087.790.7790

Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính chi tiết

Báo cáo tài chính là một bộ tài liệu cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Các chỉ số trên báo cáo tài chính được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vậy Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính chi tiết như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Các chỉ số trên báo cáo tài chính là gì ?

Các chỉ số trên báo cáo tài chính là gì ?
Các chỉ số trên báo cáo tài chính là gì ?

Các chỉ số trên báo cáo tài chính là những thông tin được tính toán từ các số liệu trên báo cáo tài chính, nhằm cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính một bức tranh toàn diện hơn về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Các chỉ số trên báo cáo tài chính có thể được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, nhưng nhìn chung có thể chia thành các nhóm chính sau:

 • Nhóm chỉ số phản ánh khả năng thanh toán: Các chỉ số này giúp đánh giá khả năng của doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của mình khi đến hạn. Các chỉ số phổ biến trong nhóm này bao gồm:

Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio)

Tỷ số thanh toán nhanh (Quick Ratio)

Tỷ số thanh toán tức thời (Cash Ratio)

Tỷ số thanh toán lãi vay (Debt Service Ratio)

 • Nhóm chỉ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn: Các chỉ số này giúp đánh giá cấu trúc vốn của doanh nghiệp, bao gồm tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn,…
 • Nhóm chỉ số phản ánh khả năng sinh lời: Các chỉ số này giúp đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất lợi nhuận trước thuế, tỷ suất lợi nhuận sau thuế,…
 • Nhóm chỉ số phản ánh hiệu quả hoạt động: Các chỉ số này giúp đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, vốn, lao động của doanh nghiệp, bao gồm vòng quay hàng tồn kho, vòng quay các khoản phải thu, vòng quay tài sản cố định,…
 • Nhóm chỉ số phản ánh giá trị thị trường: Các chỉ số này giúp đánh giá giá trị thị trường của doanh nghiệp, bao gồm tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ suất lợi tức trên giá vốn đầu tư (ROIC),…

Ý nghĩa của các chỉ số trên báo cáo tài chính phụ thuộc vào mục đích sử dụng của người sử dụng. Đối với nhà đầu tư, các chỉ số này có thể giúp họ đánh giá tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đối với chủ nợ, các chỉ số này có thể giúp họ đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Đối với cơ quan quản lý nhà nước, các chỉ số này có thể giúp họ đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp và đưa ra các chính sách phù hợp.

Để phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả, người sử dụng cần hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ số trên báo cáo tài chính và so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành.

2. Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính
Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp, cần biết cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính.

Các chỉ số trên báo cáo tài chính được chia thành hai nhóm chính:

 • Các chỉ số về tình hình tài sản: Các chỉ số này phản ánh tình hình tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:
 • Tài sản ngắn hạn: Là các tài sản có thể được thanh toán hoặc sử dụng hết trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.
 • Tài sản dài hạn: Là các tài sản có thời gian sử dụng trên một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường.
 • Các chỉ số về tình hình nguồn vốn: Các chỉ số này phản ánh tình hình nguồn vốn của doanh nghiệp, bao gồm:
 • Vốn chủ sở hữu: Là nguồn vốn do chủ sở hữu doanh nghiệp bỏ ra.
 • Nợ phải trả: Là nguồn vốn do doanh nghiệp đi vay từ các tổ chức, cá nhân khác.

Ngoài ra, còn có các chỉ số khác phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp, chẳng hạn như:

 • Doanh thu: Là tổng giá trị các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đã bán ra trong một kỳ kế toán.
 • Chi phí: Là tổng giá trị các chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất, kinh doanh trong một kỳ kế toán.
 • Lợi nhuận: Là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong một kỳ kế toán.

Để đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính, cần hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ số đó. Dưới đây là một số chỉ số quan trọng trên báo cáo tài chính và ý nghĩa của các chỉ số đó:

Chỉ số Ý nghĩa
Tỷ lệ tài sản ngắn hạn/tài sản dài hạn Phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp.
Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu Phản ánh khả năng tự chủ tài chính của doanh nghiệp.
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu Phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Ví dụ, tỷ lệ tài sản ngắn hạn/tài sản dài hạn ở mức cao cho thấy doanh nghiệp có khả năng thanh toán ngắn hạn tốt. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức thấp cho thấy doanh nghiệp có khả năng tự chủ tài chính tốt. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu ở mức cao cho thấy doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ở mức cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu quả.

Để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp, cần phân tích các chỉ số trên báo cáo tài chính một cách tổng thể. Ngoài ra, cần so sánh các chỉ số của doanh nghiệp với các chỉ số của các doanh nghiệp cùng ngành để có cái nhìn khách quan hơn.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách đọc các chỉ số trên báo cáo tài chính chi tiết . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng