0764704929

Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào?

Chi phí thuế môn bài là khoản chi phí mà doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể phải nộp cho Nhà nước khi đăng ký kinh doanh. Vậy chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây của ACC 

1. Thuế môn bài là gì ?

Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào?
Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm, theo mức thu do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

Mục đích của thuế môn bài

Thuế môn bài là một loại thuế có nguồn thu ổn định, được sử dụng để chi cho hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh và các hoạt động khác của Nhà nước.

Đối tượng chịu thuế môn bài

Đối tượng chịu thuế môn bài là các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Căn cứ tính thuế môn bài

Căn cứ tính thuế môn bài là mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu ghi trong giấy đăng ký kinh doanh.

Mức thuế môn bài

Mức thuế môn bài được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Thời hạn nộp thuế môn bài

Thuế môn bài được nộp hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo năm bắt đầu kinh doanh.

Hồ sơ khai thuế môn bài

Hồ sơ khai thuế môn bài bao gồm:

 • Tờ khai thuế môn bài (Mẫu 01/MBNN)
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Cách tính thuế môn bài

Thuế môn bài được tính theo công thức sau:

Thuế môn bài = Mức thuế môn bài theo quy định * Mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ban đầu ghi trong giấy đăng ký kinh doanh

Ví dụ

Một doanh nghiệp có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, thì mức thuế môn bài phải nộp là:

1.000.000 * 10 = 10.000.000 đồng

2. Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào ?

Thuế môn bài là loại thuế thu hàng năm đối với những cá nhân, tổ chức có phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thuế môn bài được tính theo mức doanh thu khoán hoặc mức thu nhập chịu thuế của năm trước liền kề.

Theo quy định của pháp luật về thuế, thuế môn bài được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, chi phí thuế môn bài được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh.

Cụ thể, khi doanh nghiệp nộp thuế môn bài, kế toán ghi:

 • Nợ TK 33381 – Thuế môn bài
 • Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Kế toán phản ánh chi phí thuế môn bài vào chi phí quản lý kinh doanh trong kỳ, ghi:

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
 • Có TK 33381 – Thuế môn bài

Ví dụ: Ngày 01/01/2024, Công ty ABC nộp thuế môn bài năm 2024 là 3.000.000 đồng. Kế toán Công ty ABC ghi sổ như sau:

Ngày 01/01/2024

 • Nợ TK 33381 – Thuế môn bài (3.000.000)
 • Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (3.000.000)

Ngày 31/12/2024

 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (3.000.000)
 • Có TK 33381 – Thuế môn bài (3.000.000)

Lưu ý:

 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế môn bài chậm so với thời hạn quy định, doanh nghiệp sẽ bị tính tiền chậm nộp thuế. Tiền chậm nộp thuế môn bài được hạch toán vào chi phí quản lý kinh doanh trong kỳ.
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thừa thuế môn bài, doanh nghiệp được hoàn thuế môn bài. Doanh nghiệp lập hồ sơ hoàn thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

3. Hạch toán chi phí thuế môn bài  

 Thuế môn bài là khoản thuế mà các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa, dịch vụ có mức doanh thu trên mức quy định phải nộp cho Nhà nước.

Theo quy định của pháp luật về kế toán, chi phí thuế môn bài được hạch toán vào tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí.

Cụ thể, kế toán sẽ hạch toán chi phí thuế môn bài theo các bước sau:

Xác định số tiền thuế môn bài phải nộp

Số tiền thuế môn bài phải nộp được xác định dựa trên mức doanh thu của doanh nghiệp.

Hạch toán chi phí thuế môn bài

 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí.
 • Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

Ví dụ:

Công ty ABC có mức doanh thu năm 2023 là 100 triệu đồng. Do đó, số tiền thuế môn bài mà công ty ABC phải nộp là 1.000.000 đồng.

Hạch toán chi phí thuế môn bài của công ty ABC như sau:

 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi tiết khoản 22 – Chi phí thuế, lệ phí: 1.000.000 đồng
 • Có TK 333: Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 1.000.000 đồng

Một số lưu ý khi hạch toán chi phí thuế môn bài:

 • Chi phí thuế môn bài được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp vì khoản thuế này không liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc nộp thuế môn bài để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.

Trên đây là một số thông tin về Chi phí thuế môn bài hạch toán như thế nào?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929