087.790.7790

Thông tin địa chỉ, số điện thoại liên hệ Chi Cục thuế quận Hải Châu – Đà Nẵng

Chi cục Thuế quận Hải Châu là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Chi cục có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Vậy thông tin  liên hệ Chi Cục thuế quận Hải Châu – Đà Nẵng là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn nhé.

Thông tin địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế quận Hải Châu - Đà Nẵng
Thông tin địa chỉ, số điện thoại chi cục thuế quận Hải Châu – Đà Nẵng

1. Địa chỉ, số điện thoại Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng

Địa chỉ của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng là: 24 Trần Phú, Phường Phước Mỹ, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại liên hệ của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng là: 0236 2487 866.

Fax: 0236.3825108.

Giờ làm việc của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng:

 • Từ thứ 2 đến thứ 6: 7h30 – 17h00
 • Thứ 7: 7h30 – 11h30

2. Các phương tiện và tuyến đường đến Chi cục Thuê quận Hải Châu – Đà Nẵng

Để đến Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng, bạn có thể đi theo các cách sau:

Xe buýt: Có nhiều tuyến xe buýt đi qua Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng, bao gồm:

 • Tuyến 01: Bến xe trung tâm – Bến xe Đà Nẵng
 • Tuyến 02: Bến xe trung tâm – Bãi biển Mỹ Khê
 • Tuyến 03: Bến xe trung tâm – Sân bay Đà Nẵng
 • Tuyến 04: Bến xe trung tâm – Ngũ Hành Sơn

Taxi: Đây là phương tiện di chuyển nhanh chóng và thuận tiện nhất. Bạn có thể bắt taxi ở bất kỳ đâu trong thành phố và yêu cầu tài xế đưa bạn đến Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng.

Xe máy: Nếu bạn có xe máy riêng, bạn có thể tự lái xe đến Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng. Từ trung tâm thành phố, bạn đi theo đường Nguyễn Văn Linh, qua đường Trần Hưng Đạo, rồi rẽ trái vào đường Trần Phú. Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng nằm ở bên trái đường, cách ngã tư Trần Hưng Đạo – Trần Phú khoảng 500 mét.

Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng được tổ chức theo Quyết định số 267/QĐ-BTC ngày 29/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng trực thuộc Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng gồm có:

Lãnh đạo Chi cục:

Chi cục trưởng

Chi cục phó

Các phòng chuyên môn:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ
 • Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
 • Phòng Kê khai và Kế toán thuế
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Công nghệ thông tin

Các Đội thuế:

 • Đội thuế số 1
 • Đội thuế số 2
 • Đội thuế số 3
 • Đội thuế số 4
 • Đội thuế số 5

4. Hiệu lực và tổ chức thực hiện liên quan đến Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng

4.1 Hiệu lực của Chi cục Thuế Hải Châu – Đà Nẵng: 

Hiệu lực của Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng được quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cụ thể:

Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) là đơn vị trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Chi cục Thuế Hải Châu có hiệu lực trên toàn bộ địa bàn quận Hải Châu, Đà Nẵng.

4.2 Tổ chức thực hiện của Chi cục Thuế Hải Châu – Đà Nẵng:

Tổ chức thực hiện của Chi cục Thuế Hải Châu được quy định tại Điều 14 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, cụ thể:

 • Chi cục Thuế có Chi cục trưởng, các Phó Chi cục trưởng và công chức, viên chức.
 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế là người đứng đầu Chi cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thuế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thuế.
 • Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế là người giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
 • Công chức, viên chức Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Chi cục trưởng.

Theo đó, Chi cục Thuế Hải Châu có tổ chức gồm:

 • Chi cục trưởng
 • Các Phó Chi cục trưởng
 • Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
 • Các đội quản lý thuế
 • Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hải Châu là ông Bùi Công Phương.
 • Các Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hải Châu là ông Lê Văn Tám và bà Nguyễn Thị Thương Huyền.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Thuế Hải Châu gồm:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
 • Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân
 • Phòng Quản lý thuế doanh nghiệp

Các đội quản lý thuế của Chi cục Thuế Hải Châu gồm:

 • Đội Quản lý thuế khu vực 1
 • Đội Quản lý thuế khu vực 2
 • Đội Quản lý thuế khu vực 3
 • Đội Quản lý thuế khu vực 4
 • Đội Quản lý thuế khu vực 5

Chi cục Thuế Hải Châu thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

5. Quyền hạn và nhiệm vụ Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng

Theo quy định tại Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 14/03/2022 của Tổng cục Thuế về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của ngành thuế trên địa bàn quận Hải Châu.
 • Tổ chức đăng ký thuế, cấp mã số thuế cho người nộp thuế; quản lý thông tin về người nộp thuế.
 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo quy định của pháp luật thuế.
 • Đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 • Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế.
 • Xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế.

Quyền hạn

 • Được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.
 • Được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Được quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc chấp hành pháp luật thuế.
 • Được quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Được quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy

Chi cục Thuế Hải Châu, Đà Nẵng có 06 phòng, ban, gồm:

 • Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT
 • Bộ phận Một cửa
 • Đội Kiểm tra nội bộ
 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
 • Bộ phận Hóa đơn ấn chỉ
 • Đội Thuế TNCN

6. Các bước đăng kí trực tuyến về thuế ở quận Hải Châu – Đà Nẵng:

Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

 • Truy cập vào website Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
 • Chọn mục “Đăng ký tài khoản”
 • Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu
 • Chọn “Đăng ký”

Bước 2: Chọn loại hình đăng ký thuế

 • Truy cập vào website Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
 • Chọn mục “Thuế”
 • Chọn loại hình đăng ký thuế bạn cần thực hiện

Bước 3: Điền thông tin đăng ký thuế

 • Tùy theo loại hình đăng ký thuế bạn chọn, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cần điền.
 • Hãy điền thông tin đầy đủ, chính xác theo yêu cầu.

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký thuế

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn nhấn “Nộp hồ sơ”
 • Hệ thống sẽ gửi thông báo xác nhận hồ sơ đăng ký thuế của bạn.

Bước 5: Tra cứu kết quả đăng ký thuế

 • Để tra cứu kết quả đăng ký thuế, bạn thực hiện theo các bước sau:
 • Truy cập vào website Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/
 • Chọn mục “Thuế”
 • Chọn “Tra cứu kết quả đăng ký thuế”
 • Nhập mã hồ sơ đăng ký thuế và số CMT/CCCD
 • Chọn “Tra cứu”
 • Hệ thống sẽ hiển thị kết quả đăng ký thuế của bạn.

Trên đây là một số thông tin về thông tin liên hệ Chi Cục thuế quận Hải Châu – Đà Nẵng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng