087.790.7790

Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tây Hồ

Chi cục Thuế quận Tây Hồ là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hà Nội, có chức năng quản lý thu thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Nhà nước trên địa bàn quận Tây Hồ. Vậy Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tây Hồ như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Địa chỉ Chi cục thuế Quận Tây Hồ

Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tây Hồ
Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tây Hồ

Địa chỉ của Chi cục thuế Quận Tây Hồ là: Số 24 Đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ của Chi cục thuế Quận Tây Hồ là: 024 3829 1176.

Giờ làm việc của Chi cục thuế Quận Tây Hồ:

 • Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h30 – 17h00
 • Thứ 7: 7h30 – 11h30

Để đến Chi cục thuế Quận Tây Hồ, bạn có thể đi theo các cách sau:

Xe buýt: Có nhiều tuyến xe buýt đi qua Chi cục thuế Quận Tây Hồ, bao gồm:

 1. Tuyến 24: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Gia Lâm
 2. Tuyến 26: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Yên Nghĩa
 3. Tuyến 32: Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Nam Thăng Long
 4. Tuyến 44: Bến xe Mỹ Đình – Xuân Đỉnh

Taxi: Đây là phương tiện di chuyển nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bạn có thể bắt taxi ở bất kỳ đâu trong thành phố và yêu cầu tài xế đưa bạn đến Chi cục thuế Quận Tây Hồ.

Xe máy: Nếu bạn có xe máy riêng, bạn có thể tự lái xe đến Chi cục thuế Quận Tây Hồ. Từ trung tâm thành phố, bạn đi theo đường Âu Cơ, qua đường Lạc Long Quân, rồi rẽ trái vào đường An Dương Vương. Chi cục thuế Quận Tây Hồ nằm ở bên trái đường, cách ngã tư Lạc Long Quân – An Dương Vương khoảng 500 mét.

Chi cục thuế Quận Tây Hồ là cơ quan trực thuộc Cục thuế thành phố Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Số điện thoại Chi cục thuế Quận Tây Hồ là bao nhiêu?

Số điện thoại của Chi cục thuế Quận Tây Hồ là 02438291176. Đây là số điện thoại tổng đài của Chi cục, bạn có thể liên hệ để được hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thuế.

Ngoài ra, Chi cục thuế Quận Tây Hồ còn có số điện thoại của các bộ phận chuyên môn, cụ thể như sau:

 • Phòng Tuyên truyền hỗ trợ: 02438291174
 • Bộ phận giải đáp Thuế: 02438294873

3. Cơ cấu tổ chức Chi cục Thuế Quận Tây Hồ và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh, thành phố

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Quận Tây Hồ và các Chi cục Thuế thuộc tỉnh, thành phố được quy định tại Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 14 tháng 06 năm 2017 của Tổng cục Thuế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế.

Theo đó, Chi cục Thuế có tổ chức gồm:

 • Chi cục trưởng
 • Các Phó Chi cục trưởng
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
 • Các đội quản lý thuế

Chi cục trưởng

 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế là người đứng đầu Chi cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế.

Phó Chi cục trưởng

 • Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế là người giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Thuế gồm:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp

Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ

Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ có nhiệm vụ:

 • Tổng hợp, phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn;
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về thuế;
 • Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế;
 • Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn.

Phòng Thanh tra – Kiểm tra

Phòng Thanh tra – Kiểm tra có nhiệm vụ:

 • Thanh tra, kiểm tra thuế;
 • Giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế;
 • Xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra thuế;
 • Kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế có nhiệm vụ:

Theo dõi, quản lý nợ thuế;

 • Cưỡng chế nợ thuế;
 • Xử lý kết quả cưỡng chế nợ thuế.
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân

Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân có nhiệm vụ:

 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân;
 • Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 • Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp

Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp có nhiệm vụ:

 • Quản lý thuế doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế doanh nghiệp.

Các đội quản lý thuế

Các đội quản lý thuế có nhiệm vụ:

 • Quản lý trực tiếp đối tượng nộp thuế;
 • Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế;
 • Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế theo phân công của Chi cục trưởng.

Số lượng, chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đội quản lý thuế do Cục trưởng Cục Thuế quyết định phù hợp với yêu cầu quản lý thuế trên địa bàn.

4. Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Quận Tây Hồ

Theo quy định tại Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 14/03/2022 của Tổng cục Thuế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế Quận Tây Hồ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Quyền hạn

 • Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.
 • Được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Được quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Chi cục Thuế Quận Tây Hồ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành thuế trên địa bàn quận Tây Hồ.
 • Tổ chức đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế; quản lý thông tin về người nộp thuế.
 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế.
 • Đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Quyền hạn

 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.
 • Được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Được quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy

Chi cục Thuế Quận Tây Hồ có 06 phòng, ban, gồm:

 • Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT
 • Bộ phận Một cửa
 • Đội Kiểm tra nội bộ
 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
 • Bộ phận Hóa đơn ấn chỉ
 • Đội Thuế TNCN

Địa chỉ

Chi cục Thuế Quận Tây Hồ có địa chỉ tại:

 • Số 5, phố Nguyễn Trãi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.7197322.
 • Fax: 0243.7197322.

Thời gian làm việc

Chi cục Thuế Quận Tây Hồ làm việc theo quy định của pháp luật về chế độ làm việc hành chính.

Trên đây là một số thông tin về Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tây Hồ . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng