087.790.7790

Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân )

Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân )? Đơn xin hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN qua mạng là một văn bản do cá nhân, tổ chức nộp thuế gửi đến cơ quan thuế đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN đã nộp trước đó. Đơn xin hủy hồ sơ hoàn thuế TNCN qua mạng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Vậy Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân ) như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân )
Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân )

1. Hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những gì ?

Hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm các giấy tờ sau:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 21/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính.
 • Các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được hoàn thuế (nếu có).

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ quan trọng nhất trong hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tờ khai này do người nộp thuế lập và gửi đến cơ quan thuế.

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải được lập đúng theo mẫu quy định và có đầy đủ các thông tin sau:

 • Thông tin người nộp thuế: Họ và tên, địa chỉ cư trú, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, mã số thuế.
 • Thông tin về thu nhập chịu thuế: Thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng,…
 • Thông tin về các khoản giảm trừ, miễn trừ thuế: Giảm trừ gia cảnh, miễn trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công,…
 • Thông tin về số thuế đã nộp: Số thuế đã nộp theo từng nguồn thu nhập, số thuế đã nộp theo từng tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
 • Thông tin về số thuế được hoàn: Số thuế được hoàn theo từng trường hợp hoàn thuế.

Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ chứng minh số thuế đã được khấu trừ từ thu nhập của người nộp thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Bản sao hợp đồng lao động.
 • Bản sao quyết định bổ nhiệm, phân công công tác.
 • Bản sao quyết định nâng lương, thăng chức.
 • Bản sao chứng từ chi trả tiền lương, tiền công.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được hoàn thuế

Các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được hoàn thuế bao gồm:

 • Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế phải nộp.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh số tiền bồi thường, đền bù thiệt hại thực tế liên quan đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của cá nhân do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, dịch bệnh,…
 • Bản sao giấy tờ chứng minh số tiền trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước.

Hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc nộp qua đường bưu điện.

Thời hạn nộp hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân là trước ngày 31 tháng 3 của năm sau năm quyết toán thuế.

Nếu hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả kiểm tra cho người nộp thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Nếu hồ sơ khai hoàn thuế thu nhập cá nhân không thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, cơ quan thuế sẽ giải quyết hoàn thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

2. Quy định hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân qua mạng như thế nào ? 

Hiện nay, cá nhân nộp thuế có thể thực hiện hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân qua mạng thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Để hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân qua mạng, cá nhân nộp thuế cần thực hiện theo các bước sau:

Đăng nhập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế bằng tài khoản đã đăng ký.

Truy cập vào mục “Hồ sơ thuế”.

Chọn mục “Hủy hồ sơ thuế”.

Nhập các thông tin cần thiết, bao gồm:

 • Mã số thuế của cá nhân nộp thuế.
 • Mã hồ sơ thuế cần hủy.
 • Lý do hủy hồ sơ thuế.

Nhấn nút “Hủy hồ sơ”.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự động kiểm tra thông tin và gửi thông báo đến cá nhân nộp thuế về kết quả hủy hồ sơ thuế.

Trong trường hợp hồ sơ hủy hồ sơ thuế được chấp nhận, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo về việc hủy hồ sơ hoàn thuế.

Lưu ý:

 • Cá nhân nộp thuế chỉ có thể hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân đã nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân đã được hủy sẽ không được hoàn lại.

Các trường hợp có thể hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân:

 • Cá nhân nộp thuế phát hiện có sai sót trong hồ sơ thuế đã nộp.
 • Cá nhân nộp thuế phát hiện đã nộp thừa thuế.
 • Cá nhân nộp thuế thay đổi ý định hoàn thuế.

Các trường hợp không được hủy hồ sơ thuế thu nhập cá nhân:

 • Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan thuế chấp nhận.
 • Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân đã được hoàn thuế.
 • Hồ sơ thuế thu nhập cá nhân đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Cách hủy hồ sơ hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân qua mạng

Để hủy hồ sơ hoàn thuế thuế thu nhập cá nhân qua mạng, cá nhân cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo đường dẫn sau: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Tại trang chủ của Cổng thông tin điện tử, cá nhân nhấn vào mục “Đăng nhập”.

Cá nhân nhập mã số thuế và mật khẩu vào các ô tương ứng.

Nhấn vào nút “Đăng nhập”.

Bước 2: Truy cập vào mục “Hồ sơ thuế”

Sau khi đăng nhập thành công, cá nhân nhấn vào mục “Hồ sơ thuế”.

Bước 3: Lựa chọn hồ sơ cần hủy

Cá nhân lựa chọn hồ sơ cần hủy trong danh sách các hồ sơ hoàn thuế.

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế

Cá nhân nhấn vào nút “Hủy hồ sơ”.

Cá nhân nhập thông tin vào các ô tương ứng trong mẫu hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế.

Nhấn vào nút “Gửi hồ sơ”.

Bước 5: Theo dõi kết quả xử lý hồ sơ

Cá nhân có thể theo dõi kết quả xử lý hồ sơ tại mục “Trạng thái hồ sơ”.

Nếu hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế đầy đủ và hợp lệ, cơ quan thuế sẽ giải quyết việc hủy hồ sơ hoàn thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Mẫu hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế

Mẫu hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Mẫu hồ sơ đề nghị hủy hồ sơ hoàn thuế gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp thuế.
 • Số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người nộp thuế.
 • Mã số thuế của người nộp thuế.
 • Lý do xin hủy hồ sơ hoàn thuế.

Trên đây là một số thông tin về Cách hủy hồ sơ hoàn thuế tncn qua mạng ( thu nhập cá nhân ). Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng