Cách hạch toán tài khoản 155 – Thành phẩm

Bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn tìm hiểu về tài khoản 155 – một khía cạnh quan trọng trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp. Đúng như bạn vừa nghe, tài khoản 155 có tên gọi phổ biến là “Thành phẩm,” và nó đóng một vai trò quan trọng trong sổ cái kế toán của các doanh nghiệp. Hãy cùng tôi khám phá tại sao tài khoản này lại đặc biệt quan trọng như vậy.

Cách hạch toán tài khoản 155 - Thành phẩm
Cách hạch toán tài khoản 155 – Thành phẩm

1. Tài Khoản 155: Thành Phẩm Là Gì?

Tài Khoản 155 là một phần trong hệ thống tài khoản kế toán được sử dụng để ghi chép các thông tin liên quan đến thành phẩm trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Thành phẩm là sản phẩm cuối cùng của quy trình sản xuất, đã hoàn thiện và sẵn sàng để được bán ra thị trường.

Tài Khoản 155 thường được sử dụng để ghi chép giá trị của thành phẩm đã được sản xuất, bao gồm cả chi phí sản xuất, công nghệ, lao động và các chi phí khác liên quan. Việc theo dõi Tài Khoản 155 giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về chi phí và giá trị của sản phẩm cuối cùng, từ đó hỗ trợ quá trình quản lý chi phí và đưa ra quyết định chiến lược về giá cả, tiếp thị và kế hoạch sản xuất.

Ngoài ra, Tài Khoản 155 cũng có thể liên quan đến các khoản tồn kho thành phẩm trong tài sản cố định của doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc theo dõi số lượng và giá trị của thành phẩm tồn kho tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng và quá trình kinh doanh.

Trên tất cả, việc hiểu rõ về Tài Khoản 155 là quan trọng để doanh nghiệp có thể hiệu quả quản lý tài chính, tối ưu hóa quy trình sản xuất, và đưa ra các quyết định chiến lược nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh.

Ngoài việc ghi nhận các chi phí và doanh thu liên quan đến Thành Phẩm, Tài Khoản 155 cũng thường được sử dụng để theo dõi số lượng tồn kho cuối kỳ của Thành Phẩm. Việc này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về mức độ tồn kho hiện tại của sản phẩm đã được sản xuất và chưa được bán.

Thông qua việc quản lý Tài Khoản 155, doanh nghiệp có thể xác định mức độ hiệu suất của quá trình sản xuất, tính toán lợi nhuận thực tế và đưa ra quyết định chiến lược về quản lý tồn kho. Nó còn giúp doanh nghiệp theo dõi sự biến động của giá thành sản phẩm và đánh giá hiệu quả của chiến lược giá cả.

Một số thông tin cụ thể mà Tài Khoản 155 có thể ghi chép bao gồm:

 1. Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm giá trị các nguyên vật liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất Thành Phẩm.
 2. Chi phí lao động: Ghi chép các chi phí liên quan đến lao động như lương, bảo hiểm và các phúc lợi khác cho nhân viên tham gia vào quá trình sản xuất.
 3. Chi phí sản xuất: Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình chế biến và lắp ráp sản phẩm, bao gồm cả chi phí máy móc và năng lượng.
 4. Doanh thu từ bán Thành Phẩm: Ghi chép số tiền thu được từ việc bán Thành Phẩm cho khách hàng hoặc đối tác kinh doanh.
 5. Lợi nhuận gộp: Tính toán lợi nhuận bằng cách trừ tổng chi phí từ doanh thu, cung cấp cái nhìn về hiệu suất kinh doanh tổng thể.

Tóm lại, Tài Khoản 155 không chỉ là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán mà còn là công cụ quản lý quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về hiệu suất và hiệu quả của quá trình sản xuất và bán hàng của mình.

