087.790.7790

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế là gì? Cập nhật 2023

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (International Standards on Auditing – ISA) là một tập hợp các hướng dẫn và quy định được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB). Được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, ISA chứa những nguyên tắc quan trọng và hướng dẫn chi tiết để kiểm toán viên thực hiện kiểm toán hiệu quả và đáng tin cậy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò quan trọng của Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, cũng như cách chúng áp dụng cho quá trình kiểm toán trên toàn thế giới. Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu chuẩn mực kiểm toán quốc tế là gì? nhé!

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế là gì
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế là gì

1. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế là gì?

Kiểm toán quốc tế, còn được gọi là kiểm toán theo chuẩn mực quốc tế, là một quy trình kiểm tra và đánh giá tổ chức, công ty, hoặc cá nhân theo các chuẩn mực và quy tắc được thiết lập bởi các tổ chức kiểm toán quốc tế. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch, và đáng tin cậy trong thông tin tài chính và quản lý của các đơn vị được kiểm toán. Dưới đây là những điểm quan trọng về kiểm toán quốc tế:

 1. Chuẩn mực quốc tế: Kiểm toán quốc tế dựa trên chuẩn mực quốc tế, chẳng hạn như chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA – International Standards on Auditing) do Tổ chức Kiểm toán và Đảm bảo Chất lượng Thông tin (IAASB – International Auditing and Assurance Standards Board) thiết lập. Các chuẩn mực này định rõ cách thức kiểm toán, kiểm tra, và báo cáo về thông tin tài chính.
 2. Độc lập và khách quan: Kiểm toán quốc tế đòi hỏi tính độc lập và khách quan của các công ty kiểm toán. Công ty kiểm toán cần đảm bảo rằng họ không có liên quan tới thông tin tài chính của đơn vị được kiểm toán, để đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong quá trình kiểm toán.
 3. Phạm vi kiểm toán: Mục tiêu của kiểm toán quốc tế là xác minh tính chính xác và hoàn thiện của thông tin tài chính. Điều này bao gồm việc kiểm tra các giao dịch, sự kiện, và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán.
 4. Báo cáo kiểm toán: Sau khi hoàn thành quá trình kiểm toán, công ty kiểm toán phải cung cấp một báo cáo kiểm toán, trong đó họ sẽ đưa ra ý kiến về tính trung thực và công bằng của thông tin tài chính. Báo cáo kiểm toán này cung cấp thông tin quan trọng cho các bên liên quan như cổ đông, ngân hàng, và quản lý đơn vị được kiểm toán.
 5. Tổ chức quốc tế kiểm toán: Các tổ chức quốc tế kiểm toán như Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY), và KPMG chuyên thực hiện kiểm toán quốc tế. Chúng hoạt động trên toàn cầu và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

Kiểm toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc duyệt xét tính minh bạch và tin cậy của thông tin tài chính, giúp đảm bảo rằng các công ty và tổ chức trên toàn thế giới tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế để nâng cao sự tin tưởng từ phía công chúng và các bên liên quan.

2. Vai trò của chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, thường gọi là ISA (International Standards on Auditing), đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác, trung thực và đáng tin cậy của thông tin tài chính trong quá trình kiểm toán. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của chuẩn mực kiểm toán quốc tế:

 1. Đảm bảo tính đồng nhất và đáng tin cậy: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế giúp đảm bảo rằng quá trình kiểm toán được thực hiện một cách đồng nhất trên toàn cầu, không phụ thuộc vào vùng đất hoặc quốc gia nào. Điều này giúp tăng cường tính đáng tin cậy của thông tin tài chính và làm cho dữ liệu được đối xử một cách công bằng.
 2. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự so sánh: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế giúp tạo ra một cơ sở chung để so sánh thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp hoạt động trên toàn cầu. Điều này quan trọng đặc biệt khi các công ty cần thu hút đầu tư từ nước ngoài hoặc hoạt động trên thị trường quốc tế.
 3. Tăng cường hiệu suất kiểm toán: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế cung cấp hướng dẫn rõ ràng về cách thực hiện kiểm toán và kiểm tra. Điều này giúp nâng cao hiệu suất kiểm toán, giảm nguy cơ phạm sai lầm và tăng tính khả thi của quá trình kiểm toán.
 4. Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế thường được chấp nhận là tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết cho các kiểm toán tài chính. Do đó, tuân thủ chuẩn này giúp đảm bảo rằng kiểm toán viên và doanh nghiệp tuân thủ các quy định và pháp luật tại quốc gia của họ.
 5. Tạo sự tin tưởng cho các bên liên quan: Chuẩn mực kiểm toán quốc tế tạo ra sự tin tưởng cho các bên liên quan, bao gồm cổ đông, ngân hàng, cơ quan quản lý và nhà đầu tư. Sự tuân thủ và thực hiện đúng chuẩn mực này giúp bảo vệ quyền và lợi ích của những người có quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp.

