0764704929

Cách xác định chi phí hình thành tài sản cố định

Trong quản lý tài chính doanh nghiệp, việc xác định chi phí hình thành tài sản cố định đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự chú ý đến các quy định kế toán mà còn yêu cầu sự hiểu biết sâu rộng về các yếu tố ảnh hưởng, từ những yếu tố ngoại cảnh đến chiến lược nội bộ của doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, việc tìm kiếm và áp dụng phương pháp xác định chi phí hình thành tài sản cố định trở thành một thách thức, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cấu trúc chi phí và tối ưu hóa nguồn lực. Cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu nhé!

Cách xác định chi phí hình thành tài sản cố định
Cách xác định chi phí hình thành tài sản cố định

1. Chi phí hình thành tài sản cố định là gì?

Chi phí hình thành tài sản cố định là tổng số tiền mà doanh nghiệp chi trả để sở hữu, xây dựng, hoặc mua các tài sản cố định nhằm phục vụ mục đích kinh doanh của họ. Những tài sản này thường có tuổi thọ dài và được sử dụng trong quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ hoặc để đạt được mục tiêu kinh doanh khác.

Dưới đây là một số ví dụ về chi phí hình thành tài sản cố định:

Mua Tài Sản: Nếu doanh nghiệp mua một máy móc, đất đai, hoặc bất kỳ tài sản cố định nào khác, chi phí mua sẽ là một phần của chi phí hình thành tài sản cố định.

Xây Dựng và Nâng Cấp: Nếu doanh nghiệp xây dựng một nhà máy mới hoặc tiến hành các công việc nâng cấp để cải thiện tài sản hiện có, chi phí cho các công việc này cũng sẽ được tính vào chi phí hình thành tài sản cố định.

Chi Phí Liên Quan: Ngoài chi phí trực tiếp liên quan đến việc sở hữu và phát triển tài sản, có những chi phí khác như chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt, và chi phí pháp lý có thể cũng được tính vào chi phí hình thành tài sản cố định.

Chi phí hình thành tài sản cố định thường được phân chia và phân bổ qua nhiều năm thông qua quá trình ghi nhận lợi nhuận, một phương pháp gọi là “phương pháp khấu trừ lũy kế” hoặc “amortization”. Quá trình này giúp phản ánh đúng giá trị của tài sản cố định và giảm thiểu tác động lớn của chi phí đầu tư vào một năm cụ thể.

2. Cách xác định chi phí hình thành tài sản cố định

Để xác định chi phí hình thành tài sản cố định, các doanh nghiệp thường áp dụng một số phương pháp kế toán phổ biến. Dưới đây là hai phương pháp quan trọng:

 • Phương pháp Chi phí Gốc (Historical Cost Method):
  • Phương pháp này xác định giá trị tài sản dựa trên chi phí thực tế mà doanh nghiệp đã chi trả để có được tài sản đó.
  • Các chi phí bao gồm giá mua, cài đặt, vận chuyển, và mọi chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào vận hành.
  • Chi phí được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán và không thay đổi theo giá trị thị trường.
 • Phương pháp Giá Thị trường (Market Value Method):
  • Phương pháp này xác định giá trị tài sản dựa trên giá trị thị trường hiện tại, tức là giá mà người mua sẵn lòng trả để sở hữu tài sản đó.
  • Thường được sử dụng trong việc đánh giá lại giá trị tài sản theo thời gian, đặc biệt khi giá trị thị trường tăng lên hoặc giảm đi.
  • Có thể tạo ra sự chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và giá trị thực tế của tài sản.
  • Quá trình xác định chi phí hình thành tài sản cố định thường bao gồm các bước sau đây:
 • Nhận diện chi phí:
  • Ghi nhận tất cả các chi phí liên quan đến việc đưa tài sản vào sử dụng, bao gồm cả chi phí trực tiếp và gián tiếp.
 • Phân loại chi phí:
  • Phân loại chi phí thành các phần như giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí cài đặt, và bất kỳ chi phí nào khác có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản.
 • Ghi chép vào sổ sách:
  • Ghi nhận chi phí vào sổ sách kế toán tương ứng với các tài khoản liên quan như “Tài sản cố định” và “Chi phí lắp đặt.”
 • Xác nhận giá trị tài sản:
  • Kiểm tra và xác nhận giá trị tài sản sau khi đã tính toán chi phí hình thành.
 • Kiểm soát và theo dõi:
  • Thực hiện kiểm soát định kỳ và theo dõi giá trị tài sản cố định qua thời gian để đảm bảo sự chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý.