Ngoài các yếu tố tài chính, Tài Khoản 155 cũng có thể ghi chép thông tin liên quan đến chất lượng của Thành Phẩm. Các chi phí kiểm soát chất lượng và bảo dưỡng máy móc, ví dụ như chi phí kiểm định và bảo dưỡng thiết bị, thường được ghi vào tài khoản này. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu rủi ro về việc sản xuất hàng loạt sản phẩm không đạt chất lượng.

Tài Khoản 155 cũng có thể liên quan đến các chi phí quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Các chi phí này bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí tiếp thị, và các chiến lược quảng bá để tăng cường nhận thức thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp sử dụng các phương pháp sản xuất hiện đại hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chi phí liên quan cũng có thể được ghi vào Tài Khoản 155. Điều này giúp theo dõi và đánh giá hiệu suất của các dự án nghiên cứu và phát triển, đồng thời đảm bảo rằng chiến lược đầu tư này đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Tổng cộng, Tài Khoản 155 không chỉ là một công cụ để ghi chép thông tin tài chính mà còn là một nguồn thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý toàn diện về chi phí, chất lượng, và hiệu suất trong quá trình sản xuất và tiếp thị Thành Phẩm.

2. Cách Hạch Toán Trong Tài Khoản 155

2.1. Nhập Kho Thành Phẩm

Khi sản phẩm đã hoàn thành và sẵn sàng để xuất bán, chúng ta thực hiện hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 155 – Thành phẩm.
 • Có tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh đang.

2.2. Xuất Kho Thành Phẩm Để Bán

Khi sản phẩm đã sẵn sàng để bán cho khách hàng, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có tài khoản 155 – Thành phẩm.

2.3. Xuất Kho Thành Phẩm Gửi Đi Bán

Khi sản phẩm được gửi đi bán cho đại lý hoặc các đơn vị trực thuộc, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán.
 • Có tài khoản 155 – Thành phẩm.

2.4. Trường Hợp Trả Lại Sản Phẩm Đã Bán

Nếu sản phẩm đã bán bị trả lại và chúng ta áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa có thuế GTGT).
 • Nợ tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 • Có các tài khoản 111, 112, 131,… (Tổng giá trị của hàng bán bị trả lại).

Tại thời điểm này, chúng ta cũng phản ánh giá vốn của sản phẩm đã bán nhập lại kho:

 • Nợ tài khoản 155 – Thành phẩm.
 • Có tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

2.5. Xuất Thành Phẩm Tiêu Dùng Nội Bộ

Khi sản phẩm được xuất đi sử dụng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh nội bộ, chúng ta hạch toán như sau:

Nếu xuất kho sản phẩm, chúng ta ghi:

 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có tài khoản 155 – Thành phẩm.

Đồng thời, phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ của sản phẩm xuất kho và thuế GTGT đầu ra:

 • Nợ tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
 • Nợ tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.
 • Nợ tài khoản 641 – Chi phí bán hàng.
 • Nợ tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Nợ tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản đổ đang.
 • Có tài khoản 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Theo chi phí sản xuất sản phẩm).

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

2.6. Xuất Kho Sản Phẩm Đưa Vào Liên Doanh

a) Khi sản phẩm được xuất đi góp vốn vào liên doanh, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 222 – Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại).
 • Nợ tài khoản 811 – Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của sản phẩm).
 • Có tài khoản 155 – Thành phẩm.
 • Có tài khoản 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của sản phẩm tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh).
 • Có tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của sản phẩm tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh).

b) Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán số sản phẩm nhận góp vốn cho bên thứ ba độc lập, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 3387 – Doanh thu chưa thực hiện.
 • Có tài khoản 711 – Thu nhập khác.

2.7. Xuất Sản Phẩm Đưa Vào Công Ty Liên Kết

Khi sản phẩm được xuất đi góp vốn vào công ty liên kết, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ tài khoản 223 – Đầu tư vào công ty liên kết (Theo giá đánh giá lại).
 • Nợ tài khoản 811 – Chi phí khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị ghi sổ của sản phẩm).
 • Có tài khoản 155 – Thành phẩm.
 • Có tài khoản 711 – Thu nhập khác (Chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của sản phẩm).

2.8. Xử Lý Thừa, Thiếu Sản Phẩm Khi Kiểm Kê

Trong trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu sản phẩm trong quá trình kiểm kê, chúng ta phải thực hiện các biện pháp sau:

Lập biên bản kiểm kê và xác định nguyên nhân xác định người phạm lỗi.

Dựa vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để thực hiện hạch toán:

Nếu thừa, chúng ta ghi:

 • Nợ tài khoản 155 – Thành phẩm.
 • Có tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

Nếu không xác định được nguyên nhân thừa hoặc thiếu, chúng ta chờ xử lý.

3. Tài liệu liên quan đến tài khoản 155

Tài liệu liên quan đến tài khoản 155 có thể bao gồm các thông tin quan trọng liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài khoản này trong ngữ cảnh cụ thể của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Dưới đây là một số nội dung có thể được bao gồm trong tài liệu này:

 1. Mô tả Tài Khoản 155:
  • Giải thích về mục đích và chức năng của tài khoản 155.
  • Xác định loại tài khoản và cách nó liên quan đến cấu trúc tài khoản chung của tổ chức.
 2. Quy định và Hạn chế:
  • Mô tả các quy tắc và hạn chế liên quan đến việc sử dụng tài khoản 155.
  • Chiar rõ các điều kiện cần thiết để có quyền truy cập và quản lý tài khoản này.
 3. Giao dịch và Sổ cái:
  • Hướng dẫn về cách thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản 155.
  • Mô tả quy trình ghi chép và duy trì sổ cái cho tài khoản này.
 4. Bảo mật và Quản lý Rủi ro:
  • Nêu rõ các biện pháp bảo mật được áp dụng để bảo vệ tài khoản 155.
  • Mô tả cách tổ chức quản lý rủi ro và xử lý sự cố liên quan đến tài khoản này.
 5. Báo cáo và Theo dõi:
  • Chi tiết cách tài khoản 155 được theo dõi và báo cáo.
  • Xác định các nguồn thông tin và công cụ được sử dụng để theo dõi tình trạng và hoạt động của tài khoản.
 6. Thay đổi và Cập nhật:
  • Hướng dẫn về quy trình thay đổi thông tin và cập nhật cho tài khoản 155.
  • Xác định các bước cần thiết khi có sự thay đổi trong quản lý hoặc sử dụng tài khoản này.

Tài liệu liên quan đến tài khoản 155 nên được cung cấp một cách chi tiết và rõ ràng để người đọc có thể hiểu và thực hiện các nhiệm vụ liên quan một cách hiệu quả.

Tài khoản 155 là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống tài khoản kế toán của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thông thường, tài khoản này được sử dụng để ghi nhận các khoản phải trả đối với các dự án, hợp đồng hoặc cam kết tài chính cụ thể. Đây có thể là những khoản thanh toán chưa được thực hiện hoặc các nghĩa vụ tài chính mà tổ chức đang phải chịu trách nhiệm.

Tài khoản 155 còn có thể liên quan đến việc ghi nhận các chi phí chưa thanh toán hoặc các nghĩa vụ tài chính khác mà doanh nghiệp phải giữ lại trong bảng cân đối kế toán của mình. Quản lý tài khoản 155 đòi hỏi sự chặt chẽ và chính xác để đảm bảo rằng tất cả các khoản nghĩa vụ được ghi nhận một cách chính xác và đầy đủ.

Ngoài ra, tài khoản 155 cũng có thể được liên kết với các quy định và quy tắc kế toán quốc tế, như IFRS (International Financial Reporting Standards) hoặc GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực mà tổ chức đó hoạt động.

