0764704929

Câu hỏi liên quan về thuế tài nguyên được hỏi nhiều nhất

Thuế tài nguyên là loại thuế gián thu, được tính và thu đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy các câu hỏi liên quan đến thuế tài nguyên là những câu hỏi nào ? Hãy cùng tìm hiểu với ACC bằng bài viết dưới đây. 

1. Thuế tài nguyên là gì?

Câu hỏi liên quan về thuế tài nguyên được hỏi nhiều nhất
Câu hỏi liên quan về thuế tài nguyên được hỏi nhiều nhất

Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu mà các tổ chức, cá nhân phải nộp cho Nhà nước khi hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên. Thuế tài nguyên được quy định tại Luật Thuế tài nguyên năm 2010.

Khái niệm thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là khoản thu của Nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên do cơ quan Nhà nước quản lý. Thuế tài nguyên được thu đối với tất cả các loại tài nguyên thiên nhiên, bao gồm:

 • Khoáng sản, bao gồm cả các khoáng sản quý hiếm;
 • Nước;
 • Rừng;
 • Đất;
 • Không khí;
 • Biển, hải đảo;
 • Các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

Đối tượng nộp thuế tài nguyên

Đối tượng nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân được phép khai thác tài nguyên theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên trái phép.

Sản lượng tài nguyên tính thuế

Sản lượng tài nguyên tính thuế là khối lượng tài nguyên thiên nhiên đã khai thác được, bao gồm cả sản lượng tài nguyên đã được chế biến, tinh chế.

Giá tính thuế tài nguyên

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán thực tế bình quân tại thời điểm tính thuế, có tính đến đặc điểm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu.

Công thức tính thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên được tính theo công thức sau:

Thuế tài nguyên = Thuế suất * Giá tính thuế * Sản lượng tài nguyên tính thuế

Trong đó:

 • Thuế suất là mức thuế được quy định cụ thể đối với từng loại tài nguyên.
 • Giá tính thuế là giá bán thực tế bình quân tại thời điểm tính thuế, có tính đến đặc điểm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu.
 • Sản lượng tài nguyên tính thuế là khối lượng tài nguyên thiên nhiên đã khai thác được, bao gồm cả sản lượng tài nguyên đã được chế biến, tinh chế.

Mục đích của thuế tài nguyên

 • Thuế tài nguyên được sử dụng nhằm các mục đích sau:
 • Điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
 • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ngăn chặn tình trạng khai thác tài nguyên bừa bãi, lãng phí.

Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Một số loại thuế tài nguyên thường gặp

Thuế tài nguyên được chia thành hai loại chính là thuế tài nguyên cố định và thuế tài nguyên theo sản lượng.

Thuế tài nguyên cố định là loại thuế được tính theo một mức cố định, không phụ thuộc vào sản lượng tài nguyên khai thác được. Thuế tài nguyên cố định được áp dụng đối với một số loại tài nguyên như:

 • Tài nguyên nước mặt, nước ngầm;
 • Tài nguyên rừng;
 • Tài nguyên đất.
 • Thuế tài nguyên theo sản lượng là loại thuế được tính theo sản lượng tài nguyên khai thác được. Thuế tài nguyên theo sản lượng được áp dụng đối với hầu hết các loại tài nguyên khác.

2. Vai trò của thuế tài nguyên 

Thuế tài nguyên là một loại thuế tài sản, được quy định tại Luật Thuế tài nguyên năm 2009. Thuế tài nguyên được áp dụng đối với việc khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên thuộc sở hữu của Nhà nước do Nhà nước giao cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng.

Thuế tài nguyên có vai trò quan trọng trong việc:

 • Điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thuế tài nguyên là một loại thuế gián thu, được nộp bởi tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thuế suất thuế tài nguyên được quy định theo khung hoặc cụ thể, tùy thuộc vào loại tài nguyên và mức độ khai thác. Điều này nhằm điều tiết thu nhập của các tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.
 • Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, góp phần bảo vệ môi trường. Thuế tài nguyên là một công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Thuế suất thuế tài nguyên cao đối với một số loại tài nguyên quý hiếm, có nguy cơ cạn kiệt sẽ góp phần hạn chế khai thác, sử dụng quá mức, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời, thuế tài nguyên cũng góp phần tạo nguồn lực cho Nhà nước đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng môi trường.
 • Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thuế tài nguyên là một nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước. Nguồn thu từ thuế tài nguyên được sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, bao gồm chi đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, chi an sinh xã hội, chi quốc phòng, an ninh,…

3. Câu hỏi liên quan đến thuế tài nguyên

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến thuế tài nguyên:

Thuế tài nguyên là gì?

Thuế tài nguyên là loại thuế đánh vào tài nguyên thiên nhiên được khai thác, sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Thuế tài nguyên nhằm điều tiết, quản lý và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.

Đối tượng chịu thuế tài nguyên là ai?

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, đối tượng chịu thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Đối tượng nộp thuế tài nguyên là ai?

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, đối tượng nộp thuế tài nguyên là tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Căn cứ tính thuế tài nguyên là gì?

Căn cứ tính thuế tài nguyên gồm:

 • Sản lượng tài nguyên tính thuế
 • Giá tính thuế tài nguyên
 • Thuế suất thuế tài nguyên

Sản lượng tài nguyên tính thuế là gì?

Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản lượng khai thác thực tế của tài nguyên hoặc sản lượng sản phẩm công nghiệp được sản xuất từ tài nguyên khai thác.

Giá tính thuế tài nguyên là gì?

Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp được sản xuất từ tài nguyên khai thác, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thuế suất thuế tài nguyên là gì?

Thuế suất thuế tài nguyên là tỷ lệ phần trăm (%) được quy định đối với từng loại tài nguyên khai thác.

Thời hạn nộp thuế tài nguyên là khi nào?

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính, thời hạn nộp thuế tài nguyên đối với từng loại tài nguyên khai thác được quy định cụ thể như sau:

 • Đối với tài nguyên khai thác theo giấy phép khai thác khoáng sản:
 • Thuế tài nguyên thuộc đối tượng nộp theo từng lần phát sinh thì nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thuế tài nguyên thuộc đối tượng nộp theo định kỳ thì nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của kỳ tính thuế.
 • Đối với tài nguyên khai thác không phải theo giấy phép khai thác khoáng sản:
 • Thuế tài nguyên thuộc đối tượng nộp theo từng lần phát sinh thì nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thuế tài nguyên thuộc đối tượng nộp theo định kỳ thì nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của kỳ tính thuế.

Cơ quan thuế quản lý thuế tài nguyên là cơ quan nào?

Cơ quan thuế quản lý thuế tài nguyên là cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên.

Thuế tài nguyên có được miễn, giảm không?

Thuế tài nguyên được miễn, giảm theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Câu hỏi liên quan về thuế tài nguyên được hỏi nhiều nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929