087.790.7790

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200

Thuế nhà thầu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là quy định về đối tượng chịu thuế, thu nhập chịu thuế, thuế suất, phương pháp tính thuế, khai thuế, nộp thuế và xử lý vi phạm hành chính về thuế nhà thầu. Vậy Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200 như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Thuế nhà thầu theo thông tư 200 là gì ?

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200
Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200

Thuế nhà thầu là một loại thuế trực thu mà nhà thầu nước ngoài phải nộp cho Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Thuế nhà thầu bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Các trường hợp áp dụng thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu được áp dụng đối với các hoạt động kinh doanh sau đây của nhà thầu nước ngoài:

Xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình tại Việt Nam.

Cung cấp dịch vụ, kể cả dịch vụ tư vấn kỹ thuật, thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, lắp đặt, chạy thử máy móc, thiết bị, phần mềm, chuyển giao công nghệ, dịch vụ bưu chính, viễn thông, dịch vụ truyền hình, phát thanh, phát hành sách, báo, tạp chí, quảng cáo, xúc tiến thương mại, du lịch, môi giới, đại lý, bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán, tư vấn luật, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ tư vấn quản lý, dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, hàng hóa, bản quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác không phải là tài sản cố định của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Cách tính thuế nhà thầu

Thuế nhà thầu được tính theo hai phương pháp:

Phương pháp khấu trừ

Theo phương pháp này, nhà thầu nước ngoài phải đăng ký và nộp thuế GTGT, thuế TNDN giống như các doanh nghiệp Việt Nam.

Phương pháp ấn định tỷ lệ

Theo phương pháp này, nhà thầu nước ngoài không đăng ký và kê khai nộp thuế nhà thầu mà Cơ quan thuế Việt Nam sẽ kê khai và nộp thuế theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu tính thuế với tỷ lệ được ấn định dựa trên tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

Hạch toán thuế nhà thầu

Nhà thầu nước ngoài phải hạch toán thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật về kế toán.

Thuế nhà thầu là một loại thuế quan trọng trong hệ thống thuế của Việt Nam. Việc hiểu rõ các quy định về thuế nhà thầu sẽ giúp các nhà thầu nước ngoài thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình tại Việt Nam.

Dưới đây là một số điểm lưu ý về thuế nhà thầu theo Thông tư 200:

Đối với các hợp đồng nhà thầu có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên, nhà thầu nước ngoài phải có văn bản đăng ký với cơ quan thuế trước khi thực hiện hợp đồng.

Đối với các hợp đồng nhà thầu có giá trị dưới 50 tỷ đồng, nhà thầu nước ngoài không cần đăng ký với cơ quan thuế nhưng phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm lập và lưu giữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu 

Đối tượng áp dụng thuế nhà thầu là các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc của hợp đồng nhà thầu.

Cụ thể, đối tượng áp dụng thuế nhà thầu bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam.
 • Cơ sở thường trú của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam được hiểu là địa điểm mà tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của mình thông qua một cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh cố định khác.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Thu nhập chịu  thuế phát sinh tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài bao gồm:

 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, bao gồm cả thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền sở hữu, sử dụng tài sản.
 • Thu nhập từ chuyển giao công nghệ, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Thu nhập từ hoạt động xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, nhà ở, kết cấu hạ tầng.
 • Thu nhập từ hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí, khoáng sản.
 • Thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế, vận tải nội địa có sử dụng phương tiện vận tải của nước ngoài.
 • Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin, viễn thông, truyền hình, phát thanh có sử dụng phương tiện kỹ thuật của nước ngoài.
 • Thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác không được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nêu trên.

3. Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, thuế nhà thầu là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân nước ngoài phải nộp đối với thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam. Thuế nhà thầu được quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo Thông tư 200

Thuế nhà thầu được hạch toán trên tài khoản 33392 – Thuế nhà thầu.

 • Khi ký hợp đồng nhà thầu

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

 • Khi tạm ứng cho nhà thầu

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 141 – Tạm ứng

 • Khi thanh toán cho nhà thầu

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

 • Khi nộp tiền vào ngân sách

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 111 – Tiền mặt

Lưu ý

 • Đối với trường hợp hợp đồng nhà thầu tính theo giá Gross, thuế nhà thầu không được tính là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Đối với trường hợp hợp đồng nhà thầu tính theo giá Net, thuế nhà thầu được tính là chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hạch toán thuế nhà thầu theo từng trường hợp cụ thể

Hạch toán thuế nhà thầu vay lãi

Trường hợp nhà thầu nước ngoài vay vốn tại tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế tại Việt Nam để thực hiện hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại Việt Nam, thì tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế đó là người nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài.

 • Khi ký hợp đồng vay vốn

Nợ TK 111 – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền vay

 • Khi trả lãi vay cho nhà thầu nước ngoài

Nợ TK 635 – Chi phí tài chính khác

Có TK 112 – Tiền vay

 • Khi nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Hạch toán thuế nhà thầu theo phương pháp ấn định

Trường hợp nhà thầu nước ngoài không đăng ký và kê khai nộp thuế nhà thầu mà Cơ quan thuế Việt Nam sẽ kê khai và nộp thuế theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu tính thuế với tỷ lệ được ấn định dựa trên tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

 • Khi xác định doanh thu tính thuế

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

 • Khi nộp thuế nhà thầu

Nợ TK 33392 – Thuế nhà thầu

Có TK 111 – Tiền mặt

Trên đây là một số thông tin về Cách hạch toán thuế nhà thầu theo thông tư 200. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng