Cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 200

Tài khoản 154, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, là một tài khoản quan trọng trong hạch toán kế toán doanh nghiệp. Tài khoản này thường được sử dụng để phản ánh, tổng hợp và đối chiếu các thông tin về chi phí sản xuất và kinh doanh. Mục đích chính của việc sử dụng tài khoản 154 là để hỗ trợ trong việc tính toán giá thành sản phẩm và dịch vụ tại doanh nghiệp, đặc biệt khi áp dụng phương pháp hạch toán và kê khai hàng tồn kho. Để có thể nắm rõ được các mục đích,  nguyên tắc, cơ cấu, cách hạch toán tài khoản 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang theo thông tư 200, mời bạn cùng theo dõi bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC.

Cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 200
Cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 200

Mục Lục

1. Mục đích của tài khoản 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

1.1. Phản Ánh Tổng Hợp Chi Phí Sản Xuất và Kinh Doanh:

1.1.1. Ghi Chép Chi Tiết Các Khoản Chi Phí Sản Xuất:

Tài khoản 154 có chức năng ghi chép chi tiết và đầy đủ về các khoản chi phí sản xuất. Điều này bao gồm không chỉ các chi phí trực tiếp như nguyên liệu, lao động trực tiếp, mà còn chi phí gián tiếp như chi phí máy móc, bảo dưỡng, và các khoản khác liên quan đến quá trình chế tạo sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ.

1.1.2. Xác Định Nguồn Gốc và Phân Loại Chi Phí:

Tài khoản này giúp doanh nghiệp xác định rõ nguồn gốc của từng khoản chi phí, từ đó phân loại chúng một cách logic. Việc này giúp quản lý có cái nhìn toàn diện về cấu trúc chi phí, từ chi phí nguyên liệu đến chi phí sản xuất và chi phí kinh doanh, tạo nên bức tranh chi tiết về toàn bộ quá trình chi phí trong doanh nghiệp.

1.1.3. Tạo Cơ Sở Dữ Liệu Cho Quyết Định Chiến Lược:

Tài khoản 154 không chỉ là công cụ ghi chép mà còn là nguồn cơ sở dữ liệu quan trọng. Thông tin chính xác về chi phí sản xuất và kinh doanh từ tài khoản này cung cấp dữ liệu cơ bản cho quá trình ra quyết định chiến lược. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông tin về mức giá, chiến lược tiếp thị, và phát triển sản phẩm.

1.1.4. Hỗ Trợ Đánh Giá Hiệu Suất Sản Xuất:

Tài khoản 154 là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất sản xuất. Bằng cách theo dõi và phản ánh chi phí sản xuất chi tiết, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả của quy trình sản xuất, tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm chi phí, và thậm chí điều chỉnh chiến lược sản xuất để đạt được hiệu suất tối đa.

1.1.5. Đối Chiếu và Kiểm Soát Chi Phí:

Tài khoản 154 là công cụ hữu ích để đối chiếu và kiểm soát chi phí. Qua việc so sánh chi phí thực tế với dự kiến, doanh nghiệp có thể nhanh chóng phát hiện ra bất kỳ chênh lệch nào và thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo sự hiệu quả trong quản lý chi phí.

Tóm lại, trong phần này, tài khoản 154 không chỉ là một bảng ghi chép chi phí mà còn là một công cụ quản lý quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá và quản lý chi phí sản xuất và kinh doanh một cách toàn diện và hiệu quả.

1.2. Hỗ trợ việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ

Tài khoản 154 đóng vai trò quan trọng trong việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Nó giúp doanh nghiệp xác định được các chi phí liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, từ đó có thể tính toán giá thành chính xác, điều này quan trọng để quản lý tài chính, xác định giá bán, và đảm bảo lợi nhuận hợp lý cho doanh nghiệp.

1.2.1. Xác Định Chi Phí Đưa Vào Giá Thành:

Tài khoản 154 đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các chi phí cần được tính vào giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhờ vào ghi chép chi tiết và tổng hợp, doanh nghiệp có thể xác định chính xác chi phí nguyên liệu, nhân công, và các chi phí khác cần được tính vào giá thành cuối cùng.

1.2.2. Quản Lý Chi Phí để Đạt Được Giá Thành Cạnh Tranh:

Tài khoản 154 giúp doanh nghiệp quản lý chi phí một cách hiệu quả hơn để đạt được giá thành cạnh tranh trên thị trường. Thông qua việc theo dõi và phản ánh chi tiết các chi phí sản xuất và kinh doanh, doanh nghiệp có thể xác định được những khu vực cần tối ưu hóa để giảm chi phí và tăng tính cạnh tranh.

1.2.3. Tính Toán Lợi Nhuận và Đặt Giá Thành Hợp Lý:

Tài khoản 154 hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tính toán lợi nhuận và đặt giá sản phẩm hoặc dịch vụ. Bằng cách tính toán chi phí một cách chính xác, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng giá bán của họ không chỉ cover chi phí mà còn mang lại lợi nhuận hợp lý, đồng thời đáp ứng được sự cạnh tranh trên thị trường.

1.2.4. Dự Báo Chi Phí Cho Sản Phẩm Mới hoặc Dịch Vụ Mới:

Khi doanh nghiệp đưa ra sản phẩm mới hoặc dịch vụ mới, tài khoản 154 là nguồn thông tin quan trọng để dự báo chi phí. Việc này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược về việc đầu tư và phát triển sản phẩm, cũng như đặt mức giá phù hợp với chi phí dự kiến.

1.2.5. Tối Ưu Hóa Hiệu Suất Tài Chính:

Tài khoản 154 không chỉ là công cụ tính giá thành mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất tài chính. Bằng cách theo dõi chi tiết và phản ánh chi phí, doanh nghiệp có thể xác định những khu vực cần điều chỉnh để tăng cường lợi nhuận và duy trì sự ổn định tài chính.

Tóm lại, tài khoản 154 không chỉ giúp tính toán giá thành mà còn là một công cụ quản lý chi phí quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý và tối ưu hóa chi phí để đạt được giá thành và lợi nhuận tối ưu.

Điểm đặc biệt: Riêng ở những doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong hạch toán hàng tồn kho, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ dở dang cuối kỳ. Điều này có nghĩa là tài khoản 154 sẽ chỉ ghi nhận các khoản chi phí đã phát sinh và thực tế trong kỳ kế toán mà không tính đến việc phân bổ các chi phí sản xuất chung cố định và những chi phí không thường xuyên.

 1. Chi phí Sản xuất:
  • Nguyên vật liệu: Ghi chép chi phí liên quan đến việc mua các nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ.
  • Nhân công: Bao gồm mọi chi phí liên quan đến lao động trong quá trình sản xuất, từ lương nhân viên đến các chi phí phúc lợi.
  • Chi phí sản xuất trực tiếp: Chi phí trực tiếp liên quan đến việc chế tạo sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
 2. Kinh doanh Dở dang:
  • Chi phí Marketing và Quảng cáo: Ghi chép các chi phí liên quan đến việc quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ để thu hút khách hàng.
  • Chi phí Bán hàng: Bao gồm chi phí liên quan đến việc duy trì và quản lý các kênh phân phối, chi phí bán hàng và chăm sóc khách hàng.
  • Chi phí Quản lý: Ghi chép các chi phí quản lý chung không trực tiếp liên quan đến sản xuất, nhưng ảnh hưởng đến hiệu suất kinh doanh tổng thể.

Mục đích của tài khoản 154 là đưa ra cái nhìn tổng thể về chi phí sản xuất và kinh doanh để doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định chiến lược hợp lý, tối ưu hóa chi phí, và cải thiện hiệu suất kinh doanh. Việc theo dõi và quản lý tài khoản này giúp doanh nghiệp có cái nhìn chi tiết về nguồn gốc chi phí và điều chỉnh chiến lược kinh doanh một cách linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất.

2. Cách hạch toán tài khoản 154 theo Thông tư 200

 Cách hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của tài khoản 154 theo Thông tư 200:

2.1. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên

2.1.1. Chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp

Khi cuối kỳ, chúng ta cần kết chuyển chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, việc ghi nhớ các tài khoản sau sẽ giúp bạn thực hiện điều này:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVL trên mức bình thường)
 • Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

2.1.2. Chi phí nhân công trực tiếp

Tương tự, cuối kỳ, khi bạn kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp, hãy sử dụng các tài khoản sau:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (chi phí nhân công trên mức bình thường)

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

2.1.3. Mức sản phẩm thực tế sản xuất ra cao hơn hoặc bằng công suất bình thường

Trong trường hợp sản lượng thực tế cao hơn hoặc bằng công suất bình thường, chúng ta cần tính toán, phân bổ và kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất chung. Điều này được thực hiện như sau:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

2.1.4. Mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình thường

Trong trường hợp sản lượng thực tế thấp hơn công suất bình thường, chúng ta phải tính và xác định chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường.