Tóm lại, chuẩn mực kiểm toán quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính, tạo sự tin tưởng cho các bên liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho sự so sánh và hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực kiểm toán.

3. Nội dung của chuẩn mực kiểm toán quốc tế

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (International Standards on Auditing – ISA) là bộ tiêu chí quốc tế được Thiết lập Kế toán Quốc tế (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) phát triển và duy trì để hướng dẫn và định rõ các quy trình kiểm toán. Được thiết kế để đảm bảo tính chất lượng và nhất quán trong việc thực hiện kiểm toán trên toàn cầu, chuẩn mực này chủ yếu áp dụng cho các dịch vụ kiểm toán tài chính.

Mục tiêu chính của chuẩn mực kiểm toán quốc tế là tạo ra một khung cơ bản để hướng dẫn kiểm toán viên trong việc thực hiện kiểm toán và cung cấp độc lập và minh bạch cho báo cáo tài chính. Dưới đây là một số điểm chính của chuẩn mực này:

 1. Độc lập và Tư duy Chuyên nghiệp: Chuẩn mực ISA đặt ra yêu cầu về độc lập và tư duy chuyên nghiệp cho kiểm toán viên. Điều này bao gồm việc duy trì sự độc lập tinh thần và thực tế, cũng như có đủ kiến thức và kỹ năng chuyên môn.
 2. Kế hoạch và Thực hiện Kiểm toán: ISA yêu cầu việc phát triển kế hoạch kiểm toán kỹ lưỡng, dựa trên đánh giá rủi ro và hiểu biết vững về doanh nghiệp. Nó cũng đưa ra hướng dẫn về việc thu thập chứng cứ và thực hiện các thủ tục kiểm toán.
 3. Hiểu biết và Đánh giá Rủi ro: Kiểm toán viên cần hiểu rõ ngữ cảnh kinh doanh của khách hàng để đánh giá rủi ro và thiết kế phương pháp kiểm toán phù hợp.
 4. Báo cáo Kiểm toán: ISA quy định các yêu cầu đối với báo cáo kiểm toán, đảm bảo rằng báo cáo là rõ ràng và chính xác.
 5. Kiểm tra và Kiểm soát Nội dung: Chuẩn mực này yêu cầu kiểm toán viên kiểm tra tính minh bạch và chính xác của thông tin trong báo cáo tài chính, cũng như đánh giá kiểm soát nội dung của nó.
 6. Kết quả Kiểm toán: ISA đặt ra các yêu cầu về việc đánh giá kết quả kiểm toán và cung cấp chứng cứ hỗ trợ cho ý kiến kiểm toán.

Bằng cách này, chuẩn mực kiểm toán quốc tế giúp tạo ra một cấu trúc chung cho quá trình kiểm toán trên toàn thế giới, đồng thời nâng cao chất lượng và tin cậy của thông tin tài chính được báo cáo.

 1. Tương Tác với Nhóm Kiểm Toán và Kiểm Soát Chất Lượng: Chuẩn mực ISA đặt ra các yêu cầu liên quan đến tương tác giữa các thành viên trong nhóm kiểm toán và giữa kiểm toán viên và bộ kiểm soát chất lượng. Điều này bao gồm việc thực hiện đánh giá chất lượng và duy trì liên lạc hiệu quả để đảm bảo rằng mọi người đều tham gia đúng vai trò và đóng góp đầy đủ.
 2. Công bố về Cơ Địa và Sự Kiện Sau Ngày Báo Cáo: ISA yêu cầu kiểm toán viên cần chú ý đến các sự kiện và biến cố xảy ra sau ngày báo cáo tài chính và đánh giá tác động của chúng đến thông tin tài chính được báo cáo.
 3. Thực Hiện Kiểm Toán Cho Các Đối Tượng Đặc Biệt: Trong trường hợp kiểm toán đối tượng đặc biệt như doanh nghiệp có quy mô lớn, quỹ đầu tư, hoặc tổ chức công cộng, ISA đặt ra các yêu cầu cụ thể để đảm bảo quá trình kiểm toán đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của đối tượng này.
 4. Tương Tác với Sư Quốc Gia: Chuẩn mực ISA không chỉ tập trung vào tương tác nội bộ mà còn tập trung vào tương tác với sư quốc gia, đặc biệt là trong trường hợp kiểm toán có ảnh hưởng đến các sự kiện quốc tế hoặc khi có sự khác biệt trong yêu cầu kiểm toán quốc gia và quốc tế.
 5. Sự Tuân Thủ Pháp Luật và Quy Định: Chuẩn mực ISA yêu cầu kiểm toán viên phải có sự hiểu biết vững về các yêu cầu pháp luật và quy định địa phương và quốc tế, đảm bảo rằng quá trình kiểm toán tuân thủ đầy đủ các quy định này.

