087.790.7790

Danh bạ điện thoại Chi Cục thuế Quận 12 – Hóc Môn

Chi cục thuế quận 12 – Hóc Môn là cơ quan trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, quản lý thuế, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn. Vậy Danh bạ điện thoại Chi Cục thuế Quận 12 – Hóc Môn là gì ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. CHI CỤC THUẾ QUẬN 12

Danh bạ điện thoại Chi Cục thuế Quận 12 - Hóc Môn
Danh bạ điện thoại Chi Cục thuế Quận 12 – Hóc Môn

1.1. Địa chỉ và thông tin liên lạc Chi Cục thuế Quận 12, TPHCM

Chi cục Thuế Quận 12 là cơ quan trực thuộc Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12 theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3891 7478

Fax: 028 3891 7478

Bộ phận một cửa:

Địa chỉ: Số 90 Bà Triệu, Thị Trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3710 7294

Lịch làm việc:

 • Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều từ 13h30 – 17h00
 • Thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của pháp luật: Nghỉ

Chức năng, nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý nợ thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác thu nợ thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế, không thu thuế, thu hồi thuế, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tổ chức thực hiện công tác thống kê, báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ cụ thể:

Đối với người nộp thuế:

 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về chính sách thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thuế, cấp mã số thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế, không thu thuế, thu hồi thuế, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác:

 • Thực hiện nhiệm vụ thu thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
 • Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Đối tượng chịu sự quản lý của Chi cục Thuế Quận 12:

Người nộp thuế, bao gồm: Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận 12.

Người nộp phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 12.

Một số thông tin cần biết:

 • Chi cục Thuế Quận 12 đã triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công của Thành phố Hồ Chí Minh. Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục về thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước trực tuyến tại nhà, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc.
 • Chi cục Thuế Quận 12 thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về chính sách thuế, phí, lệ phí, thu khác thuộc ngân sách nhà nước cho người nộp thuế. Người nộp thuế có thể đăng ký tham gia các lớp tập huấn tại Chi cục Thuế Quận 12 hoặc tại các địa điểm khác do Chi cục Thuế Quận 12 tổ chức.

1.2. Danh bạ Chi Cục thuế Quận 12, TPHCM

Danh bạ Chi Cục thuế Quận 12, TPHCM

Địa chỉ: 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

 • Số điện thoại trực: 028 3891 7478
 • Số điện thoại của Đội Kê khai, kế toán thuế & tin học: 028 3891 7432
 • Số điện thoại của Đội Tuyên truyền hỗ trợ: 028 3891 7431
 • Số điện thoại của Đội HC – NS – QT – TV – AC: 028 3891 6819
 • Số điện thoại của Đội trước bạ & thu khác: 028 3819 6820

Lãnh đạo Chi cục Thuế Quận 12

 • Giám đốc: Ông Lê Văn Lợi
 • Phó Giám đốc:
 • Ông Nguyễn Thanh Tùng
 • Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Các phòng, ban của Chi cục Thuế Quận 12

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ
 • Phòng Kê khai – Kế toán thuế
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ
 • Phòng HC – NS – QT – TV – AC
 • Phòng Kiểm tra

Các đội nghiệp vụ của Chi cục Thuế Quận 12

 • Đội Kê khai, kế toán thuế & tin học
 • Đội Tuyên truyền hỗ trợ
 • Đội HC – NS – QT – TV – AC
 • Đội trước bạ & thu khác

Lịch làm việc của Chi cục Thuế Quận 12

Thứ 2 đến Thứ 6: 07:30 – 17:00

Thứ 7: 07:30 – 11:30

 

2. CHI CỤC THUẾ HUYỆN HÓC MÔN

2.1. Địa chỉ và thông tin liên lạc Chi Cục thuế Hóc Môn, TPHCM

Địa chỉ:

Trụ sở chính: Số 90 Bà Triệu, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ phận một cửa: Số 282A Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại:

Trụ sở chính: 0283 710 7294

Bộ phận một cửa: 0283 891 7478

Thời gian làm việc:

 • Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 7h30 đến 17h00
 • Thứ 7 làm việc buổi sáng, từ 7h30 đến 12h00

Chức năng:

Chi cục thuế Hóc Môn là tổ chức trực thuộc Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của chi cục thuế về việc quản lý thu trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

 • Tổ chức thực hiện công tác đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xác định nghĩa vụ thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý, giám sát việc kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý thu thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Tổ chức thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính về thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh giao.

2.2. Danh bạ Chi Cục thuế Hóc Môn , TPHCM

Danh bạ Chi Cục thuế Hóc Môn:

Lãnh đạo:

 • Ông Nguyễn Văn Trực – Chi cục trưởng
 • Bà Nguyễn Thị Thúy – Phó Chi cục trưởng
 • Ông Nguyễn Văn Hiền – Phó Chi cục trưởng

Các phòng, ban chuyên môn:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Quản lý nợ và Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Quản lý ấn chỉ thuế
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế

Đối với các trường hợp cần hỗ trợ về thuế, người nộp thuế có thể liên hệ với Chi cục Thuế Hóc Môn theo thông tin trên.

Dưới đây là một số số điện thoại cụ thể của các phòng, ban chuyên môn tại Chi cục Thuế Hóc Môn:

 • Phòng Tổng hợp – Nghiệp vụ – Quản lý nợ và Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế: 028.3710.7294
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp lớn: 028.3710.5554
 • Phòng Quản lý Thuế doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể: 028.3710.7294
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra: 028.3712.6816
 • Phòng Quản lý ấn chỉ thuế: 028.6279.9745
 • Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế: 028.3710.5554

Người nộp thuế có thể liên hệ trực tiếp với các phòng, ban chuyên môn tại Chi cục Thuế Hóc Môn để được hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc về thuế. Ngoài ra, người nộp thuế cũng có thể truy cập website của Chi cục Thuế Hóc Môn để tìm hiểu các thông tin liên quan đến thuế.

Trên đây là một số thông tin về Danh bạ điện thoại Chi Cục thuế Quận 12 – Hóc Môn. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790