Lưu ý rằng sự hiểu biết chi tiết về tài khoản 155 cần phải dựa trên ngữ cảnh cụ thể của doanh nghiệp hoặc tổ chức mà bạn đang quan tâm.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về cách tài khoản 155 có thể ảnh hưởng đến quá trình quản lý tài chính và báo cáo kế toán của doanh nghiệp. Một số điểm quan trọng mà bạn nên lưu ý:

 1. Ghi nhận Nghĩa vụ Tài chính:
  • Tài khoản 155 thường được sử dụng để ghi nhận các nghĩa vụ tài chính đang tồn đọng, như các khoản thanh toán chưa thực hiện đối với các dự án dài hạn hoặc các cam kết tài chính.
 2. Bảo đảm tính Đúng đắn của Báo cáo Tài chính:
  • Quản lý tài khoản 155 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tính chính xác và đúng đắn của báo cáo tài chính. Nếu các nghĩa vụ không được ghi nhận đầy đủ, có thể dẫn đến việc đánh giá không chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 3. Liên quan đến Quy tắc và Tiêu chuẩn Kế toán:
  • Tài khoản 155 thường tuân thủ theo các quy tắc và tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc quốc gia. Điều này giúp đảm bảo tính thống nhất và so sánh giữa các doanh nghiệp hoạt động ở quy mô quốc tế.
 4. Quản lý Rủi ro Tài chính:
  • Việc theo dõi và quản lý tài khoản 155 cũng giúp doanh nghiệp định rõ các rủi ro tài chính liên quan đến các nghĩa vụ chưa thanh toán, từ đó hỗ trợ quyết định về chiến lược tài chính và quản lý rủi ro.
 5. Kiểm toán và Kiểm soát Nội bộ:
  • Tài khoản 155 thường là một trong những điểm tập trung trong quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài. Sự minh bạch và chính xác của thông tin liên quan đến nghĩa vụ tài chính là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và tin cậy của báo cáo tài chính.

Nhìn chung, tài khoản 155 không chỉ là một phần của hệ thống kế toán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc kế toán quan trọng.

4. Lý do quan trọng của hạch toán tài khoản 155

Hạch toán tài khoản 155 – Thành phẩm có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Dưới đây là một số lý do tại sao nó rất quan trọng:

a. Xác định lợi nhuận:

Hạch toán tài khoản 155 cho phép bạn xác định lợi nhuận từ việc sản xuất và bán sản phẩm. Điều này giúp bạn đánh giá hiệu suất kinh doanh và tìm cách cải thiện lợi nhuận.

b. Đánh giá hiệu suất sản xuất:

Bằng cách theo dõi giá trị của sản phẩm đã hoàn thành, bạn có thể đánh giá hiệu suất sản xuất của mình. Bạn có thể xác định các vấn đề trong quá trình sản xuất và thực hiện điều chỉnh cần thiết.

c. Quản lý nguồn lực:

Hạch toán tài khoản 155 cung cấp thông tin về các khoản chi phí đã được gán vào sản phẩm. Điều này giúp bạn quản lý nguồn lực hiệu quả hơn và tối ưu hóa chi phí sản xuất.

d. Thực hiện kiểm toán và báo cáo thuế:

Khi bạn duy trì các tài liệu và hạch toán tài khoản 155 một cách chính xác, bạn sẽ dễ dàng thực hiện kiểm toán và báo cáo thuế. Điều này giúp tránh các vấn đề pháp lý và tránh bị phạt.

Hạch toán tài khoản 155 đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là những lý do chính làm cho việc hạch toán tài khoản này trở nên quan trọng:

 1. Theo dõi nợ phải trả và quản lý nợ ngắn hạn:
  • Tài khoản 155 thường liên quan đến các khoản nợ phải trả trong khoảng ngắn hạn, như nợ vay ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp, hoặc các khoản nợ khác có thời hạn ngắn. Hạch toán đúng tài khoản này giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về các khoản nợ và quản lý chúng một cách hiệu quả.
 2. Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật:
  • Việc hạch toán đúng tài khoản 155 là quan trọng để đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nó cũng giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán và báo cáo tài chính.
 3. Quản lý dòng tiền và thanh khoản:
  • Thông tin từ tài khoản 155 cung cấp cái nhìn về khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Điều này giúp quản lý dòng tiền một cách chặt chẽ, đặc biệt quan trọng trong các hoàn cảnh khẩn cấp hoặc trong quá trình đàm phán với các đối tác kinh doanh.
 4. Đánh giá hiệu suất tài chính:
  • Tài khoản 155 thường liên quan đến các khoản nợ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính toàn bộ của doanh nghiệp. Việc hạch toán đúng giúp quản lý đánh giá tình hình tài chính và đưa ra các quyết định chiến lược hợp lý.
 5. Quản lý rủi ro tài chính:
  • Bằng cách theo dõi và hạch toán đúng tài khoản 155, doanh nghiệp có thể xác định và quản lý rủi ro tài chính một cách hiệu quả. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ mất mát và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.

Tóm lại, hạch toán tài khoản 155 không chỉ là một quy trình kế toán thông thường mà còn là một phần quan trọng của quản lý tài chính toàn diện, đóng góp vào sự minh bạch, tuân thủ pháp luật, và quản lý hiệu quả của doanh nghiệp.

5. Xử lý sự thay đổi và sai sót trong hạch toán tài khoản 155 – Thành phẩm

5.1. Xử lý sự thay đổi trong hạch toán tài khoản 155

Khi doanh nghiệp trải qua sự thay đổi, chẳng hạn như thay đổi quy trình sản xuất, cấu trúc giá cả, hoặc chính sách tài chính, việc điều chỉnh hạch toán tài khoản 155 là cần thiết. Dưới đây là cách xử lý sự thay đổi này:

a. Xác định nguyên nhân thay đổi:

Trước tiên, bạn cần xác định rõ nguyên nhân của sự thay đổi. Có thể là do sự thay đổi trong cách tính giá thành sản phẩm hoặc thay đổi quy trình sản xuất. Điều này giúp bạn hiểu rõ tại sao cần phải điều chỉnh hạch toán.

b. Thực hiện điều chỉnh tài khoản:

Sau khi xác định nguyên nhân, bạn cần điều chỉnh tài khoản 155 để phản ánh sự thay đổi này. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh giá trị sản phẩm đã hoàn thành hoặc các khoản chi phí đã tích hợp vào sản phẩm.

c. Cập nhật tài liệu liên quan:

Ngoài việc điều chỉnh hạch toán tài khoản 155, bạn cũng cần cập nhật tài liệu liên quan, như hóa đơn, bảng kê chi tiết, và báo cáo kế toán để phản ánh sự thay đổi. Điều này giúp bạn duy trì tính chính xác trong quản lý tài chính.

5.2. Xử lý sai sót trong hạch toán tài khoản 155

Sai sót trong hạch toán tài khoản 155 có thể xảy ra, và việc xử lý chúng là rất quan trọng để duy trì tính chính xác trong quản lý tài chính. Dưới đây là cách xử lý sai sót:

a. Xác định sai sót:

Đầu tiên, bạn cần xác định nơi xảy ra sai sót trong hạch toán tài khoản 155. Có thể là do nhập sai dữ liệu, tính toán sai, hoặc bất kỳ lỗi nào trong quá trình hạch toán.

b. Sửa sai sót:

Sau khi xác định sai sót, bạn cần sửa chúng càng sớm càng tốt. Điều này có thể bao gồm việc điều chỉnh số tiền ghi nhận trong tài khoản 155 hoặc thay đổi thông tin liên quan.

c. Tạo biện pháp ngăn chặn tái phát sai sót:

Để ngăn chặn sai sót tái phát, bạn nên xem xét quy trình hạch toán và cập nhật chúng để đảm bảo tính chính xác. Điều này có thể bao gồm việc đào tạo nhân viên, sử dụng phần mềm kế toán hiệu quả, và kiểm tra định kỳ.

Xác định Loại Sai Sót

Trước tiên, xác định rõ loại sai sót đã xảy ra. Có thể là việc ghi nhận một công cụ, dụng cụ mà không có trong thực tế, hoặc ngược lại, không ghi nhận một công cụ, dụng cụ đã được thêm vào tài sản của tổ chức.

Thu Thập Chứng Từ Hỗ Trợ

Thu thập mọi chứng từ hỗ trợ liên quan đến sai sót. Điều này có thể bao gồm hóa đơn mua bán, biên lai, hay bất kỳ tài liệu nào chứng minh giá trị và việc sử dụng công cụ, dụng cụ.

Điều Chỉnh Hạch Toán

Dựa trên thông tin thu thập được, điều chỉnh hạch toán tài khoản 155 để phản ánh đúng giá trị thực tế của công cụ, dụng cụ. Nếu có sự thay đổi trong giá trị, cập nhật giá trị hạch toán và lập bảng cân đối kế toán lại.

Ghi Chú Giải Trình

Lập một ghi chú chi tiết giải trình về sai sót và quá trình xử lý. Ghi chú này không chỉ giúp giải thích rõ nguyên nhân của sai sót mà còn là tài liệu hữu ích cho quá trình kiểm toán và giám sát nội bộ.

Thực Hiện Kiểm Soát Nội Bộ

Sau khi điều chỉnh hạch toán, quan trọng để thực hiện kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng các quy trình hạch toán mới được thực hiện đúng đắn và hiệu quả.

6. Phương pháp hạch toán tài khoản 155 – Thành phẩm

Tài khoản 155 – Thành phẩm là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống hạch toán doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Phương pháp hạch toán tài khoản này có vai trò quan trọng trong quá trình ghi chép và kiểm soát các thông tin liên quan đến thành phẩm.

Để hạch toán tài khoản 155 hiệu quả, doanh nghiệp thường áp dụng các bước sau:

6.1. Ghi chép xuất kho:

Khi sản phẩm được hoàn thiện và chuẩn bị để xuất kho, doanh nghiệp sẽ thực hiện ghi chép để chuyển số lượng thành phẩm từ tài khoản tồn kho (thường là tài khoản 156) sang tài khoản 155 – Thành phẩm. Điều này thể hiện sự chuyển đổi từ sản phẩm chưa bán thành sản phẩm đã bán.

6.2. Xác nhận doanh thu và chi phí:

Khi thành phẩm được bán đi, doanh nghiệp cần xác nhận doanh thu từ việc bán hàng bằng cách hạch toán tăng tài khoản doanh thu và giảm tài khoản 155 – Thành phẩm. Đồng thời, chi phí sản xuất và các chi phí liên quan cũng được ghi nhận để tính toán lợi nhuận.

6.3. Kiểm kê và đánh giá tồn kho:

Để đảm bảo tính chính xác của số liệu, doanh nghiệp cần thực hiện kiểm kê định kỳ tại tài khoản 155 – Thành phẩm. Các công đoạn kiểm tra này giúp xác định số lượng và giá trị chính xác của thành phẩm còn tồn kho.

6.4. Đánh giá giá trị thực tế:

Doanh nghiệp cần liên tục đánh giá giá trị thực tế của thành phẩm trong tài khoản 155. Nếu có sự biến động về giá cả, chất lượng hoặc các yếu tố khác, cần điều chỉnh giá trị thành phẩm để phản ánh đúng giá trị thị trường.

Vậy là bạn đã hiểu cách tài khoản 155 hoạt động và tại sao nó quan trọng trong doanh nghiệp. Tài khoản này giúp chúng ta theo dõi và quản lý sản phẩm hoặc thành phẩm trong quá trình kinh doanh. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC trong chuyến hành trình này. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và hiệu quả!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000