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế cung cấp một cơ sở chung cho các hoạt động kiểm toán trên toàn cầu, đồng thời giúp đảm bảo tính minh bạch và tin cậy trong báo cáo tài chính, góp phần vào sự hiểu biết và tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với thông tin tài chính của các doanh nghiệp.

4. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế 

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế, thường được gọi là ISA (International Standards on Auditing), là một tập hợp các quy định và hướng dẫn được phát triển bởi Tổ chức Kiểm toán và Phát triển Tiêu chuẩn Quốc tế (IAASB), một phần của Liên minh Kiểm toán Quốc tế (IAASB). Hệ thống ISA được thiết lập để tạo ra một cơ sở chuẩn mực chung cho kiểm toán tài chính trên toàn thế giới.

ISA là một hệ thống quy định và nguyên tắc kiểm toán quốc tế, cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện kiểm toán tài chính. Điều này đảm bảo tính nhất quán và chất lượng trong quá trình kiểm toán tài chính, giúp bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và các bên liên quan khác.

ISA bao gồm nhiều chuẩn mực kiểm toán cụ thể, như ISA 200 về “Nguyên tắc chung và Trách nhiệm của kiểm toán viên,” ISA 315 về “Hiểu biết của kiểm toán viên về môi trường kiểm toán và kiểm soát nội điều hành,” ISA 540 về “Ước tính giá trị hợp lý,” và nhiều chuẩn mực khác. Mỗi chuẩn mực này cung cấp hướng dẫn về cách kiểm toán viên nên tiến hành kiểm toán, bao gồm việc thu thập bằng chứng, đánh giá rủi ro, và báo cáo kết quả kiểm toán.

Hệ thống ISA đặt ra các nguyên tắc quan trọng như tính khách quan, tự độc lập, và đạo đức trong kiểm toán tài chính. Chúng cũng đòi hỏi kiểm toán viên phải thực hiện kiểm toán theo các phương pháp khoa học và chuyên nghiệp. Điều này đảm bảo rằng kiểm toán tài chính được tiến hành một cách cẩn thận và đáng tin cậy, giúp cung cấp thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy cho các bên liên quan.

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, tin tưởng và ổn định trong thị trường tài chính toàn cầu, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc kế toán quốc tế.

5. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế theo quy định mới nhất

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế (International Standards on Auditing – ISA) là tập hợp các nguyên tắc và hướng dẫn được thiết lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Kế toán Quốc tế (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB), thuộc Tổ chức Kế toán và Kiểm toán Quốc tế (International Federation of Accountants – IFAC). Chuẩn mực này được áp dụng trên toàn cầu để đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện kiểm toán và công tác xác thực tài chính.

Theo quy định mới nhất, ISA đã trải qua sự thay đổi và cập nhật liên tục để phản ánh sự phát triển trong lĩnh vực kiểm toán và thay đổi trong môi trường kinh doanh. Các phiên bản mới nhất của ISA thường điều chỉnh và bổ sung các quy định để đảm bảo tính hiện đại và phù hợp với yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm toán và xác minh tài chính.

Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới nhất thường bao gồm các quy định liên quan đến:

 1. Phạm vi kiểm toán: Xác định rõ phạm vi của công việc kiểm toán và xác định các nguy cơ chính.
 2. Chất lượng công việc kiểm toán: Quy định về việc thực hiện kiểm toán và đảm bảo chất lượng trong từng bước của quá trình.
 3. Báo cáo kiểm toán: Hướng dẫn về cách kiểm toán viên nên thể hiện kết quả kiểm toán trong báo cáo kiểm toán và thông tin liên quan.
 4. Trách nhiệm của kiểm toán viên: Xác định vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
 5. Công việc kiểm toán đặc biệt: Điều chỉnh và cung cấp hướng dẫn cho các tình huống đặc biệt hoặc loại hình kiểm toán cụ thể.

Các quy định mới nhất này giúp đảm bảo rằng các công ty kiểm toán và kiểm toán viên luôn tuân theo các nguyên tắc và phương pháp tốt nhất để thực hiện kiểm toán, cung cấp thông tin tài chính chính xác và đáng tin cậy cho người sử dụng báo cáo tài chính. Điều này giúp thúc đẩy sự minh bạch và tin tưởng trong thị trường tài chính quốc tế.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chuẩn mực kiểm toán quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của thông tin tài chính. Chúng không chỉ tạo ra một cơ sở đồng nhất để kiểm toán viên trên khắp thế giới làm việc mà còn giúp nâng cao chất lượng kiểm toán. Sự tuân thủ đúng chuẩn mực này không chỉ là một nhiệm vụ của kiểm toán viên mà còn đảm bảo lợi ích của các cổ đông, người tiêu dùng và toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Chính vì vậy, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế không chỉ là một bộ quy tắc kỹ thuật, mà còn là một yếu tố quan trọng trong sự phát triển và ổn định của hệ thống tài chính quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng