087.790.7790

Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc

Chuẩn mực kế toán là các quy tắc và hướng dẫn được sử dụng để lập và trình bày báo cáo tài chính. Chuẩn mực kế toán giúp đảm bảo rằng báo cáo tài chính được lập một cách trung thực, khách quan và đáng tin cậy.

1. Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc là gì?

Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc
          Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc

Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc (K-IFRS) là hệ thống chuẩn mực kế toán được sử dụng tại Hàn Quốc. K-IFRS được xây dựng dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), nhưng có một số điểm khác biệt nhỏ.

Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Hàn Quốc (K-ASAC). K-ASAC là một cơ quan độc lập, chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành các chuẩn mực kế toán cho Hàn Quốc.

K-IFRS được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp niêm yết tại Hàn Quốc, cũng như các doanh nghiệp có tổng tài sản vượt quá 100 tỷ won. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có thể áp dụng K-IFRS hoặc Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (K-SMEs IFRS).

Dưới đây là một số điểm khác biệt chính giữa K-IFRS và IFRS:

 • Giá trị hợp lý: K-IFRS cho phép sử dụng giá trị hợp lý để ghi nhận một số tài sản và nợ phải trả, trong khi IFRS chỉ cho phép sử dụng giá trị hợp lý trong một số trường hợp cụ thể.
 • Tài sản cố định: K-IFRS cho phép sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng cho tất cả các tài sản cố định, trong khi IFRS cho phép sử dụng các phương pháp khấu hao khác, chẳng hạn như phương pháp giảm dần.
 • Các khoản dự phòng: K-IFRS cho phép lập dự phòng cho các khoản nợ tiềm tàng, trong khi IFRS chỉ cho phép lập dự phòng cho các khoản nợ có khả năng xảy ra.
 • Thuế thu nhập: K-IFRS cho phép sử dụng phương pháp khấu trừ thuế thu nhập, trong khi IFRS cho phép sử dụng phương pháp hòa vốn thuế thu nhập.

2. Lịch sử áp dụng Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc

 • Năm 1999: Hàn Quốc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia, dựa trên Chuẩn mực kế toán quốc tế.
 • Năm 2007: Hàn Quốc bắt đầu áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế cho các doanh nghiệp niêm yết.
 • Năm 2011: Hàn Quốc bắt đầu áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế cho các doanh nghiệp có tổng tài sản vượt quá 100 tỷ won.
 • Năm 2015: Hàn Quốc bắt đầu áp dụng Chuẩn mực kế toán quốc tế cho tất cả các doanh nghiệp.

3.So sánh chuẩn mực kế toán Hàn Quốc và chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Hàn Quốc (K-GAAP) và chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) đều là các bộ chuẩn mực kế toán được áp dụng trong các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam. Cả hai bộ chuẩn mực đều hướng tới việc cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy, trung thực và hợp lý cho các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác.

Dưới đây là một số điểm tương đồng và khác biệt chính giữa K-GAAP và VAS:

Tương đồng

 • Cả hai bộ chuẩn mực đều dựa trên các nguyên tắc kế toán chung, chẳng hạn như nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc trọng yếu, v.v.
 • Cả hai bộ chuẩn mực đều bao gồm các chuẩn mực về báo cáo tài chính tổng thể, báo cáo tài chính riêng biệt, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Cả hai bộ chuẩn mực đều được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS).

Khác biệt

 • K-GAAP được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Hàn Quốc (K-ASAC), trong khi VAS được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam.
 • K-GAAP được chia thành hai cấp độ: chuẩn mực bắt buộc và chuẩn mực khuyến nghị, trong khi VAS chỉ có một cấp độ là chuẩn mực bắt buộc.
 • K-GAAP có nhiều điểm khác biệt so với VAS về một số vấn đề cụ thể, chẳng hạn như:

Định nghĩa về tài sản cố định

Cách thức ghi nhận và trình bày chênh lệch tỷ giá hối đoái

Cách thức ghi nhận và trình bày lãi suất trả chậm

Cách thức ghi nhận và trình bày khoản mục thuế thu nhập hoãn lại

4. Các loại của chuẩn mực kế toán Hàn Quốc

Các chuẩn mực kế toán Hàn Quốc được chia thành hai loại chính:

 • Chuẩn mực kế toán quốc gia (K-GAAP): Là các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán và Kiểm toán (K-ASAC) của Hàn Quốc.
 • Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS): Là các chuẩn mực kế toán được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB).

Chuẩn mực kế toán quốc gia (K-GAAP)

Chuẩn mực kế toán quốc gia Hàn Quốc (K-GAAP) được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp Hàn Quốc, bao gồm cả doanh nghiệp niêm yết và doanh nghiệp không niêm yết. K-GAAP được dựa trên các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) của Hoa Kỳ, nhưng cũng có một số khác biệt.

K-GAAP bao gồm các chuẩn mực kế toán sau:

 • Chuẩn mực kế toán tài chính (K-IFRS): Quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
 • Chuẩn mực kế toán quản trị (K-KAS): Quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính quản trị của các doanh nghiệp Hàn Quốc.
 • Chuẩn mực kế toán thuế (K-TAS): Quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính thuế của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) được áp dụng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX). IFRS được coi là các chuẩn mực kế toán toàn cầu và được áp dụng bởi hầu hết các quốc gia trên thế giới.

IFRS bao gồm các chuẩn mực kế toán sau:

 • Chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế (IFRS): Quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp áp dụng IFRS.
 • Chuẩn mực kế toán quản trị quốc tế (IAS): Quy định về việc lập và trình bày báo cáo tài chính quản trị của các doanh nghiệp áp dụng IFRS.

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng