087.790.7790

Các nguyên tắc ghi số âm trong kế toán bạn nên biết

Trong kế toán, việc ghi số âm đóng vai trò quan trọng để thể hiện các khoản nợ, lỗ lãi hoặc chi phí. Nguyên tắc ghi số âm giúp cân đối sổ sách và theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách chính xác. Bằng cách hiểu rõ cách ghi số âm, bạn có thể áp dụng nguyên tắc này để bảo đảm tính minh bạch và tuân thủ quy định kế toán, giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Bài viết này Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ giới thiệu cho bạn về  nguyên tắc ghi số âm trong kế toán.

Các nguyên tắc ghi số âm trong kế toán bạn nên biết
Các nguyên tắc ghi số âm trong kế toán bạn nên biết

1. Định nghĩa Nguyên tắc ghi số âm trong kế toán

Nguyên tắc ghi số âm trong kế toán thường được gọi là “nguyên tắc ghi nợ và ghi có” hoặc “nguyên tắc kép ghi nợ và ghi có.” Đây là một quy tắc cơ bản trong kế toán dùng để ghi lại các giao dịch tài chính trong sổ sách của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nguyên tắc này có các điểm chính:

1. Ghi nợ (Debit): Ghi số âm (số âm) được ghi ở một phía của tài khoản để chỉ số nợ, tài sản tăng, hoặc chi phí tăng. Điều này thường áp dụng cho các tài khoản như tài sản, chi phí và lỗ.

2. Ghi có (Credit): Ghi số dương (số dương) được ghi ở phía bên còn lại của tài khoản để chỉ tài sản giảm, nợ giảm, hoặc doanh thu tăng. Điều này thường áp dụng cho các tài khoản như vốn, doanh thu và nợ.

Nguyên tắc này giúp duy trì sự cân đối giữa tất cả các giao dịch kế toán và đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình theo dõi tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.

Nguyên tắc ghi số âm trong kế toán là một quy tắc quan trọng giúp xác định cách thức ghi chép và xử lý các giá trị âm trong các bản kế toán của một doanh nghiệp. Nguyên tắc này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình quản lý tài chính. Dưới đây là một số điểm quan trọng liên quan đến nguyên tắc ghi số âm trong kế toán:

 1. Sự Hiểu Biết về Giá Trị Âm:
  • Nguyên tắc ghi số âm yêu cầu sự hiểu biết rõ về ý nghĩa và tác động của giá trị âm đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp.
  • Số âm thường biểu thị các khoản nợ, lỗ, hay các mục thu nhập giảm.
 2. Đối Xử Đồng Nhất:
  • Doanh nghiệp cần áp dụng nguyên tắc ghi số âm một cách đồng nhất trong toàn bộ hệ thống kế toán của mình.
  • Các bảng cân đối, báo cáo lợi nhuận, và các tài liệu khác cũng phải tuân theo nguyên tắc này.
 3. Ghi Số Âm và Phép Tính:
  • Khi ghi số âm, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phải được thực hiện đúng cách để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.
  • Sự chú ý đặc biệt cần được chú ý khi có sự tương tác giữa các số âm và dương.
 4. Thực Hiện Rõ Ràng:
  • Các bản kế toán và báo cáo tài chính cần phản ánh đúng thông tin về số âm một cách rõ ràng và dễ hiểu.
  • Việc sử dụng các mã đặc biệt hoặc các dấu hiệu cụ thể giúp nhận biết số âm một cách nhanh chóng.
 5. Kiểm Soát Nội Bộ:
  • Doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát nội bộ để đảm bảo rằng nguyên tắc ghi số âm được tuân thủ một cách đồng nhất và chính xác.
  • Quy trình kiểm tra và xác nhận dữ liệu cũng cần được thực hiện đều đặn.