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào giá thành sản phẩm)
 • Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

2.1.5. Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2.1.6. Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được

Nếu có sản phẩm hỏng không thể sửa chữa và người gây ra thiệt hại sản phẩm đó phải bồi thường, hãy sử dụng các tài khoản sau:

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2.1.7. Đối với doanh nghiệp có chu kỳ sản xuất dài

Nếu doanh nghiệp của bạn có chu kỳ sản xuất dài mà trong kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung sang TK 154, hãy xác định chi phí nguyên liệu, vật liệu và chi phí nhân công vượt trên mức bình thường. Sau đó, hạch toán như sau:

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (trường hợp đã kết chuyển chi phí từ TK 621, 622, 627 sang TK 154)

2.1.8. Giá thành sản phẩm nhập kho

 • Nợ TK 155 – Thành phẩm
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2.1.9. Sản phẩm được sử dụng nội bộ hoặc xuất dùng cho hoạt động XDCB

 • Nợ các TK 641, 642, 241
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2.1.10. Chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán

Trong trường hợp bạn nhận được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán liên quan đến nguyên vật liệu đó, hãy sử dụng các tài khoản sau:

 • Nợ các TK 111, 112, 331,…
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (phần chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán được hưởng tương ứng với số nguyên vật liệu đã xuất dùng để sản xuất sản phẩm dở dang)
 • Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

2.1.11. Sản phẩm sản xuất thử

Khi sản phẩm sản xuất thử được thu hồi (bán hoặc thanh lý), hãy sử dụng các tài khoản sau:

 • Nợ các TK 111, 112, 131
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

Kết chuyển phần chênh lệch giữa chi phí sản xuất thử và số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử có thể được thực hiện như sau:

Nếu chi phí sản xuất thử cao hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

 • Nợ TK 241 – XDCB dở dang
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nếu chi phí sản xuất thử nhỏ hơn số thu hồi từ việc bán, thanh lý sản phẩm sản xuất thử:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Có TK 241 – XDCB dở dang

2.2. Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

2.2.1. Xác định trị giá thực tế

Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế, chúng ta xác định trị giá thực tế của chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và thực hiện việc kết chuyển như sau:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Có TK 631 – Giá thành sản xuất

2.2.2. Kết chuyển chi phí thực tế

Đầu kỳ kế toán, khi chúng ta kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, hãy sử dụng các tài khoản sau:

 • Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Thông qua việc thực hiện đúng các bước hạch toán này, doanh nghiệp của bạn sẽ có sự minh bạch và tuân thủ quy định kế toán. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì ổn định mà còn giúp bạn tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho và tài chính tổng thể. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thực hiện hạch toán hàng tồn kho một cách hiệu quả. Chúc bạn thành công trong công việc kế toán của mình!

3. Nguyên tắc tài khoản 154 chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

a) Tài khoản 154 được sử dụng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và kinh doanh, đặc biệt trong việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho. Tuy nhiên, ở các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, tài khoản 154 chỉ phản ánh giá trị thực tế của sản phẩm hoặc dịch vụ dở dang cuối kỳ.

b) Tài khoản 154 phản ánh chi phí sản xuất và kinh doanh phát sinh trong kỳ, bao gồm chi phí sản xuất, kinh doanh của các sản phẩm hoàn thành trong kỳ, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ và cuối kỳ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh chính, phụ và thuê ngoài gia công chế biến ở các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ.

c) Chi phí sản xuất và kinh doanh phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh (phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất, công trường, …), theo loại sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc theo từng công đoạn dịch vụ.

d) Các loại chi phí trong tài khoản 154 bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp) và chi phí sản xuất chung.

đ) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

e) Chi phí sản xuất chung cố định cuối kỳ được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo mức công suất bình thường. Trường hợp sản xuất thực tế ít hơn công suất bình thường, chi phí sản xuất chung cố định cũng phải được tính và phân bổ theo mức công suất bình thường.

g) Tài khoản 154 không hạch toán các loại chi phí không liên quan như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi sự nghiệp, chi dự án, chi đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản chi được trang trải bằng nguồn khác.

Tài khoản 154 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi phí sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp và hỗ trợ tính toán giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ một cách chính xác.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

4. Kết cấu và nội dung phản ánh Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

4.1. Bên Nợ (Debit)

Ghi nợ các chi phí liên quan đến sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ trong kỳ kế toán. Bao gồm:

 • Chi phí nguyên liệu và vật liệu trực tiếp.
 • Chi phí nhân công trực tiếp.
 • Chi phí sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp).
 • Chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.

Nếu doanh nghiệp xây lắp công trình hoặc sản xuất sản phẩm theo giá khoán nội bộ, chi phí liên quan cũng được ghi nợ vào tài khoản 154.

Cuối kỳ, nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, thì chi phí sản xuất, kinh doanh còn dở dang cuối kỳ cũng phải được ghi nợ vào tài khoản này.

4.2. Bên Có (Credit)

Ghi có giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong và nhập kho, chuyển đi bán, tiêu dùng nội bộ, hoặc sử dụng ngay vào hoạt động Xuất khẩu, Dịch vụ cơ bản (XDCB).

Khi doanh nghiệp xây lắp công trình và bàn giao từng phần hoặc toàn bộ trong kỳ, hoặc bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu chính xây lắp (cấp trên hoặc nội bộ), giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành cũng được ghi có trong tài khoản 154.

Ghi có chi phí thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành và cung cấp cho khách hàng.

Khi có thu hồi giá trị phế liệu hoặc trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, ghi có vào tài khoản này.

Khi nhập lại kho nguyên liệu, vật liệu, hoặc hàng hoá gia công đã xong, giá trị cũng được ghi có.

Ghi có phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ vào tài khoản 154. Đối với doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng hoặc có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài, khi sản phẩm hoàn thành mới xác định được chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ, thì phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (ghi nợ tài khoản 154, nợ tài khoản 632).

Cuối kỳ, nếu doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đầu kỳ cũng được ghi có vào tài khoản này.

Số dư cuối kỳ ở bên nợ của tài khoản 154 sẽ phản ánh tổng chi phí sản xuất và kinh doanh còn dở dang cuối kỳ.

Thông tin này rất hữu ích để hiểu cách hạch toán và theo dõi các khoản chi phí liên quan đến sản xuất và kinh doanh trong doanh nghiệp.

Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là một trong những phần quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp. Nó phản ánh những chi phí mà doanh nghiệp phải chịu để sản xuất ra các sản phẩm hoặc dịch vụ, nhưng không thể trực tiếp được gán cho sản phẩm cụ thể nào. Dưới đây là một phân tích về kết cấu và nội dung của tài khoản này.

Kết cấu của Tài khoản 154:

 1. Chi phí nguyên vật liệu:
  • Bao gồm giá thành các nguyên liệu được sử dụng trong quá trình sản xuất.
  • Các khoản này thường bao gồm giá mua nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển và chi phí liên quan.
 2. Chi phí nhân công trực tiếp:
  • Chi phí lao động trực tiếp liên quan đến việc sản xuất, bao gồm mức lương cơ bản và các khoản thưởng, phụ cấp.
  • Các khoản này thường được tính dựa trên thời gian làm việc trực tiếp cho sản xuất.
 3. Chi phí máy móc và thiết bị:
  • Bao gồm chi phí sử dụng, bảo dưỡng, và sửa chữa các thiết bị sản xuất.
  • Các khoản này giúp phản ánh chi phí liên quan đến việc duy trì hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.
 4. Chi phí năng lượng và tiện ích:
  • Bao gồm chi phí điện, nước, và các nguồn năng lượng khác cần thiết cho quá trình sản xuất.
 5. Chi phí quản lý sản xuất:
  • Các khoản này liên quan đến chi phí quản lý và giám sát quá trình sản xuất, bao gồm cả lương của những người quản lý.

Nội dung của Tài khoản 154:

 1. Xác định chi phí không thể trực tiếp gán cho sản phẩm cụ thể:
  • Đây có thể là những chi phí không thể phân chia rõ ràng cho từng đơn vị sản phẩm, như chi phí bảo dưỡng máy móc chung.
 2. Theo dõi chi phí sản xuất không hiệu quả:
  • Tài khoản 154 cũng có thể phản ánh chi phí không hiệu quả do các vấn đề trong quá trình sản xuất, như sự cố máy móc, lãng phí nguyên liệu, hoặc thất thoát lao động.
 3. Cung cấp thông tin quan trọng cho quản lý:
  • Thông qua Tài khoản 154, doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu suất của quá trình sản xuất và xác định những điểm cần cải thiện.
 4. Dùng để tính giá thành sản phẩm:
  • Dữ liệu từ Tài khoản 154 sẽ được sử dụng để tính toán giá thành sản phẩm, giúp quản lý đưa ra quyết định về giá bán và chiến lược kinh doanh.

Tổng cộng, Tài khoản 154 đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, mang lại thông tin chi tiết và chính xác để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất và tăng cường hiệu suất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000