Qua các bước trên, doanh nghiệp có thể xác định chi phí hình thành tài sản cố định một cách chính xác và tuân thủ các nguyên tắc kế toán quốc tế và quy định nội địa.

3. Điều kiện chi phí hình thành tài sản cố định

Điều kiện chi phí hình thành tài sản cố định là một yếu tố quan trọng trong quá trình quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Chi phí hình thành tài sản cố định bao gồm các chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để đưa một tài sản vào sử dụng và duy trì nó trong thời gian dài. Dưới đây là một số điều kiện quan trọng liên quan đến chi phí hình thành tài sản cố định:

 • Liên Quan Trực Tiếp Đến Tài Sản:
  • Chi phí hình thành tài sản cố định phải liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản đó vào sử dụng. Điều này bao gồm cả chi phí mua sắm, vận chuyển, lắp đặt, và các chi phí khác có liên quan đến việc có được tài sản đó.
 • Tính Liên Tục và Dài Hạn:
  • Chi phí hình thành tài sản cố định thường là những chi phí lớn và phải kéo dài qua thời gian dài, không chỉ là một chi phí đột ngột. Điều này bao gồm cả chi phí duy trì, sửa chữa và nâng cấp tài sản để đảm bảo nó duy trì chất lượng và giá trị sử dụng.
 • Phải Có Khả Năng Sinh Lời Tương Lai:
  • Chi phí hình thành tài sản cố định phải được kỳ vọng mang lại lợi nhuận trong tương lai. Nói cách khác, đầu tư vào tài sản này phải đem lại giá trị và lợi ích cho doanh nghiệp thông qua việc sử dụng nó trong các hoạt động kinh doanh.
 • Xác Định Được:
  • Chi phí hình thành tài sản cố định phải có thể xác định được một cách chính xác và đáng tin cậy. Điều này giúp doanh nghiệp quản lý tài sản và chi phí một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong quá trình kế toán.
 • Liên Quan Đến Quá Trình Sử Dụng:
  • Chi phí hình thành tài sản cố định thường đi kèm với việc sử dụng tài sản đó trong quá trình sản xuất hoặc kinh doanh. Các chi phí này thường được phân phối theo thời gian sử dụng của tài sản thông qua các phương pháp kế toán như phương pháp trải phí.
 • Phải Tuân Thủ Quy Định Kế Toán:
  • Doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định kế toán liên quan đến chi phí hình thành tài sản cố định, bao gồm cả việc ghi nhận, amortization và bảo dưỡng tài sản theo các quy tắc và nguyên tắc của kế toán quốc tế.

Những điều kiện trên giúp định rõ quy trình hình thành chi phí tài sản cố định, đồng thời cung cấp cơ sở cho quản lý tài sản hiệu quả và việc đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến đầu tư và duy trì tài sản của doanh nghiệp.

Tổng hợp, quá trình xác định chi phí hình thành tài sản cố định không chỉ là một trách nhiệm kế toán mà còn là một phần quan trọng của chiến lược quản lý tài chính toàn diện. Việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng và linh hoạt áp dụng các phương pháp phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong báo cáo tài chính mà còn tạo ra cơ hội để tối ưu hóa quản lý nguồn lực và đảm bảo sự ổn định trong tình hình tài chính. Điều này là quan trọng không chỉ để đáp ứng các yêu cầu kế toán mà còn để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời đại ngày nay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC nhé!

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929