Nguyên tắc ghi số âm trong kế toán không chỉ là một quy tắc kỹ thuật, mà còn là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự minh bạch và tin cậy trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

 1. Xử Lý Số Âm Trong Bảng Cân Đối Kế Toán:
  • Khi lập bảng cân đối kế toán, sự cân bằng giữa các khoản tài sản, nợ, và vốn phải được duy trì.
  • Các khoản nợ thường được ghi dưới dạng số âm để phản ánh mức độ nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 2. Ghi Nhận Các Sự Kiện Kinh Tế:
  • Sự kiện kinh tế như chi phí, lỗ, hay giảm giá giá trị tài sản đều có thể dẫn đến các giá trị âm trong kế toán.
  • Nguyên tắc ghi số âm giúp theo dõi và phản ánh chính xác những biến động này trong tình hình tài chính.
 3. Áp Dụng Đúng Nguyên Tắc Ghi Số Âm Cho Thuế Thu Nhập:
  • Khi xử lý thuế thu nhập, việc ghi số âm có thể ảnh hưởng đến các khoản khấu trừ và tính toán nợ thuế.
  • Doanh nghiệp cần đảm bảo rằng nguyên tắc ghi số âm được áp dụng đúng cách để tránh sai sót trong báo cáo thuế.
 4. Tạo Lập Báo Cáo Lợi Nhuận và Lỗ:
  • Báo cáo lợi nhuận và lỗ phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể.
  • Số âm trong báo cáo này thường biểu thị các khoản lỗ và giảm thu nhập.
 5. Đào Tạo và Nâng Cao Năng Lực Nhân Sự:
  • Đảm bảo nhân sự liên quan đến kế toán và tài chính được đào tạo đầy đủ về nguyên tắc ghi số âm.
  • Cung cấp các khóa học và hướng dẫn để nâng cao hiểu biết về cách xử lý số âm một cách chính xác.
 6. Ưu Tiên Minimizing Số Âm Không Cần Thiết:
  • Tránh tình trạng lạc quan trong ghi số âm. Nếu có thể, doanh nghiệp nên tập trung vào việc giảm thiểu các yếu tố dẫn đến số âm không cần thiết.
 7. Sự Liên Kết Với Chiến Lược Tài Chính:
  • Nguyên tắc ghi số âm cần phản ánh chiến lược tài chính của doanh nghiệp. Điều này giúp quản lý hiểu rõ và đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác từ các báo cáo tài chính.

Nguyên tắc ghi số âm không chỉ là quy tắc kỹ thuật mà còn là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch, chính xác và ổn định trong hoạt động kinh doanh của mình.

2. Tại sao cần phải ghi số âm trong kế toán?

Ghi số âm trong kế toán cần thiết vì nó hỗ trợ quá trình ghi chép và phân tích các giao dịch tài chính một cách chính xác và minh bạch, và có nhiều lý do quan trọng:

1. Cân đối tài khoản: Ghi số âm giúp duy trì cân đối giữa các tài khoản trong sổ sách kế toán, đảm bảo rằng tổng số dư nợ và tổng số dư có luôn bằng nhau. Điều này giúp xác định sự cân đối của tài chính tổ chức.

2. Minh bạch: Ghi số âm giúp minh bạch và dễ dàng hiểu rõ các giao dịch kế toán. Nó cho phép những người không chuyên trong lĩnh vực kế toán hiểu được tình hình tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

3. Theo dõi hiệu suất tài chính: Sử dụng số âm cho các khoản nợ và chi phí và số dương cho các tài sản và doanh thu giúp theo dõi hiệu suất tài chính của tổ chức. Điều này cho phép đánh giá các khoản lỗ lãi, lợi nhuận, và nguồn vốn.

4. Tuân thủ quy định kế toán: Ghi số âm là một phần quan trọng của quy tắc kế toán chung và phần mềm kế toán. Tuân thủ quy định kế toán là điều quan trọng để tránh xử lý tài chính sai lệch hoặc vi phạm luật pháp.

5. Đối mặt với khó khăn tài chính: Ghi số âm giúp ghi nhận các khoản nợ và lỗ lãi, giúp tổ chức hoặc doanh nghiệp nhận biết và đối mặt với các khó khăn tài chính và tìm cách giải quyết chúng.

6. Tối ưu hóa quản lý rủi ro: Bằng cách ghi số âm, tổ chức có thể xác định rõ các mối rủi ro tài chính và tìm cách quản lý chúng một cách hiệu quả.

Tóm lại, ghi số âm trong kế toán là một phần quan trọng trong việc theo dõi, báo cáo và quản lý tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định kế toán.

Việc ghi số âm trong kế toán đóng vai trò quan trọng vì nó giúp thể hiện chính xác tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số lý do vì sao cần phải ghi số âm trong kế toán:

 1. Phản ánh tình trạng nợ động và tài chính:
  • Ghi số âm giúp thể hiện các khoản nợ, các mục thu nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán trong tương lai.
  • Cho phép quản lý đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nghĩa vụ tài chính đối với khả năng thanh toán.
 2. Xác định rõ lợi nhuận thực tế:
  • Khi ghi số âm cho các khoản chi phí, doanh nghiệp có thể xác định đúng lợi nhuận thuần từ các hoạt động kinh doanh mà không bị lạc quy.
 3. Điều chỉnh giá trị tài sản và nghĩa vụ:
  • Số âm thường được sử dụng để phản ánh giá trị thực tế của các tài sản (ví dụ: lương tương lai) và nghĩa vụ (ví dụ: nghĩa vụ bảo hành).
 4. Dự báo và quản lý rủi ro:
  • Ghi số âm giúp doanh nghiệp nhận diện và quản lý được rủi ro tài chính, ví dụ như thất thoát, mất mát tiềm ẩn trong các hợp đồng.
 5. Tuân thủ kế toán quốc tế:
  • Theo các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS), việc ghi số âm là bước quan trọng để bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính quốc tế.
 6. Hiểu rõ về hiệu quả kinh doanh:
  • Số âm giúp đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và quản lý vốn, đặc biệt là khi phải đối mặt với thị trường không chắc chắn và biến động.
 7. Giảm thiểu sai sót:
  • Ghi số âm giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình ghi chép và báo cáo, vì nó tạo ra sự rõ ràng và thống nhất trong việc đánh giá các giao dịch tài chính.

Nhìn chung, việc ghi số âm trong kế toán không chỉ là một quy tắc kỹ thuật mà còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể hiểu rõ và quản lý tốt hơn về tình hình tài chính của mình.

 1. Đảm bảo tính minh bạch và tin cậy:
  • Ghi số âm giúp tăng cường tính minh bạch của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho cổ đông, đối tác, và các bên liên quan khác về tình trạng tài chính thực tế của doanh nghiệp.
 2. Thuận lợi trong quản lý thuế:
  • Việc ghi số âm có thể ảnh hưởng đến các khoản thuế, nhưng đồng thời cũng mang lại cơ hội để tối ưu hóa lợi ích thuế và giảm thiểu tác động tiêu cực lên thu nhập chịu thuế.
 3. Phản ánh đúng giá trị thị trường:
  • Ghi số âm trong quá trình đánh giá tài sản và nghĩa vụ giúp doanh nghiệp có cái nhìn chân thực về giá trị của mình trên thị trường, đặc biệt là khi đối mặt với biến động và biến đổi thị trường.
 4. Quản lý hiệu quả nguồn lực:
  • Số âm giúp xác định rõ hơn về các nguồn lực cần thiết và đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách hiệu quả, từ việc quản lý hàng tồn kho đến quản lý nguồn nhân lực.
 5. Định hình chiến lược tài chính:
  • Ghi số âm có thể tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp để định hình lại chiến lược tài chính, xác định rõ hơn về mục tiêu và hướng đi để đối mặt với thách thức và cơ hội.

Trong tất cả các trường hợp, việc ghi số âm không chỉ là một yếu tố kỹ thuật mà còn là một công cụ quản lý quan trọng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của mình và đưa ra các quyết định chiến lược một cách thông tin và chính xác.

3. Những nguyên tắc cần tuân thủ khi ghi số âm trong kế toán

Khi ghi số âm trong kế toán, cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định kế toán. Dưới đây là một số nguyên tắc cần tuân thủ:

1. Nguyên tắc ghi nợ và ghi có: Áp dụng nguyên tắc ghi số âm bằng cách ghi số âm (nợ) cho các tài khoản như tài sản, chi phí và lỗ, và ghi số dương (có) cho các tài khoản như vốn, doanh thu và nợ.

2. Nguyên tắc cân đối tài khoản: Đảm bảo rằng tổng số dư nợ và tổng số dư có trong sổ sách kế toán luôn cân đối. Điều này đồng nghĩa với việc tổng số âm phải bằng tổng số dương.

3. Nguyên tắc minh bạch: Ghi chép các giao dịch một cách minh bạch, rõ ràng và chi tiết để người sử dụng thông tin kế toán có thể hiểu và kiểm tra dễ dàng.

4. Nguyên tắc thời gian: Ghi số âm vào sổ sách trong thời gian phù hợp, ngay sau khi giao dịch diễn ra, để đảm bảo tính chính xác và không bỏ sót.

5. Nguyên tắc ghi chứng từ: Luôn liên kết mọi giao dịch với chứng từ hợp lệ và chứng minh rõ nguồn gốc của giao dịch, bao gồm hóa đơn, biên lai, hợp đồng, và các tài liệu liên quan khác.

6. Nguyên tắc kiểm tra và rà soát: Thường xuyên thực hiện kiểm tra và rà soát sổ sách kế toán để phát hiện và sửa lỗi kế toán kịp thời.

7. Nguyên tắc tuân thủ quy định kế toán: Luôn tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn kế toán, bao gồm quy định từ cơ quan quản lý và quy tắc kế toán quốc tế như IFRS hoặc GAAP.

8. Nguyên tắc lưu trữ và bảo quản: Bảo quản tất cả tài liệu kế toán liên quan theo thời gian được quy định bởi luật pháp và quy định kế toán.

9. Nguyên tắc riêng biệt tài khoản: Luôn giữ riêng biệt tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh, không lẫn lộn tài chính cá nhân với tài chính doanh nghiệp.

10. Nguyên tắc xác nhận số liệu: Xác nhận số liệu kế toán với các bên liên quan như ngân hàng, nhà cung cấp, và khách hàng để đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán.

Tuân thủ các nguyên tắc này giúp đảm bảo rằng kế toán của tổ chức hoặc doanh nghiệp là đáng tin cậy và tuân thủ quy định, đồng thời giúp quản lý tài chính một cách hiệu quả.

4. Làm thế nào để ghi số âm trong báo cáo tài chính?

Ghi số âm trong báo cáo tài chính được thực hiện bằng cách sử dụng nguyên tắc ghi nợ và ghi có. Dưới đây là cách thực hiện điều này:

1. Xác định tài khoản cần ghi số âm: Đầu tiên, xác định tài khoản hoặc mục cần ghi số âm. Thông thường, các khoản nợ, chi phí, và lỗ lãi sẽ được ghi số âm, trong khi các tài sản, doanh thu, và vốn sẽ được ghi số dương.

2. Lập bảng kế toán: Tạo một bảng kế toán hoặc sổ sách với hai cột: một cột cho ghi nợ (Debit) và một cột cho ghi có (Credit). Trong cột ghi nợ, ghi số âm, và trong cột ghi có, ghi số dương.

3. Ghi chép giao dịch: Mỗi khi có giao dịch tài chính xảy ra, ghi chép nó vào bảng kế toán theo nguyên tắc ghi nợ và ghi có. Chắc chắn rằng số tiền ghi nợ bằng số tiền ghi có để đảm bảo cân đối tài khoản.

4. Sử dụng hệ thống tài khoản: Đối với báo cáo tài chính, thường sử dụng một hệ thống tài khoản được xây dựng theo nguyên tắc ghi số âm. Mỗi tài khoản sẽ có một mã số hoặc tên riêng biệt để xác định loại tài khoản và loại ghi số âm hoặc ghi số dương.

5. Lập báo cáo tài chính: Sau khi đã ghi số âm vào sổ sách hoặc hệ thống tài khoản, bạn có thể lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh (lợi nhuận và lỗ lãi), và báo cáo lưu chuyển tiền mặt, và các số liệu trong báo cáo này phải tuân thủ nguyên tắc ghi nợ và ghi có.

6. Kiểm tra và rà soát: Trước khi công bố báo cáo tài chính, thực hiện kiểm tra và rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo rằng không có lỗi kế toán và rằng số liệu trong báo cáo cân đối và hợp lệ.

7. Tuân thủ quy định kế toán: Đảm bảo rằng tất cả giao dịch và báo cáo tài chính tuân thủ các quy định kế toán và tiêu chuẩn quy định bởi cơ quan quản lý và quy tắc kế toán quốc tế như IFRS hoặc GAAP (nếu áp dụng).

Ghi số âm trong báo cáo tài chính là một phần quan trọng của quá trình kế toán, giúp theo dõi và báo cáo tình hình tài chính của tổ chức hoặc doanh nghiệp một cách chính xác và minh bạch.

5. Những tài khoản thường ghi số âm trong kế toán

Trong kế toán, có một số tài khoản thường được ghi số âm (nợ) theo nguyên tắc ghi nợ và ghi có. Dưới đây là một số tài khoản thường ghi số âm:

1. Tài khoản Nợ (Debt Accounts): Tài khoản nợ ghi các khoản nợ mà doanh nghiệp phải trả, chẳng hạn như khoản vay ngân hàng, nợ phải trả cho nhà cung cấp, và các khoản vay khác.

2. Tài khoản Chi phí (Expense Accounts): Tài khoản chi phí ghi các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải trả, chẳng hạn như chi phí thuê nhân công, chi phí vận hành và bảo dưỡng, chi phí tiền thuê, và các khoản chi phí khác.

3. Tài khoản Lỗ lãi (Loss Accounts): Tài khoản lỗ lãi ghi các khoản lỗ lãi mà doanh nghiệp đã phải chịu, chẳng hạn như lỗ lãi trong kinh doanh hoặc lỗ lãi từ các giao dịch đầu tư.

4. Tài khoản Trích dự phòng (Provision Accounts): Tài khoản trích dự phòng ghi số âm để dự trữ cho các mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như dự trữ cho nợ xấu hoặc dự trữ thuế.

5. Tài khoản Hao hụt giá trị tài sản (Impairment Accounts): Tài khoản ghi số âm khi giá trị tài sản của doanh nghiệp giảm giá trị, chẳng hạn như hao hụt giá trị tài sản cố định.

6. Tài khoản Kết quả từ giao dịch đầu tư (Investment Gains and Losses): Tài khoản này ghi số âm khi có các khoản lỗ lãi từ các giao dịch đầu tư, chẳng hạn như lỗ từ việc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu đầu tư.

7. Tài khoản Chi phí lãi vay (Interest Expense Accounts): Tài khoản chi phí lãi vay ghi số âm để theo dõi các khoản chi phí lãi phải trả trên các khoản vay.

8. Tài khoản Thuế thu nhập (Income Tax Accounts): Tài khoản thuế thu nhập ghi số âm để theo dõi các khoản thuế thu nhập phải trả cho cơ quan thuế.

Các tài khoản này thường là các tài khoản ghi số âm trong sổ sách kế toán để thể hiện các khoản nợ, chi phí, lỗ lãi, và các khoản mất giá trị. Cách ghi số âm cho từng tài khoản này giúp doanh nghiệp theo dõi tình hình tài chính của họ và đáp ứng các yêu cầu báo cáo tài chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng