087.790.7790

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào là việc doanh nghiệp được tính trừ số thuế GTGT đã được ghi trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định (TSCĐ) vào số thuế GTGT phải nộp của doanh nghiệp. Vậy cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào như thế nào ? Bài viết này của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Đối tượng áp dụng khấu trừ thuế gtgt đầu vào 

Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào
Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào

Theo quy định tại Điều 15 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013, đối tượng áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là:

 • Cơ sở kinh doanh có đăng ký thuế, trừ các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật này là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 của Luật này.
 • Như vậy, đối tượng áp dụng khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là các cơ sở kinh doanh có đăng ký thuế và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2013, các trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng bao gồm:

 • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh cung cấp không nhằm mục đích kinh doanh.
 • Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng không thực hiện khai, nộp thuế giá trị gia tăng.
 • Sử dụng hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng mà không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng (tính theo giá đã bao gồm thuế GTGT) và trường hợp thanh toán bằng tiền mặt cho người bán hàng hóa, dịch vụ ở khu vực miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế – xã hội khó khăn).
 • Có chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng.

Các trường hợp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ khi thuộc các trường hợp sau:

 • Mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn giá trị gia tăng.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho mục đích cá nhân, không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh nhưng không sử dụng cho sản phẩm, hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh nhưng không thực hiện đúng quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng

2. Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào

Cách tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, bao gồm các bước sau:

 1. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT mà cơ sở kinh doanh đã trả của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc tự sản xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ bao gồm:

 • Thuế GTGT ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mua hàng hóa, dịch vụ.
 • Thuế GTGT ghi trên chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (nếu hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên).
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được sản xuất, kinh doanh ra bán, hoặc dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế GTGT.
 • Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào không được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế GTGT) thì không được khấu trừ.
 1. Xác định số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ là số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong kỳ tính thuế.

Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ được xác định bằng cách:

 • Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế.
 • Số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ trong kỳ tính thuế.
 1. Xử lý số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được xác định bằng cách:

 • Số thuế GTGT đầu vào không được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.
 • Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hàng hóa, dịch vụ được miễn thuế GTGT.

Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ

Công ty A có tình hình kinh doanh trong kỳ như sau:

 • Mua hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT: 100 triệu đồng, thuế GTGT 10 triệu đồng.
 • Mua hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT: 50 triệu đồng, thuế GTGT 5 triệu đồng.

Cách tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Công ty A như sau:

 • Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ tính thuế là: 10 triệu đồng + 5 triệu đồng = 15 triệu đồng.
 • Số thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ trong kỳ tính thuế là: 0.

Do đó, số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của Công ty A là: 15 triệu đồng.

Lưu ý

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hóa đơn GTGT hợp pháp, hợp lệ.
 • Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn GTGT có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.
 • Kể từ ngày 01/07/2022, hóa đơn GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng thêm điều kiện: Có chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho sản xuất, kinh doanh.

Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách tính khấu trừ thuế gtgt đầu vào. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng