Cách hạch toán tài khoản 333 chi tiết 2023

Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề quan trọng và hữu ích trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp – “Cách hạch toán tài khoản 333 chi tiết.” Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách quản lý và xử lý các khoản thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước một cách chi tiết và hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu về cách thực hiện điều này để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng luật pháp thuế trong kế toán năm 2023.

Cách hạch toán tài khoản 333
Cách hạch toán tài khoản 333

1. Tài Khoản 333 là Gì?

Tài Khoản 333 không phải là một cái gì đó xa lạ, đặc biệt với những người kinh doanh. Đây là một phần quan trọng của sổ sách kế toán của một doanh nghiệp. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc ghi nhận và theo dõi các khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước. Những khoản này bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập cá nhân của nhân viên, các khoản bảo hiểm xã hội và y tế, cùng với nhiều khoản phải nộp khác nữa. Tài Khoản 333 là nơi tất cả những số liệu này được tổng hợp và theo dõi để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đúng thời hạn.

Tài Khoản 333 có thể được mở bởi cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức để thực hiện các giao dịch tài chính đặc biệt, như thanh toán, nhận tiền, và quản lý các hoạt động tài chính khác nhau. Loại tài khoản này thường đi kèm với các ưu đãi hoặc dịch vụ đặc biệt nhằm hỗ trợ người sử dụng đạt được mục tiêu kinh doanh hoặc tài chính cụ thể.

Tùy thuộc vào ngân hàng cụ thể và loại hình tài khoản, Tài Khoản 333 có thể có các điều kiện và quy định riêng biệt. Việc sử dụng tài khoản này thường đòi hỏi sự hiểu biết kỹ thuật về các dịch vụ và chính sách của ngân hàng để tận dụng tối đa các ưu đãi và tiện ích mà nó mang lại.

Tóm lại, Tài Khoản 333 là một công cụ tài chính linh hoạt và đặc biệt, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính ở Việt Nam.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

2. Cách Hạch Toán Tài Khoản 333 – Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước

Tài Khoản 33311: Thuế GTGT Đầu Ra

Khi bạn làm kế toán cho doanh nghiệp và phải hạch toán tài khoản 33311, tức là thuế GTGT đầu ra, có một số cách bạn có thể thực hiện tùy theo phương pháp hạch toán của doanh nghiệp.

– Phương Pháp Khấu Trừ

Nếu doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp khấu trừ, bạn sẽ phải làm như sau:

 • Kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế GTGT trên tài khoản Nợ TK 111 – 112.
 • Ghi nhận tổng giá trị thanh toán của hàng hóa hoặc dịch vụ trên tài khoản Nợ TK 111 – 112.
 • Ghi nhận giá chưa bao gồm thuế GTGT trên các tài khoản Có TK 511 – 515 – 711.
 • Cuối cùng, ghi nhận số tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nước trên tài khoản Có TK 33311.

– Phương Pháp Trực Tiếp

Nếu doanh nghiệp hạch toán theo phương pháp trực tiếp, bạn sẽ phải xác định cách hạch toán theo hai phương pháp sau:

Phương Pháp 1: Tách riêng số thuế GTGT phải nộp ngay tại thời điểm xuất hóa đơn. Điều này đòi hỏi bạn ghi nhận số thuế GTGT trên tài khoản Nợ TK 33311 khi xuất hóa đơn.

Phương Pháp 2: Định kỳ xác định số thuế GTGT phải nộp và ghi giảm doanh thu. Trong trường hợp này, bạn sẽ ghi nhận số thuế GTGT trên tài khoản Nợ TK 511 – 515 – 711 và tương ứng ghi nhận số thuế GTGT phải nộp trong kỳ trên tài khoản Có TK 33311.

Khi doanh nghiệp nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, bạn phải ghi Nợ TK 3331 và Có TK 111 – 112 để thực hiện việc này.

Tài Khoản 33312: Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu

Để hạch toán tài khoản 33312, tức là thuế GTGT hàng nhập khẩu, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tài khoản Nợ TK 152 – 153 – 156 – 211 khi nhập vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định.
 • Ghi nhận tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập khẩu trên tài khoản Nợ TK 111 – 112 – 331.
 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu có thể được khấu trừ đầu vào, trong trường hợp này, ghi Nợ TK 133 và Có TK 33312.

Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ mà phải tính vào giá trị vật tư, hàng hóa, bạn ghi Nợ TK 152 – 153 – 156 – 211 và Có TK 33312.

Đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác, bên giao ủy thác ghi nhận số thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ và sau khi nhận được giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, hạch toán giảm nghĩa vụ về thuế GTGT hàng nhập khẩu. Kế toán được thực hiện trên các tài khoản Nợ TK 33312, Có TK 111 – 112, Có TK 3388, và Có TK 138.

Bên nhận ủy thác cũng phải ghi nhận số tiền đã nộp thuế hộ bên giao ủy thác trên các tài khoản Nợ TK 138 hoặc Nợ TK 3388 và Có TK 111 – 112.

Tài Khoản 133: Thuế GTGT Được Khấu Trừ

Tài khoản 133 liên quan đến việc khấu trừ số thuế GTGT đầu vào và số thuế GTGT đầu ra phải nộp. Khi thực hiện việc này, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau:

 • Nếu đã xác định được số thuế GTGT được khấu trừ, bạn ghi Nợ TK 3331 và Có TK 133 để ghi nhận số thuế GTGT được khấu trừ.
 • Trong trường hợp chưa xác định được số thuế GTGT đầu vào có được khấu trừ hay không, bạn ghi nhận số thuế GTGT đầu vào trên các tài khoản Nợ TK 632 hoặc TK 641 – 642 và Có TK 133.
 • Đối với doanh nghiệp được giảm số thuế GTGT phải nộp, bạn ghi Nợ TK 33311 hoặc Nợ TK 111 – 112 và Có TK 711.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT, bạn ghi Nợ TK 111 – 112 và Có TK 133.

Tài Khoản 3332: Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt (Thuế TTĐB)

Tài khoản 3332 liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), và bạn cần thực hiện các bước sau khi nắm vững cách hạch toán tài khoản này.

Tài Khoản 3333: Thuế Xuất Nhập Khẩu (Thuế XNK)

Tài khoản 3333 đối ứng với việc hạch toán thuế xuất khẩu và nhập khẩu (XNK), và để thực hiện việc này, bạn cần tuân theo các quy tắc sau:

 • Ghi nhận số thuế xuất khẩu trên tài khoản Nợ TK 111 – 112 – 131 khi có giao dịch xuất khẩu hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Ghi nhận doanh thu bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ chưa bao gồm thuế xuất khẩu trên tài khoản Có TK 511.
 • Ghi nhận số thuế xuất khẩu trên tài khoản Có TK 3333.

Nếu doanh nghiệp phát sinh nhập khẩu hàng hóa, vật tư, CCDC, TSCĐ trong kỳ, bạn ghi nhận các tài khoản Nợ TK 152 – 156 – 211 để thể hiện giá đã bao gồm thuế nhập khẩu và các tài khoản Có TK 3333 để ghi nhận số thuế nhập khẩu. Cũng đừng quên ghi nhận tổng giá trị thanh toán chưa bao gồm thuế xuất khẩu trên các tài khoản Nợ TK 111 – 112 – 331.

Tài Khoản 3334: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (Thuế TNDN)

Tài khoản 3334 liên quan đến việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Khi bạn phải hạch toán tài khoản này, hãy thực hiện các bước sau:

 • Hàng quý, hạch toán số thuế TNDN phải nộp trên tài khoản Nợ TK 821 và Có TK 3334.
 • Khi nộp tiền thuế TNDN vào ngân sách nhà nước, hạch toán trên tài khoản Nợ TK 3334 và Có TK 111 – 112.
 • Cuối năm tài chính, nếu số thuế TNDN phải nộp thấp hơn số tạm nộp, ghi nhận số thuế nộp thừa trên tài khoản Nợ TK 3334 và Có TK 8211. Nếu số thuế TNDN phải nộp lớn hơn số tạm nộp, ghi nhận số thuế nộp thiếu trên tài khoản Nợ TK 8211 và Có TK 3334, sau đó nộp thêm số thuế nộp thiếu và hạch toán trên tài khoản Nợ TK 3334 và Có TK 111 – 112.

Tài Khoản 3335: Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Thuế TNCN)

Tài khoản 3335 liên quan đến việc hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Khi bạn phải hạch toán tài khoản này, bạn sẽ thực hiện các bước sau:

 • Khi khấu trừ thuế TNCN tại nguồn trên thu nhập của người lao động, ghi Nợ TK 334 và Có TK 3335 để ghi nhận thuế TNCN được khấu trừ.
 • Khi thanh toán cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập phát sinh, ghi Nợ TK 331 và Có TK 3335 để ghi nhận số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của cá nhân và số tiền thực lãnh trên tài khoản Nợ TK 111 – 112.
 • Khi nộp thuế TNCN vào ngân sách nhà nước, ghi Nợ TK 3335 và Có TK 111 – 112.
 • Khi chi trả tiền thù lao hoặc dịch vụ thuê ngoài cho những cá nhân phát sinh thu nhập không thường xuyên, ghi Nợ TK 623 – 627 – 641 – 642 – 635 hoặc Nợ TK 161 hoặc Nợ TK 353, tùy theo trường hợp, và Có TK 3335, Có TK 111 – 112.

Tài Khoản 3336: Thuế Tài Nguyên

 • Tài khoản 3336 liên quan đến thuế tài nguyên và để hạch toán tài khoản này, bạn cần thực hiện các bước sau:
 • Định kỳ xác định số thuế tài nguyên phải nộp vào chi phí và ghi Nợ TK 627 và Có TK 3336.
 • Khi thực hiện việc nộp thuế tài nguyên, ghi Nợ TK 3336 và Có TK 111- 112.

Tài Khoản 3337: Thuế Nhà Đất, Tiền Thuê Đất

 • Tài khoản 3337 liên quan đến thuế nhà đất và tiền thuê đất. Để hạch toán tài khoản này, bạn thực hiện các bước sau:
 • Định kỳ xác định số thuế thuê nhà đất vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi Nợ TK 642 và Có TK 3337.
 • Khi thực hiện việc nộp thuế, ghi Nợ TK 3337 và Có TK 111 – 112.

Tài Khoản 3338: Thuế Bảo Vệ Môi Trường (Thuế BVMT) và Các Loại Thuế Khác

 • Tài khoản 3338 liên quan đến thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và các loại thuế khác. Khi bạn phải hạch toán tài khoản này, thực hiện các bước sau:
 • Khi bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế BVMT và thuế GTGT, ghi Nợ TK 111 – 112 để thể hiện tổng giá trị thanh toán, ghi Có TK 511 để thể hiện giá chưa bao gồm thuế BVMT và GTGT, ghi Có TK 3331 để thể hiện số thuế GTGT và ghi Có TK 33381 để thể hiện số thuế BVMT.
 • Trường hợp doanh nghiệp không xác định được số thuế BVMT tại thời điểm phát sinh giao dịch, định kỳ xác định số thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu bằng cách ghi Nợ TK 511, Có TK 3331 để thể hiện số thuế GTGT phải nộp và ghi Có TK 33381 để thể hiện số thuế BVMT.
 • Khi số thuế BVMT được giảm hoặc hoàn lại sau khi nhận được thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ghi Nợ TK 33381 và Có TK 711 – Thu Nhập Khác.

Tài Khoản 3339: Phí, Lệ Phí và Các Khoản Phải Nộp Ngân Sách Nhà Nước

 • Tài khoản 3339 liên quan đến việc hạch toán phí, lệ phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước. Để hạch toán tài khoản này, bạn thực hiện các bước sau:
 • Trong kỳ xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị của tài sản mua về, ghi Nợ TK 211 và Có TK 3339.
 • Trong kỳ xác định số phí, lệ phí môn bài, ghi Nợ TK 642 và Có TK 3339.
 • Khi thực hiện việc nộp các loại thuế, phí, lệ phí, phí trước bạ – lệ phí môn bài vào ngân sách nhà nước, ghi Nợ TK 3339 và Có TK 111 – 112.

3. Tầm Quan Trọng của Tài Khoản 333 cho Doanh Nghiệp

Bảo đảm Tuân Thủ Luật Pháp Thuế

Việc tuân thủ luật pháp thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Tài Khoản 333 giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ theo luật pháp thuế. Điều này đồng nghĩa với việc họ tránh được những rủi ro pháp lý không mong muốn và không bị phạt từ cơ quan thuế.

Duy Trì Ổn Định Tài Chính

Duy trì ổn định tài chính là yếu tố then chốt để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Bằng cách quản lý và dự trữ đủ tiền cho các khoản thuế và các khoản phải nộp, doanh nghiệp có thể duy trì tính ổn định trong tài chính của mình. Điều này giúp họ tránh tình trạng thiếu tiền khi phải nộp thuế và đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng.

Đảm Bảo Thanh Toán Đúng Hạn

Một trong những lợi ích quan trọng của Tài Khoản 333 là giúp doanh nghiệp theo dõi thời hạn nộp thuế và các khoản phải nộp khác. Điều này đảm bảo rằng họ có khả năng thanh toán đúng hạn, tránh trễ hạn và những hậu quả không mong muốn. Tránh trễ hạn không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn bảo vệ danh tiếng của doanh nghiệp.

Tối Ưu Hóa Tài Chính

Quản lý Tài Khoản 333 một cách hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa tài chính của họ. Điều này bao gồm việc giảm thiểu các khoản chi phí không cần thiết và tối ưu hóa các khoản nợ phải nộp. Khi tài chính được tối ưu hóa, doanh nghiệp có thể dành thời gian và nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh quan trọng hơn.

4. Kết Cấu và Nội Dung Tài Khoản 333 – Thuế và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước

4.1. Bên Nợ

 • Số Thuế Giá Trị Gia Tăng Được Khấu Trừ Trong Kỳ Kế Toán
 • Số Thuế, Phí, Lệ Phí và Các Khoản Đã Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước
 • Số Thuế Được Giảm Trừ Vào Số Thuế Phải Nộp Trong Kỳ
 • Số Thuế GTGT của Hàng Hóa Bị Trả Lại Hoặc Giảm Giá Hàng Bán

4.2. Bên Có

 • Số Thuế GTGT Đầu Ra và Số Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu Phải Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước
 • Số Thuế, Phí, Lệ Phí và Các Khoản Phải Nộp Vào Ngân Sách Nhà Nước
 • Số Dư Bên Có Tài Khoản 333 Phản Ánh Số Thuế, Phí, Lệ Phí Còn Phải Nộp
 • Số Dư Bên Nợ Tài Khoản 333 Phản Ánh Số Thuế Nộp Thừa hoặc Số Thuế Được Giảm hoặc Thoái Thu Nhưng Chưa Thực Hiện

Tài Khoản 333: Thuế và Các Khoản Nộp Nhà Nước

Cuối cùng, hãy biết rằng Tài Khoản 333 không chỉ đơn thuần là một tài khoản. Nó bao gồm các tài khoản con như sau:

 • Tài Khoản 3331: Thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước.
 • Tài Khoản 3332: Thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế TTĐB).
 • Tài Khoản 3333: Thuế xuất nhập khẩu (thuế XNK).
 • Tài Khoản 3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN).
 • Tài Khoản 3335: Thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN).
 • Tài Khoản 3336: Thuế tài nguyên.
 • Tài Khoản 3337: Thuế nhà đất, tiền thuê đất.
 • Tài Khoản 3338: Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.
 • Tài Khoản 3339: Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác.

Trong năm 2023, việc hạch toán tài khoản 333 đã được thực hiện một cách cẩn thận và chính xác. Các giao dịch chi tiết liên quan đến tài khoản này đã được ghi chép đầy đủ, từ việc thu thập thông tin đến việc xác nhận và nhập liệu. Các sự kiện kinh tế và tài chính quan trọng đã được phản ánh trong hạch toán, mang lại cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong năm.

Sự minh bạch và chính xác trong quá trình hạch toán tài khoản 333 đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin hữu ích cho quản lý và các bên liên quan. Điều này không chỉ giúp hỗ trợ quyết định chiến lược mà còn tạo ra cơ sở dữ liệu tin cậy để đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý và các bên liên quan khác.

Tổng cộng, quá trình hạch toán tài khoản 333 cho năm 2023 đã đóng góp tích cực vào việc quản lý tài chính của tổ chức, đồng thời tạo ra cơ sở dữ liệu chính xác và đáng tin cậy cho mọi hoạt động kế toán trong giai đoạn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000