0764704929

Cách hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, việc quản lý tài sản cố định và hiệu quả hóa chi phí hao mòn trở thành một phần quan trọng của chiến lược doanh nghiệp. Đối mặt với sự biến động nhanh chóng của thị trường và áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, các doanh nghiệp không chỉ cần giữ vững mà còn phải tối ưu hóa nguồn lực của mình. Trong bối cảnh này, cách hạch toán và chi phí hao mòn tài sản cố định đóng vai trò quan trọng, giúp doanh nghiệp duy trì sự linh hoạt và bền vững trong quá trình phát triển. Cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu nhé!

Cách hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định
Cách hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định

I. Chi phí hao mòn tài sản cố định là gì?

Chi phí hao mòn tài sản cố định là một khái niệm trong lĩnh vực kế toán và tài chính, thường được sử dụng để mô tả sự giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian. Đây là một phần quan trọng của chi phí sản xuất và quản lý tài chính doanh nghiệp. Dưới đây là mô tả chi tiết về khái niệm này:

 1. Tài Sản Cố Định:
 • Tài sản cố định là những tài sản mà doanh nghiệp sở hữu để sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh, không phải để bán. Đây có thể bao gồm những thứ như máy móc, thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận chuyển, và các tài sản có tuổi thọ dài.
 1. Tuổi Thọ Tài Sản:
 • Mỗi tài sản cố định có một thời gian sử dụng ước lượng được gọi là tuổi thọ. Tuổi thọ này phản ánh khoảng thời gian mà tài sản có thể được sử dụng trước khi trở nên không hiệu quả hoặc cần phải được thay thế.
 1. Chi Phí Hao Mòn:
 • Chi phí hao mòn là sự giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian. Điều này phản ánh thực tế rằng theo thời gian, tài sản trải qua sự mòn mòn, giảm giá trị do sử dụng, hỏng hóc, hoặc lạc hậu vì tiến triển công nghệ.
 1. Cách Tính Chi Phí Hao Mòn:
 • Có một số phương pháp để tính chi phí hao mòn, trong đó phương pháp thẳng hàng năm và phương pháp giảm dần là phổ biến nhất. Phương pháp thẳng hàng năm phân phối chi phí đều nhau qua mỗi năm, trong khi phương pháp giảm dần phân phối nhiều chi phí hao mòn vào những năm đầu tiên của tuổi thọ của tài sản.
 1. Ý Nghĩa Kinh Tế:
 • Chi phí hao mòn có ý nghĩa kinh tế lớn vì nó giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác chi phí sử dụng tài sản trong mỗi giai đoạn hoạt động. Điều này giúp quản lý và đưa ra quyết định về việc khi nào cần phải thay thế tài sản, khi nào nên nâng cấp, và cân nhắc về chiến lược đầu tư tài sản mới.
 1. Mối Liên Kết với Lợi Nhuận:
 • Chi phí hao mòn thường được trừ đi từ doanh thu để tính lợi nhuận ròng, giúp doanh nghiệp có cái nhìn chính xác hơn về hiệu suất kinh doanh sau khi xem xét chi phí sử dụng tài sản.

Trong tất cả, chi phí hao mòn tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp, đồng thời giúp cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất và lợi nhuận.

II. Nguyên tắc chi phí hao mòn tài sản cố định

Nguyên tắc chi phí hao mòn tài sản cố định là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính doanh nghiệp. Chi phí hao mòn là sự giảm giá trị của tài sản cố định theo thời gian do sự sụt giảm giá trị vật lý hoặc kỹ thuật của chúng. Dưới đây là hai nguyên tắc chính liên quan đến chi phí hao mòn tài sản cố định:

 • Nguyên tắc Phương pháp Straight-line (PPSL):
  • Theo phương pháp này, chi phí hao mòn được phân bổ đều qua mỗi năm trong suốt thời kỳ sử dụng hợp lý của tài sản cố định.
  • Ưu điểm: Đơn giản, dễ tính toán, giúp duy trì sự ổn định trong kế toán.
  • Nhược điểm: Không phản ánh đúng mức độ hao mòn thực tế của tài sản.
 • Nguyên tắc Phương pháp Degressive (PPD):
  • Phương pháp này đặt trọng tâm vào việc phân bổ nhiều chi phí hao mòn hơn vào giai đoạn đầu của chu kỳ sử dụng của tài sản.
  • Có hai dạng chính: Phương pháp hao mòn theo tỉ lệ cố định (
  • Fixed Percentage Method
  • Fixed Percentage Method) và Phương pháp hao mòn theo số đơn vị (
  • Units of Production Method
  • Units of Production Method).
  • Ưu điểm: Phản ánh chính xác hơn mức độ hao mòn thực tế ở giai đoạn đầu của tài sản.
  • Nhược điểm: Phức tạp hơn trong quá trình tính toán và không duy trì sự ổn định trong kế toán.

Qua hai nguyên tắc này, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp phân bổ chi phí hao mòn phù hợp với đặc điểm và mục tiêu kế toán cụ thể của mình, từ đó giúp quản lý tài chính hiệu quả hơn.

III. Phương pháp chi phí hao mòn tài sản cố định

3.1 Phương pháp tính khấu hao đường thẳng

Phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định là phương pháp khấu hao ổn định trong suốt thời gian sử dụng hữu ích. Hầu hết các lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có thể áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng.

Tài sản cố định được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

– Cách tính hàng tháng:

Tỷ lệ khấu hao hàng tháng = Tỷ lệ khấu hao hàng năm : 12

– Cách tính hàng năm:

Tỷ lệ khấu hao hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định : Thời gian khấu hao

3.2 Phương pháp tính khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Mức trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh được xác định như:

– Xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định:

Doanh nghiệp xác định thời gian khấu hao của tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số /2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định trong các năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định = Giá trị còn lại của tài sản cố định X Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

 • Tỷ lệ khấu hao nhanh xác định theo công thức sau:
Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh

 

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = 1 / Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định X 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao tài sản sẽ được quy định như sau:

– Thời gian trích khấu hao tài sản cố định đến 4 năm với hệ số điều chỉnh 1.5, trên 4 – 6 năm với hệ số điều chỉnh 2, trên 6 năm với hệ số điều chỉnh 2.5.

Đối với những năm cuối, khi mức khấu hao bằng hay thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại tài sản cố định, trường hợp này kể từ những năm đó thì mức khấu hao sẽ được tính bằng giá trị còn lại của tài sản cố định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định.

3.3 Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Để có thể áp dụng phương pháp khấu hao này, tài sản cố định phải đảm bảo 3 điều kiện như sau:

– Có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất sản phẩm.

– Cần xác định được tổng khối lượng và số lượng sản phẩm được tạo ra bởi tài sản cố định đó.

– Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm sẽ không được thấp hơn 100% công suất thiết kế.

Theo đó, cách tính khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm được xác định theo công thức sau:

Mức trích khấu hao hàng tháng/năm = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 đơn vị sản phẩm

Tại công thức này, anh chị cần xác định mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = nguyên giá tài sản cố định / Số lượng theo công suất thiết kế. Nếu công suất hoặc nguyên giá của tài sản cố định có thay đổi, anh chị cần xác định lại mức khấu hao của tài sản cố định.

IV. Cách hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định

Hao mòn tài sản cố định là quá trình giảm giá trị của tài sản do sự sử dụng, lão hóa hay hỏng hóc theo thời gian. Việc hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định là một phần quan trọng trong quản lý kế toán của doanh nghiệp, giúp phản ánh đúng về giá trị thực tế của tài sản và đảm bảo tính minh bạch trong báo cáo tài chính. Dưới đây là chi tiết về cách hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định:

 • Phân Loại Tài Sản Cố Định:
  • Trước hết, doanh nghiệp cần phân loại tài sản cố định thành từng nhóm, ví dụ như máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, và các tài sản khác. Mỗi nhóm tài sản có thể có thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn khác nhau.
 • Xác Định Thời Gian Sử Dụng và Phương Pháp Hao Mòn:
  • Xác định thời gian sử dụng ước lượng của từng nhóm tài sản cố định. Các phương pháp hao mòn phổ biến bao gồm phương pháp thẳng hàng năm (straight-line method) và phương pháp giảm dần theo số dư (declining balance method). Việc lựa chọn phương pháp phụ thuộc vào quyết định chiến lược của doanh nghiệp và đặc tính của từng tài sản.
 • Xác Định Giá Trị Hủy:
  • Giá trị hủy là giá trị ước lượng của tài sản sau khi hoàn thành quá trình hao mòn. Nó được sử dụng để tính toán số tiền hao mòn hàng năm. Điều này có thể được xác định bằng cách trừ giá trị hủy khỏi giá trị gốc của tài sản.
 • Hạch Toán Chi Phí Hao Mòn:
  • Hàng năm, doanh nghiệp sẽ hạch toán chi phí hao mòn trong bảng cân đối kế toán. Số tiền hao mòn được tính bằng cách chia giá trị hủy cho thời gian sử dụng ước lượng. Công thức tính là: (Giá trị gốc – Giá trị hủy) / Thời gian sử dụng ước lượng.
 • Bảng Cân Đối Kế Toán:
  • Chi phí hao mòn được ghi nhận trong phần chi phí của bảng cân đối kế toán, giảm giá trị của tài sản cố định và tăng chi phí tổng cộng của doanh nghiệp.
 • Báo Cáo Tài Chính:
  • Thông tin về chi phí hao mòn sẽ xuất hiện trong báo cáo lợi nhuận và lỗ lãi cũng như trong bảng cân đối kế toán. Điều này giúp các bên liên quan đánh giá tình trạng tài chính và hiệu suất của doanh nghiệp.

Quy trình hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định đòi hỏi sự chính xác và chuẩn mực để đảm bảo rằng thông tin kế toán được ghi nhận phản ánh đúng về giá trị thực tế của tài sản.

Nhìn chung, việc hạch toán chi phí hao mòn tài sản cố định không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định kế toán mà còn mang lại nhiều lợi ích chiến lược. Quản lý hiệu quả chi phí hao mòn không chỉ là vấn đề của bộ phận kế toán mà còn là một phần quan trọng của chiến lược quản lý toàn diện. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường khả năng cạnh tranh và đặt mình vào vị trí vững chắc trước thách thức của thị trường, từ đó đảm bảo sự bền vững và phát triển lâu dài. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC nhé! 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929