087.790.7790

cách điền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Bạn đang thắc mắc cách điền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước? Bài viết dưới đây công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho bạn nhé.

cách điền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
cách điền giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

1. Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1): ……

Người nộp thuế: ……………………….. Mã số thuế:

Địa chỉ: ……… Quận/Huyện: ………… Tỉnh, TP:

Người nộp thay:

Địa chỉ: ………… Quận/Huyện: ……… Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/ KBNN: ………….. trích TK số:……………. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: ………..Tỉnh, TP:

Mở tại NH ủy nhiệm thu:

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □    Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2):    

 

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

>>>>>>>>>>>>> Tải về: Mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

2. Hướng dẫn điền Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước

 

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số    /2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)

Không ghi vào khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □       Chuyển Khoản □

Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham chiếu(1):…………………

Chọn hình thức nộp tiền và loại tiền

Người nộp thuế: …Ghi tên công ty …Mã số thuế:…Ghi mã số thuế công ty…….

Địa chỉ:…..Ghi địa chỉ công ty ………………….

……… Quận/Huyện: ……… Tỉnh, TP:…………………………

Người nộp thay:…… Dành cho trường hợp nộp thay ……………..

Địa chỉ: …………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:…………….

Đề nghị NH/ KBNN:…NH mà DN bạn mở TK.. trích TK số:……Số TK ngân hàng của DN…. hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo:

TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

Tên cơ quan quản lý thu: ….Chi cục thuế quản lý DN bạn..

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các Khoản nộp NSNN

Số nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã tiểu Mục

1

01/GTGT – Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Q1/2022

Nộp tiền thuế GTGT quý 1/2022

500.000

754

1701

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ……………………………………………………………………………

– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;

– Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

 

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho bạc Nhà nước thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

3. Lưu ý khi dùng Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước là giấy tờ quan trọng nhằm chứng minh xác thực bạn hoặc doanh nghiệp đã nộp đầy đủ những khoản tiền theo đúng quy định của Nhà nước.

Khi sử dụng Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra, cần lưu ý:

– Nộp đúng thời hạn quy định: Nếu doanh nghiệp không nộp tiền đúng thời hạn thì sẽ phải chịu những hình thức bằng cách nộp tiền phạt, thậm chí nặng hơn là trốn thuế hoặc cố tình không đóng thuế.

Do đó, các cá nhân, doanh nghiệp phải lưu ý về thời hạn và các khoản nộp để đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn không làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

– Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cần phải được bảo lưu: Người nộp tiền cần phải rà soát chính xác xem những thông tin mình viết vào giấy có chính xác hay không trước khi đặt bút ký, hạn chế mức thấp nhất tình trạng sai sót xảy ra.

Đồng thời Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước cũng phải được doanh nghiệp giữ lại để làm căn cứ đối chiếu, so sánh khi có sai sót, nhầm lẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790