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc tuyển dụng và đào tạo kế toán bán hàng là một vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp cần quan tâm.

Trên đây là một số thông tin về Chức năng và nhiệm vụ của kế toán bán hàng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929