087.790.7790

Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tân Phú – TPHCM

Chi Cục thuế quận Tân Phú là một cơ quan trực thuộc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục. Vậy Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tân Phú – TPHCM là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thông tin liên hệ của chi Cục thuế quận Tân Phú

Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tân Phú - TPHCM
Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tân Phú – TPHCM

Địa chỉ:

Số 14 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: (028) 3812 4031

Fax: (028) 3812 4032

Thẩm quyền quản lý:

Chi cục Thuế Quận Tân Phú có thẩm quyền quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có hoạt động kinh doanh trên địa bàn Quận Tân Phú. Cụ thể, Chi cục Thuế Quận Tân Phú có thẩm quyền quản lý thuế đối với các lĩnh vực sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Thuế thu nhập cá nhân
 • Thuế giá trị gia tăng
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 • Thuế tài nguyên
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng
 • Thuế thu nhập từ trúng thưởng
 • Lệ phí môn bài
 • Thu khác theo quy định của pháp luật.

Các dịch vụ hỗ trợ:

Chi cục Thuế Quận Tân Phú cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế như sau:

 • Tư vấn pháp luật về thuế
 • Hướng dẫn khai thuế, nộp thuế
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế
 • Hỗ trợ người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử
 • Người nộp thuế có thể liên hệ với Chi cục Thuế Quận Tân Phú để được hỗ trợ các vấn đề về thuế.

Các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến:

 • Chi cục Thuế Quận Tân Phú cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế như sau:
 • Khai thuế điện tử
 • Nộp thuế điện tử
 • Tra cứu thông tin thuế
 • Hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính thuế
 • Người nộp thuế có thể truy cập website của Chi cục Thuế Quận Tân Phú để sử dụng các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến.

Lưu ý:

 • Người nộp thuế có thể liên hệ với Chi cục Thuế Quận Tân Phú theo địa chỉ, số điện thoại hoặc fax được cung cấp ở trên.
 • Người nộp thuế cũng có thể truy cập website của Chi cục Thuế Quận Tân Phú để tìm hiểu thêm thông tin về các dịch vụ hỗ trợ của Chi cục Thuế.

Thông tin bổ sung:

 • Chi cục Thuế Quận Tân Phú có lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7:30 đến 17:30.
 • Chi cục Thuế Quận Tân Phú có bộ phận tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về thuế, số điện thoại: (028) 3812 4031.

2. Chức năng, nhiệm vụ của chi Cục thuế quận Tân Phú

Chức năng

Chi cục Thuế quận Tân Phú là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Chi cục Thuế quận Tân Phú thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tham mưu, giúp Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn quận Tân Phú theo quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm trước Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Tân Phú theo quy định của pháp luật.
 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khai thuế, đăng ký thuế, cấp mã số thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế trên địa bàn quận Tân Phú theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Tân Phú theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Đối tượng quản lý

Chi cục Thuế quận Tân Phú quản lý các đối tượng sau:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận Tân Phú.
 • Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận Tân Phú.
 • Người nộp thuế khác theo quy định của pháp luật.
 • Cụ thể, Chi cục Thuế quận Tân Phú thực hiện các nhiệm vụ sau:
 • Tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khai thuế, đăng ký thuế, cấp mã số thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, xử lý vi phạm hành chính về thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.
 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế; hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.
 • Quản lý nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.
 • Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.

Để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Chi cục Thuế quận Tân Phú có các quyền hạn sau:

 • Yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế.
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế.
 • Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế theo thẩm quyền.
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.
 • Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế quận Tân Phú là một cơ quan quan trọng trong hệ thống quản lý thuế của Việt Nam. Chi cục Thuế quận Tân Phú có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thu ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của quận Tân Phú nói riêng và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

3. Địa chỉ Chi cục thuế quận Tân Phú

Chi cục thuế quận Tân Phú có trụ sở chính tại:

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028 3812 4031

Chi cục thuế quận Tân Phú trực thuộc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Chi cục Thuế về việc quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Một số nhiệm vụ cụ thể của Chi cục thuế quận Tân Phú bao gồm:

 • Tổ chức thực hiện công tác đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xác định nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính về thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.

4. Danh bạ chi cục thuế quận Tân Phú

 Danh bạ Chi cục Thuế Quận Tân Phú

Địa chỉ: Số 14 Nguyễn Văn Săng, Phường 14, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3812.4031

Lịch làm việc:

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7h30 – 17h00
 • Thứ Bảy: 7h30 – 11h30

Ngày nghỉ làm việc:

 • Chủ Nhật
 • Ngày lễ, tết theo quy định của pháp luật

Danh bạ Chi cục Thuế Quận Tân Phú:

Lãnh đạo:

 • Ông Nguyễn Văn Cường – Chi cục trưởng
 • Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Phó Chi cục trưởng
 • Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Chi cục trưởng

Các phòng, ban chuyên môn:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Quản lý nợ và Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Quản lý ấn chỉ thuế
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế

Dưới đây là một số số điện thoại cụ thể của các phòng, ban chuyên môn tại Chi cục Thuế Quận Tân Phú:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Quản lý nợ và Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: 028.3812.4031
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn: 028.3812.6816
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể: 028.3812.4031
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra: 028.3812.5943
 • Phòng Quản lý ấn chỉ thuế: 028.6279.9745
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 028.3812.5554

Người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với các phòng, ban chuyên môn tại Chi cục Thuế Quận Tân Phú để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về thuế. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể truy cập website của Chi cục Thuế Quận Tân Phú để tìm hiểu các thông tin liên quan đến thuế.

Trên đây là một số thông tin về Thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Tân Phú – TPHCM. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790