087.790.7790

Thông tin liên hệ Chi cục thuế quận Dương Kinh

Chi cục thuế quận Dương Kinh nằm ở địa chỉ 916 ĐT353, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Đây là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hải Phòng, có chức năng quản lý thuế của toàn quận Dương Kinh. Vậy Thông tin liên hệ Chi cục thuế quận Dương như thế nào ? Hãy để bài viết này giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Thông tin địa chỉ Chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

Thông tin liên hệ Chi cục thuế quận Dương Kinh
Thông tin liên hệ Chi cục thuế quận Dương Kinh

Thông tin địa chỉ Chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

 • Tên cơ quan: Chi cục thuế quận Dương Kinh
 • Địa chỉ: Số 38, đường Phạm Văn Đồng, phường An Hải Tây, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 0225.3825.335
 • Fax: 0225.3825.335

Lưu ý:

 • Khi đến Chi cục thuế quận Dương Kinh, người nộp thuế cần mang theo giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu.
 • Người nộp thuế có thể liên hệ qua điện thoại hoặc email để được hướng dẫn giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

2. Thời gian làm việc của Chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

Theo quy định của Tổng cục Thuế, thời gian làm việc của các cơ quan thuế trên cả nước, bao gồm Chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng, như sau:

 • Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.
 • Thứ Năm: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h30.
 • Thứ Bảy: Sáng từ 7h30 đến 11h30.

Ngoài ra, Chi cục thuế quận Dương Kinh cũng có bố trí bộ phận “một cửa” để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách và nội dung khác cho người nộp thuế trên địa bàn cấp huyện nơi không có trụ sở chính. Bộ phận này làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Như vậy, nếu bạn cần đến Chi cục thuế quận Dương Kinh để thực hiện các thủ tục thuế, bạn có thể đến vào các khung giờ trên.

3. Chức năng của chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

Theo Điều 19 Luật Quản lý thuế năm 2019, Chi cục Thuế quận Dương Kinh là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hải Phòng, có chức năng tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế thuộc thẩm quyền của Cục Thuế trên địa bàn quận Dương Kinh theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Chi cục Thuế quận Dương Kinh có các chức năng sau:

Quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý:

 • Đăng ký thuế, cấp mã số thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh;
 • Khai thuế, nộp thuế, khấu trừ thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, gia hạn nộp thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp;
 • Kiểm tra thuế, thanh tra thuế, kiểm tra sau hoàn thuế, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế;
 • Quản lý nợ thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế;
 • Quản lý thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp, quản lý thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công, quản lý thuế thu nhập từ đầu tư vốn, quản lý thuế thu nhập từ thừa kế, quà tặng, quản lý thuế thu nhập từ trúng thưởng, quản lý thuế thu nhập từ trúng xổ số, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh chứng khoán, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động kinh doanh bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, quản lý thuế thu nhập từ hoạt động khác;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng đất;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng tài nguyên thiên nhiên;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng vốn;
 • Quản lý thuế đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng các nguồn tài chính khác;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế; hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; giải quyết các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế;

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế;

Đề xuất, kiến nghị với Cục Thuế các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

Chi cục Thuế quận Dương Kinh là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hải Phòng, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế trên địa bàn quận Dương Kinh theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thuế quận Dương Kinh

 • Quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Dương Kinh theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, chống thất thu thuế, gian lận thuế trên địa bàn quận Dương Kinh.
 • Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận Dương Kinh.
 • Xử lý vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế thành phố Hải Phòng giao.

Cụ thể, Chi cục Thuế quận Dương Kinh có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

 • Quản lý thuế đối với các loại thuế, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế quản lý theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế.
 • Tiếp nhận, xử lý hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ miễn, giảm thuế, hồ sơ gia hạn nộp thuế, hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơ đề nghị miễn, giảm, gia hạn, truy thu, thu hồi nợ thuế, hồ sơ khiếu nại, tố cáo, tố giác về thuế.
 • Thẩm định, xác định nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Cấp, thu hồi, thu tiền thuế theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thuế.

Để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn trên, Chi cục Thuế quận Dương Kinh có các quyền hạn sau:

 • Yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc chấp hành pháp luật về thuế.
 • Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân.
 • Kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế.

Chi cục Thuế quận Dương Kinh chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Cục Thuế thành phố Hải Phòng và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Tổng cục Thuế.

5. Cơ cấu tổ chức các đội thuộc Chi cục thuế quận Dương Kinh – Thành phố Hải Phòng

 Theo Quyết định số 3923/QĐ-UBND của UBND thành phố Hải Phòng, Chi cục Thuế quận Dương Kinh được tổ chức gồm các đội sau:

 • Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế
 • Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
 • Đội Kiểm tra nội bộ
 • Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ
 • Đội Trước bạ và thu khác
 • Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

Trong đó, các đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế, Kê khai – Kế toán thuế – Tin học, Kiểm tra nội bộ, Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ, Trước bạ và thu khác là các đội nghiệp vụ chuyên môn. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường là đội quản lý trực tiếp các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường/liên xã phường.

Cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của từng đội như sau:

Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế;
 • Hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục hành chính thuế;
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế về thuế theo quy định;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học

 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kê khai, nộp thuế của người nộp thuế;
 • Thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Kiểm tra nội bộ

 • Thực hiện kiểm tra nội bộ về công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý nhân sự, tài sản, tài chính, kế toán, thống kê và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ

 • Thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, văn phòng;
 • Quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng;
 • Quản lý tài chính, tài sản, kế toán, thống kê;
 • Quản lý ấn chỉ thuế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Trước bạ và thu khác

 • Thực hiện công tác đăng ký thuế, quản lý thuế đối với tài sản, quyền sử dụng tài sản;
 • Thu các khoản thu khác thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

 • Thực hiện công tác đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường/liên xã phường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

Trên đây là một số thông tin về Thông tin liên hệ Chi cục thuế quận Dương Kinh . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790