087.790.7790

Cách hạch toán hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu là việc cơ quan thuế thực hiện hoàn lại số thuế GTGT đã nộp của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu cho người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế. Vậy cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Thuế gtgt hàng nhập khẩu 

Cách hạch toán hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu
Cách hạch toán hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là loại thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu x Thuế suất thuế GTGT

Trong đó:

 • Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu + Chi phí thuế nhập khẩu + Chi phí vận tải, bốc xếp, bảo quản hàng hóa nhập khẩu + Chi phí khác có liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa
 • Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu được quy định tại Điều 12 của Luật Thuế GTGT năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
 • Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo tỷ lệ 10%: Thuế suất thuế GTGT là 10%.
 • Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo tỷ lệ 5%: Thuế suất thuế GTGT là 5%.
 • Đối với hàng hóa chịu thuế GTGT theo tỷ lệ 0%: Thuế suất thuế GTGT là 0%.

Hàng hóa chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hàng hóa chịu thuế GTGT hàng nhập khẩu bao gồm:

 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT.
 • Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT nhưng người nhập khẩu có đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Người nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Người nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bao gồm:

 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.
 • Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT nhưng có đăng ký, kê khai và nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật.

Thời điểm tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thời điểm tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là thời điểm hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Cách thức tính thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính theo phương pháp khấu trừ.

Hồ sơ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hồ sơ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu bao gồm:

 • Tờ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu theo mẫu do Bộ Tài chính quy định.
 • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu.
 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa nhập khẩu.

Các chứng từ khác có liên quan.

Hồ sơ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu được nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT hàng nhập khẩu được quy định như sau:

 • Đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức nhập khẩu trực tiếp: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông quan.
 • Đối với hàng hóa nhập khẩu theo phương thức nhập khẩu gián tiếp: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Hình thức nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu được nộp bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản.

Trách nhiệm của người nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

Người nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu có các trách nhiệm sau:

 • Khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật.
 • Nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế đúng thời hạn, đầy đủ, chính xác.
 • Cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.

Trên đây là những quy định về thuế GTGT hàng nhập khẩu. Người nộp thuế cần nắm vững các quy định này để thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình.

Một số lưu ý khi khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Khi khai thuế GTGT hàng nhập khẩu, người nộp thuế cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo quy định tại Điều 11 của Luật Thuế GTGT năm 2008.
 • Thuế suất thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo quy định tại Điều 12 của Luật Thuế GTGT năm 2008.
 • Thời điểm tính thuế GTGT hàng nhập khẩu được xác định theo quy

2. Cách hạch toán thuế gtgt hàng nhập khẩu 

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Thuế GTGT hàng nhập khẩu là khoản thuế GTGT phải nộp đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam. Thuế GTGT hàng nhập khẩu được tính theo công thức sau:

Thuế GTGT hàng nhập khẩu = Giá tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

 • Giá tính thuế là giá bán của hàng hóa nhập khẩu chưa có thuế GTGT, bao gồm cả các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên nhập khẩu phải trả.
 • Thuế suất là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 • Cách hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu

Căn cứ vào chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa, kế toán thực hiện hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu như sau:

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp

 • Nợ TK 33312: Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
 • Có TK 3333: Số tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp

Hạch toán giá vốn hàng nhập khẩu

 • Nợ TK 152, 156,…: Giá trị hàng nhập khẩu + Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
 • Có TK 33312: Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
 • Có TK 3333: Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp

Ví dụ

Doanh nghiệp A nhập khẩu một lô hàng hóa có giá trị là 100 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT là 10%.

Kế toán hạch toán như sau:

Hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp:

 • Nợ TK 33312: 10 triệu đồng
 • Có TK 3333: 10 triệu đồng

Hạch toán giá vốn hàng nhập khẩu:

 • Nợ TK 156: 110 triệu đồng
 • Có TK 33312: 10 triệu đồng
 • Có TK 3333: 10 triệu đồng

Lưu ý

 • Khi hạch toán thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán cần lưu ý các vấn đề sau:
 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế theo quy định.

Trên đây là một số thông tin về cách hạch toán hoàn thuế gtgt hàng nhập khẩu. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng