087.790.7790

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật

Bạn luôn băn khoán Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật? Thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, với mức thuế suất cao nhất là 45%. Tuy nhiên, mức thuế thực tế mà người nộp thuế phải nộp có thể thấp hơn do có các khoản giảm trừ, miễn thuế. Vậy Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật
Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật như thế nào?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản là việc người nộp thuế được cơ quan thuế trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế đã nộp thừa.

Để được hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản, người nộp thuế cần đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Là người nộp thuế có thu nhập chịu thuế tại Nhật Bản.
 • Đã đăng ký và có mã số thuế tại Nhật Bản.
 • Thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật Nhật Bản.

Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản bao gồm:

 • Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.
 • Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.
 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.
 • Các cá nhân có số thuế nộp thừa do tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định của pháp luật.
 • Các cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng mà sau khi quyết toán thuế, số thuế phải nộp giảm so với số thuế đã tạm nộp.

Người nộp thuế có thể hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua hai cách sau:

 • Hoàn thuế tự động: Cơ quan thuế sẽ tự động hoàn thuế cho người nộp thuế nếu số tiền hoàn thuế nhỏ hơn hoặc bằng 20.000 yên.
 • Hoàn thuế theo yêu cầu: Người nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế cho cơ quan thuế nếu số tiền hoàn thuế lớn hơn 20.000 yên.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 103-A hoặc 103-B.
 • Bản chụp các chứng từ chứng minh thu nhập, giảm trừ gia cảnh và các căn cứ khác để được hoàn thuế (nếu có).

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân được nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế hoặc cơ quan thuế nơi người nộp thuế có thu nhập chịu thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân là 5 năm kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế theo quy định.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân là 45 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nếu quá thời hạn giải quyết mà cơ quan thuế không giải quyết thì người nộp thuế có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là một số lưu ý khi hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản:

 • Người nộp thuế cần lưu ý thời hạn nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế để được hưởng ưu đãi giảm thuế.
 • Người nộp thuế cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ chứng minh thu nhập, giảm trừ gia cảnh và các căn cứ khác để được hoàn thuế.
 • Người nộp thuế có thể liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn về hồ sơ và thủ tục hoàn thuế.

2. Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Nhật

Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật
Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Nhật Bản được quy định tại Luật Thu nhập cá nhân của Nhật Bản. Theo đó, số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân được tính như sau:

Số tiền hoàn thuế = (Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Các khoản giảm trừ) x Thuế suất

Thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập mà người nộp thuế có được trong năm tính thuế. Thu nhập chịu thuế bao gồm:

 • Tiền lương, tiền công từ tiền công, tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác từ tiền lương, tiền công.
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, các khoản thu nhập khác từ vốn.
 • Thu nhập từ thừa kế, quà tặng.

Thu nhập miễn thuế là các khoản thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật. Thu nhập miễn thuế bao gồm:

 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động có mức lương thấp.
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động được miễn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Nhật Bản và nước của người lao động.
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ của người nộp thuế có doanh thu thấp.
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu, các khoản thu nhập khác từ vốn của người nộp thuế có mức thu nhập thấp.
 • Thu nhập từ thừa kế, quà tặng của người nộp thuế có mức thu nhập thấp.

Các khoản giảm trừ là các khoản được trừ khỏi thu nhập chịu thuế để xác định số thuế phải nộp. Các khoản giảm trừ bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế.
 • Giảm trừ gia cảnh cho vợ hoặc chồng của người nộp thuế.
 • Giảm trừ gia cảnh cho con của người nộp thuế.
 • Giảm trừ cho cha mẹ của người nộp thuế.
 • Giảm trừ cho người phụ thuộc khác của người nộp thuế.
 • Giảm trừ cho các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo.

Thuế suất là tỷ lệ phần trăm được áp dụng để tính số thuế phải nộp trên thu nhập chịu thuế. Thuế suất thu nhập cá nhân ở Nhật Bản được chia thành 10 bậc, từ 5% đến 45%.

Lưu ý:

 • Số tiền hoàn thuế tối đa không được vượt quá số tiền thuế đã nộp trong năm tính thuế.
 • Người nộp thuế có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện thủ tục hoàn thuế thay.

Ví dụ:

Giả sử thu nhập chịu thuế của một người nộp thuế là 100 triệu yên, thu nhập miễn thuế là 10 triệu yên, các khoản giảm trừ là 30 triệu yên. Thuế suất thu nhập cá nhân áp dụng cho người nộp thuế là 20%.

Như vậy, số tiền hoàn thuế của người nộp thuế này được tính như sau:

(100 triệu yên – 10 triệu yên – 30 triệu yên) x 20% = 10 triệu yên

Do đó, người nộp thuế này sẽ được hoàn thuế 10 triệu yên.

3. Những vấn đề về thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản người lao động nên biết

Những vấn đề về thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản người lao động nên biết:

 • Đối tượng nộp thuế: Tất cả người lao động tại Nhật Bản, bất kể quốc tịch hay thời hạn cư trú, đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu có thu nhập từ hoạt động kinh doanh, tiền lương, tiền công, tiền thưởng,…
 • Mức thuế suất: Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, với mức thuế suất cao nhất là 45%.
 • Hạn nộp thuế: Hạn nộp thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản là ngày 31 tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, người lao động có thể nộp thuế thu nhập cá nhân theo từng quý, với hạn nộp là ngày 31 tháng 3, 30 tháng 6, 30 tháng 9 và 31 tháng 12 hàng năm.

Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản được tính dựa trên công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng,… – Các khoản giảm trừ, miễn thuế

 • Các khoản giảm trừ, miễn thuế: Người lao động tại Nhật Bản có thể được giảm trừ hoặc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với một số khoản như sau:
 • Giảm trừ gia cảnh: Người lao động có vợ/chồng, con dưới 18 tuổi, cha mẹ già,… sẽ được giảm trừ gia cảnh.
 • Giảm trừ đóng góp bảo hiểm: Người lao động đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,… sẽ được giảm trừ.
 • Miễn thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới 1.950.000 yên: Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công dưới 1.950.000 yên sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.
 • Cách nộp thuế: Người lao động tại Nhật Bản có thể nộp thuế thu nhập cá nhân theo một trong các cách sau:
 • Nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế: Người lao động có thể nộp thuế trực tiếp tại cơ quan thuế tại địa phương nơi cư trú.
 • Nộp thuế qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Tổ chức, cá nhân trả thu nhập sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của người lao động và nộp thay cho người lao động.
 • Nộp thuế qua ngân hàng: Người lao động có thể ủy quyền cho ngân hàng nộp thuế thu nhập cá nhân.

Các vấn đề khác:

 • Người lao động có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế phải nộp.
 • Người lao động có thể quyết toán thuế thu nhập cá nhân để được hoàn thuế.

Lưu ý:

Người lao động cần lưu ý cập nhật thông tin về thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản để đảm bảo quyền lợi của mình.

Người lao động có thể tìm hiểu thông tin về thuế thu nhập cá nhân tại Nhật Bản từ các nguồn sau:

 • Cơ quan thuế Nhật Bản
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập của người lao động
 • Các trang web, tạp chí chuyên về thuế

4. Câu hỏi thường gặp về vấn đề hoàn thuế thu nhập cá nhân tại Nhật

Tôi đã đóng quá nhiều tiền thuế thu nhập cá nhân ở Nhật, làm thế nào để xin hoàn lại?

Để xin hoàn lại khoản tiền thuế thu nhập cá nhân đã đóng thừa tại Nhật Bản, bạn có thể thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

Bạn cần chuẩn bị các giấy tờ chứng minh thu nhập của mình, bao gồm hóa đơn lương hoặc thu nhập khác để xác nhận khoản tiền thuế đã đóng thừa. Bên cạnh đó, bạn cũng cần chuẩn bị hộ chiếu, thẻ cư trú và các giấy tờ liên quan đến việc đóng thuế.

Bước 2: Tìm hiểu về các quy định về hoàn thuế tại Nhật Bản

Bạn cần tìm hiểu về các quy định về hoàn thuế tại Nhật Bản để biết được điều kiện và thủ tục xin hoàn thuế. Bạn có thể tham khảo văn bản hướng dẫn của cơ quan thuế hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan này để được hỗ trợ.

Bước 3: Đi đến cơ quan thuế tại Nhật Bản để xin hoàn thuế

Khi đã nắm rõ các quy định và các giấy tờ cần thiết, bạn có thể đến trực tiếp cơ quan thuế tại Nhật Bản để xin hoàn lại khoản tiền thuế đã đóng thừa. Bạn cần điền đầy đủ thông tin trong đơn yêu cầu hoàn thuế và nộp các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Bước 4: Theo dõi tình trạng đơn xin hoàn thuế

Sau khi nộp đơn xin hoàn thuế, bạn cần theo dõi tình trạng đơn hàng để biết được khi nào tiền hoàn thuế sẽ được trả lại cho bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình hoàn thuế, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được giải đáp.

Những trường hợp nào được xem là đóng thuế thu nhập cá nhân thừa ở Nhật?

Các trường hợp được xem là đóng thuế thu nhập cá nhân thừa ở Nhật bao gồm:

 • Đi làm việc tại các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán có trụ sở tại Nhật.
 • Có thu nhập từ các nguồn sau đây: tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tiền lãi, tiền cho thuê tài sản, tiền bán tài sản có giá trị tại Nhật.
  Nếu bạn đã đóng quá mức thuế thu nhập cá nhân ở Nhật thì bạn có thể xin hoàn lại khoản tiền thuế đã đóng thừa. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về cách tính thuế và các điều khoản liên quan đến thuế thu nhập cá nhân ở Nhật, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên các trang web chính thức của chính phủ Nhật Bản.

Làm thế nào để điều chỉnh số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Nhật trên tờ khai?

Để điều chỉnh số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân trên tờ khai ở Nhật Bản, bạn cần thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Thu thập thông tin

Bạn cần thu thập đầy đủ thông tin về khoản thuế thu nhập cá nhân đã nộp và khoản thuế thu nhập cá nhân cần hoàn trả.

Bước 2: Điền thông tin vào tờ khai xin hoàn thuế

Bạn cần điền đầy đủ thông tin vào tờ khai xin hoàn thuế, bao gồm:

– Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người nộp thuế.

– Số tiền hoàn thuế cần điều chỉnh.

– Các giấy tờ, chứng từ liên quan đến khoản thuế cần điều chỉnh.

Bước 3: Nộp tờ khai xin hoàn thuế

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào tờ khai xin hoàn thuế, bạn cần nộp tờ khai này tới cơ quan thuế địa phương hoặc khu vực mà bạn đã nộp thuế thu nhập cá nhân.

Bước 4: Đợi xác nhận từ cơ quan thuế

Sau khi nhận được tờ khai xin hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành xét duyệt và xác nhận số tiền hoàn thuế. Sau đó, họ sẽ chuyển khoản trả lại số tiền hoàn thuế vào tài khoản ngân hàng của bạn.
Với các bước trên, bạn sẽ có thể điều chỉnh số tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân ở Nhật Bản trên tờ khai thành công.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân ở nhật. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790