087.790.7790

Hướng dẫn cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo quy định

Hạch toán thuế xuất nhập khẩu là công việc ghi nhận, theo dõi các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thuế xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hạch toán thuế xuất nhập khẩu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và các quy định của kế toán. Vậy cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo quy định như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Nguyên tắc trong thuế xuất nhập khẩu 

Hướng dẫn cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo quy định
Hướng dẫn cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo quy định

Nguyên tắc trong thuế xuất nhập khẩu là những quy định chung, cơ bản được áp dụng trong việc thu thuế xuất nhập khẩu. Các nguyên tắc này được quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

Các nguyên tắc trong thuế xuất nhập khẩu bao gồm:

 • Nguyên tắc công khai, minh bạch: Thuế suất, đối tượng chịu thuế, phương pháp tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục hành chính thuế xuất nhập khẩu phải được công khai, minh bạch để mọi tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.
 • Nguyên tắc bình đẳng: Mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đều bình đẳng trước pháp luật về thuế xuất nhập khẩu.
 • Nguyên tắc công bằng: Thuế xuất nhập khẩu phải được tính toán, thu nộp một cách công bằng, hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
 • Nguyên tắc thống nhất: Thuế xuất nhập khẩu phải được thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc.
 • Nguyên tắc bảo hộ: Thuế xuất nhập khẩu được sử dụng để bảo vệ ngành sản xuất trong nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Ngoài ra, còn có một số nguyên tắc khác như:

 • Nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu: Thuế xuất nhập khẩu phải được quy định một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng, tránh gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân có liên quan.
 • Nguyên tắc ổn định: Thuế suất, đối tượng chịu thuế, phương pháp tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục hành chính thuế xuất nhập khẩu phải được ổn định, tránh thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Các nguyên tắc trong thuế xuất nhập khẩu là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng và thực thi chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam. Việc thực hiện tốt các nguyên tắc này sẽ góp phần đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước.

2. Phương pháp hạch toán thuế xuất nhập khẩu

Phương pháp hạch toán thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu là loại thuế gián thu, được tính trên giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Thuế xuất nhập khẩu được nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Kế toán hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo nguyên tắc sau:

 • Kế toán phải hạch toán chi phí thuế xuất nhập khẩu vào giá vốn hàng bán hoặc chi phí sản xuất kinh doanh.
 • Kế toán phải hạch toán chi phí thuế xuất nhập khẩu khi hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được giao cho bên mua hoặc bên bán.

Cụ thể, kế toán hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo các bước sau:

 • Hạch toán khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112

 • Hạch toán khi nộp thuế xuất nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu)

Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

 • Hạch toán chi phí thuế xuất nhập khẩu khi hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được giao cho bên mua hoặc bên bán:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi tiết thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu)

Ví dụ:

Doanh nghiệp X xuất khẩu một lô hàng hóa có giá trị 100 triệu đồng, thuế xuất khẩu 10%.

Kế toán hạch toán như sau:

 • Khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế xuất khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 111, 112 (10 triệu đồng)

 • Khi nộp thuế xuất khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ (10 triệu đồng)

 • Hạch toán chi phí thuế xuất khẩu khi hàng hóa xuất khẩu được giao cho bên mua:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi tiết thuế xuất khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu) (10 triệu đồng)

Lưu ý:

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được miễn thuế xuất nhập khẩu, kế toán không hạch toán khoản thuế xuất nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu được giảm thuế xuất nhập khẩu, kế toán hạch toán khoản giảm thuế xuất nhập khẩu như sau:

 • Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu) (số tiền thuế xuất nhập khẩu giảm)
 • Có TK 3338 – Thuế và các khoản phải nộp khác (chi tiết thuế xuất nhập khẩu giảm)

3. Cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu 

Thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không của Việt Nam. Thuế xuất nhập khẩu được quy định tại Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu

Thuế xuất nhập khẩu được hạch toán trên tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước, có 2 tiểu khoản:

 • 3331 – Thuế giá trị gia tăng
 • 3333 – Thuế xuất nhập khẩu

Hạch toán thuế xuất nhập khẩu

Khi phát sinh thuế xuất nhập khẩu phải nộp

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Khi nộp tiền thuế xuất nhập khẩu vào ngân sách

 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • Có TK 111 – Tiền mặt

Ví dụ

Doanh nghiệp ABC xuất khẩu hàng hóa với giá trị 100.000.000 đồng, thuế xuất khẩu là 10%.

Doanh nghiệp ABC đã nộp thuế xuất khẩu cho cơ quan hải quan là 10.000.000 đồng.

Hạch toán khi phát sinh thuế xuất khẩu phải nộp

 • Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10.000.000

Hạch toán khi nộp tiền thuế xuất khẩu vào ngân sách

 • Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 • Có TK 111 – Tiền mặt 10.000.000

Lưu ý

 • Thuế xuất nhập khẩu được nộp theo phương pháp khấu trừ, theo tỷ lệ quy định của pháp luật.
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai và nộp thuế xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách hạch toán thuế xuất nhập khẩu theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng