Cách hạch toán tài khoản 337 chi tiết 2023

Hạch toán tài khoản 337 là một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính, đặc biệt khi chúng ta nói về các hợp đồng xây dựng. Để hiểu rõ hơn về cách thực hiện quy trình hạch toán này và tại sao nó quan trọng, mời bạn hãy cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC khám phá chi tiết về tài khoản 337 và cách nó phản ánh các giao dịch quan trọng trong thế giới kế toán.

Cách hạch toán tài khoản 337 chi tiết 2023
Cách hạch toán tài khoản 337 chi tiết 2023

1. Tài khoản 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là gì?

Tài khoản 337, còn được gọi là “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng,” là một tài khoản kế toán chuyên dụng được sử dụng để ghi nhận số tiền mà khách hàng phải trả cho nhà thầu dựa trên tiến độ thực hiện công việc trong hợp đồng xây dựng. Nó giúp theo dõi và kiểm soát quá trình thanh toán theo từng phần công việc đã hoàn thành.

2. Vai trò của tài khoản 337 trong xây dựng

Tài khoản 337 đóng một vai trò quan trọng trong quản lý tài chính của các dự án xây dựng. Dưới đây là những điểm quan trọng cần hiểu:

Phản ánh tiến độ thực hiện công việc: Tài khoản 337 giúp theo dõi và phản ánh tiến độ thực hiện các phần công việc trong hợp đồng. Điều này cho phép cả nhà thầu và khách hàng biết được công việc đã hoàn thành đến đâu và số tiền phải trả tương ứng.

Tránh trễ thanh toán: Thông qua việc theo dõi tiến độ và xác định phần công việc đã hoàn thành, tài khoản 337 giúp tránh tình trạng trễ thanh toán hoặc không rõ ràng về việc thanh toán cho các bên liên quan.

Tạo tính minh bạch: Việc sử dụng tài khoản 337 giúp tạo ra tính minh bạch trong quá trình thanh toán. Cả nhà thầu và khách hàng có thể dễ dàng xem xét chứng từ và tài liệu liên quan để xác nhận số tiền phải trả và số tiền đã nhận.

3. Cách hoạt động của tài khoản 337

Cách hoạt động của tài khoản 337 thường bao gồm các bước sau:

Ghi chứng từ doanh thu: Nhà thầu ghi chứng từ xác định số tiền doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành trong kỳ. Điều này không phải là hoá đơn, mà là tài liệu do nhà thầu tự lập.

Ghi chứng từ thanh toán: Bên khách hàng ghi chứng từ hoá đơn dựa trên tiến độ thanh toán kế hoạch đã được quy định trong hợp đồng. Số tiền trên hoá đơn này là cơ sở để xác định số tiền mà nhà thầu cần thu từ khách hàng.

Quản lý chi tiết từng hợp đồng: Tài khoản 337 cần được quản lý chi tiết theo từng hợp đồng xây dựng. Điều này giúp giám đốc tài chính và kế toán có cái nhìn rõ ràng về tình hình thanh toán trong từng hợp đồng riêng biệt.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 337

Bên Nợ: Phản Ánh Số Tiền Phải Thu Theo Doanh Thu

Bên nợ của tài khoản 337 phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu đã ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng xây dựng. Điều này có nghĩa là khi công việc được thực hiện và doanh thu đã được ghi nhận, số tiền phải thu từ khách hàng sẽ được ghi vào bên nợ của tài khoản này. Đây là phần tiền mà nhà thầu còn phải nhận từ khách hàng sau khi hoàn thành công việc.

Bên Có: Phản Ánh Số Tiền Khách Hàng Phải Trả

Bên có của tài khoản 337, ngược lại, phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng. Khi khách hàng cam kết trả tiền cho dự án xây dựng theo từng giai đoạn hoàn thành, số tiền này sẽ được ghi vào bên có của tài khoản. Điều này cho biết số tiền mà khách hàng còn phải trả cho nhà thầu trong tương lai.

Số Dư Bên Nợ: Đo Lường Sự Chênh Lệch

Số dư bên nợ của tài khoản 337 là sự chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng (lớn hơn) và số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng. Nó cho biết số tiền mà nhà thầu còn phải nhận từ khách hàng. Điều này là quan trọng để theo dõi tình trạng thanh toán của khách hàng và đảm bảo rằng các khoản phải thu được quản lý đúng cách.

Số Dư Bên Có: Đo Lường Sự Chênh Lệch

Số dư bên có của tài khoản 337 là sự chênh lệch giữa doanh thu đã ghi nhận của hợp đồng (nhỏ hơn) và số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng xây dựng. Nó cho biết số tiền mà khách hàng còn phải trả cho nhà thầu. Điều này giúp xác định mức độ còn lại của các khoản phải thu và đảm bảo rằng khách hàng sẽ tiếp tục thanh toán đúng kế hoạch.

5. Cách Hạch Toán Một Số Giao Dịch Chính

a) Thanh Toán Theo Tiến Độ Kế Hoạch

Trong trường hợp hợp đồng xây dựng quy định rằng nhà thầu sẽ được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và kết quả thực hiện hợp đồng có thể được ước tính đáng tin cậy, kế toán sẽ thực hiện như sau:

  • Nợ TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.
  • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

b) Xác Định Số Tiền Phải Thu Theo Tiến Độ Kế Hoạch

Khi nhà thầu cần xác định số tiền phải thu theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, giao dịch kế toán sẽ là:

  • Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng.
  • Có TK 337 – Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.
  • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

c) Nhà Thầu Nhận Tiền Từ Khách Hàng

Khi nhà thầu nhận được tiền từ khách hàng, giao dịch kế toán sẽ ghi như sau:

  • Nợ các TK 111, 112.
  • Có TK 131 – Phải thu của khách hàng.

Việc hiểu rõ cơ cấu và nội dung của tài khoản 337 là quan trọng để đảm bảo rằng các giao dịch liên quan đến hợp đồng xây dựng được ghi nhận và quản lý một cách chính xác trong lĩnh vực kế toán và tài chính. Điều này giúp các doanh nghiệp và nhà thầu duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000