0764704929

Cách hạch toán tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Khi nói đến việc quản lý tài chính và kế toán trong kinh doanh, việc hiểu rõ về các tài khoản quan trọng như tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ là vô cùng quan trọng. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC mời bạn đọc cùng nhau tìm hiểu về tài khoản này và cách áp dụng nó một cách thông minh để tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp của bạn.

Cách hạch toán tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Cách hạch toán tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

1. Tìm Hiểu Về Tài Khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Tài khoản 133 là một phần quan trọng của hệ thống kế toán tài chính, đặc biệt trong việc quản lý thuế GTGT (Thuế Giá Trị Gia Tăng). Được biết đến với tên gọi “Thuế GTGT được khấu trừ,” tài khoản này được sử dụng để ghi nhận số tiền thuế GTGT mà doanh nghiệp của bạn đã trả và được khấu trừ từ số thuế GTGT mà bạn phải nộp cho cơ quan thuế.

2. Lợi Ích Của Việc Khấu Trừ Thuế GTGT

2.1. Giảm Tải Tài Chính 

Khấu trừ thuế GTGT là một cách hiệu quả để giảm tải tài chính đối với doanh nghiệp của bạn. Thay vì phải trả toàn bộ số tiền thuế GTGT đã thu, bạn chỉ cần nộp số tiền khấu trừ sau khi đã tính toán các khoản khấu trừ hợp lệ. Điều này giúp cải thiện dòng tiền của bạn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh.

2.2. Tối Ưu Hóa Lợi Ích Thuế

Khấu trừ thuế GTGT cũng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa lợi ích thuế. Bằng cách áp dụng các quy định và luật thuế một cách chính xác, bạn có thể đảm bảo rằng bạn không phải trả nhiều hơn những gì bạn cần phải trả. Điều này giúp tiết kiệm tiền và tăng cường khả năng cạnh tranh của bạn trên thị trường.

3. Cách hạch toán tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

3.1. Hạch Toán Khi Được Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 152, 153, 156, 211, 217, 611 (Giá chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị mua hàng hoặc tài sản.
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) để ghi nhận số tiền thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ.
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán) để ghi nhận tổng giá trị thanh toán sau khi đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Khi doanh nghiệp mua vật tư, công cụ, hoặc dịch vụ sẽ sử dụng ngay vào quá trình sản xuất hoặc kinh doanh và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, quy trình hạch toán như sau:

3.2. Hạch Toán Khi Được Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 154, 642, 241, 242 (Giá mua chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị mua vật tư, công cụ hoặc dịch vụ.
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) để ghi nhận số tiền thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ.
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán) để ghi nhận tổng giá trị thanh toán sau khi đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Khi doanh nghiệp mua hàng hóa và bán chúng ngay lập tức cho khách hàng mà không qua quá trình nhập kho và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, quy trình hạch toán sẽ như sau:

3.3. Hạch Toán Khi Được Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (Giá mua chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị mua hàng hóa.
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) để ghi nhận số tiền thuế GTGT đầu vào đã được khấu trừ.
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán) để ghi nhận tổng giá trị thanh toán sau khi đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Khi doanh nghiệp nhập khẩu vật tư, hàng hoá, hoặc tài sản cố định và muốn phản ánh giá trị của chúng, quy trình hạch toán như sau:

3.4. Hạch Toán Khi Được Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 152, 153, 156, 211 (Giá mua chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị mua hàng hoặc tài sản cố định nhập khẩu, bao gồm tổng số tiền phải thanh toán cho người bán (theo tỷ giá giao dịch thực tế), thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và chi phí vận chuyển.
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332, 3333, 3338) để ghi nhận số tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.
 • Có Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán).

Nếu thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu được khấu trừ, thực hiện các bước sau:

 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).
 • Có Tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (33312).

Trường hợp hàng đã được mua và sau đó trả lại hoặc giảm giá do chất lượng kém, quy trình hạch toán sẽ như sau:

3.5. Hạch Toán Khi Không Được Khấu Trừ Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán) để ghi nhận tổng giá trị thanh toán.
 • Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại hoặc giảm giá).
 • Có các Tài khoản 152, 153, 156, 211 (Giá mua chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị hàng đã mua và sau đó trả lại hoặc giảm giá.

Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi mua vật tư, hàng hoá, hoặc tài sản cố định, quy trình hạch toán sẽ như sau:

3.6. Hạch Toán Khi Không Hạch Toán Riêng Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 152, 153, 156, 211, 213 (Giá mua chưa có Thuế GTGT) để ghi nhận giá trị mua hàng hoặc tài sản cố định.
 • Nợ Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào).
 • Có các Tài khoản 111, 112, 331,…

Cuối kỳ, kế toán viên cần tính và xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ theo quy định của pháp luật về thuế GTGT và ghi như sau:

 • Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).

Trường hợp vật tư, hàng hoá, hoặc tài sản cố định mua vào bị tổn thất do thiên tai, hỏa hoạn, mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức hoặc cá nhân phải bồi thường, quy trình hạch toán sẽ như sau:

3.7. Hạch Toán Khi Có Sự Tổn Thất hoặc Bồi Thường

Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, hoặc tài sản cố định mua vào bị tổn thất chưa xác định được nguyên nhân, ghi Nợ Tài khoản 138 – Phải thu khác (1381) và Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

Trường hợp thuế GTGT của vật tư, hàng hoá, hoặc tài sản cố định mua vào bị tổn thất khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền về số tiền bồi thường của các tổ chức hoặc cá nhân, ghi Nợ các Tài khoản 111, 334 (Số tiền bồi thường), Nợ Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán (nếu được tính vào chi phí), Có Tài khoản 138 – Phải thu khác (1381), và Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu xác định được nguyên nhân và có quyết định xử lý ngay).

Cuối kỳ, kế toán viên cần xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ và ghi:

 • Nợ Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
 • Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331).

Khi được hoàn thuế GTGT đầu vào, quy trình hạch toán sẽ như sau:

3.8. Hạch Toán Khi Được Hoàn Thuế GTGT Đầu Vào

 • Nợ các Tài khoản 111, 112,…
 • Có Tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).

Nhớ rằng việc hạch toán tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ là quan trọng để đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp của bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929