087.790.7790

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 17 Thông tư 111/2013/TT-BTC. Vậy Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Làm sao biết được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết
Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Để biết được mình có được hoàn thuế thu nhập cá nhân hay không, cá nhân cần xác định xem mình có thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế nêu trên.

 • Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.

Để xác định trường hợp này, cá nhân cần tính toán số tiền đã nộp thuế và số tiền phải nộp. Nếu số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp thì cá nhân sẽ được hoàn thuế.

 • Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Để xác định trường hợp này, cá nhân cần tính toán thu nhập tính thuế của mình. Nếu thu nhập tính thuế của cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân sẽ được hoàn thuế.

 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng sau khi quyết toán thuế theo quy định, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Để xác định trường hợp này, cá nhân cần so sánh số thuế phải nộp khi quyết toán thuế với số thuế đã tạm nộp. Nếu số thuế phải nộp khi quyết toán thuế giảm so với số thuế đã tạm nộp thì cá nhân sẽ được hoàn thuế.

 • Các cá nhân có số thuế nộp thừa do tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định của pháp luật.

Để xác định trường hợp này, cá nhân cần so sánh số thuế phải nộp khi quyết toán thuế với số thuế đã khấu trừ, nộp thuế thay. Nếu số thuế phải nộp khi quyết toán thuế giảm so với số thuế đã khấu trừ, nộp thuế thay thì cá nhân sẽ được hoàn thuế.

 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng mà sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Để xác định trường hợp này, cá nhân cần so sánh số thuế phải nộp khi quyết toán thuế với số thuế đã tạm nộp. Nếu số thuế phải nộp khi quyết toán thuế giảm so với số thuế đã tạm nộp thì cá nhân sẽ được hoàn thuế.

Ngoài ra, cá nhân cũng cần lưu ý các điều kiện để được hoàn thuế thu nhập cá nhân như đã nêu trên. Nếu cá nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện này thì sẽ được hoàn thuế.

Cá nhân có thể tra cứu thông tin về hoàn thuế thu nhập cá nhân tại website của Tổng cục Thuế hoặc cơ quan thuế địa phương.

2. Cách tính tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết
Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Cách tính tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 27 Thông tư 80/2021/TT-BTC, cụ thể như sau:

Số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn = Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp – Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp

 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp là tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế đã nộp cho cơ quan thuế trong năm quyết toán thuế.
 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là số tiền thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp theo kết quả quyết toán thuế.

Ví dụ:

 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp là 10 triệu đồng.
 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 5 triệu đồng.
 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn = 10 triệu đồng – 5 triệu đồng = 5 triệu đồng.

Như vậy, trong trường hợp này, người nộp thuế được hoàn 5 triệu đồng.

Lưu ý:

 • Số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn phải được nộp vào tài khoản của người nộp thuế.
 • Trường hợp người nộp thuế ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay thì số tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn sẽ được nộp vào tài khoản của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Để có thể tính được số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế cần phải xác định được số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp và số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Số tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp được xác định trên cơ sở các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế đã nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định trên cơ sở kết quả quyết toán thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế.

Kết quả quyết toán thuế thu nhập cá nhân được xác định trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế, tổng các khoản giảm trừ, các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản được giảm thuế.

3. Thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân trong là bao lâu?

Thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau:
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau:
 • Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 40 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Như vậy, thời gian giải quyết hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau là 06 ngày làm việc, và đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau là 40 ngày làm việc.

Thời gian giải quyết hoàn thuế được tính từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho người nộp thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Người nộp thuế có trách nhiệm bổ sung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Nếu người nộp thuế không bổ sung hồ sơ trong thời hạn quy định, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc không giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng