0764704929

Các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay

Các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay? Kế toán hành chính sự nghiệp là việc thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Vậy sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp là gì ? Hãy cùng tìm hiểu với ACC thông qua bài viết dưới đây

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay
Các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán phục vụ cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư

Kế toán hành chính sự nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh tế của các đơn vị hành chính sự nghiệp, phục vụ cho các mục đích sau:

 • Lập báo cáo tài chính
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Quyết định đầu tư, kinh doanh
 • Thực hiện nghĩa vụ thuế
 • Kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán năm 2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC quy định về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

Nội dung công việc của kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm:

 • Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách
 • Ghi chép, hệ thống và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính của đơn vị hành chính sự nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của người có thẩm quyền

Kế toán hành chính sự nghiệp cần có những kiến thức và kỹ năng sau:

 • Kiến thức về kế toán, tài chính
 • Kiến thức về luật kế toán, luật ngân sách
 • Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình

Kế toán hành chính sự nghiệp là một nghề nghiệp quan trọng, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.

2. Các loại sổ kế toán dành cho doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của pháp luật về kế toán, sổ kế toán là những tài liệu kế toán có giá trị lưu trữ thông tin về nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Sổ kế toán được lập theo mẫu quy định của Bộ Tài chính.

Các loại sổ kế toán dành cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Sổ nhật ký chung: Sổ nhật ký chung là sổ dùng để ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán theo trình tự thời gian.
 • Sổ cái: Sổ cái là sổ dùng để tổng hợp số phát sinh của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính cùng loại đã được ghi vào sổ nhật ký chung theo từng tài khoản kế toán.
 • Sổ chi tiết: Sổ chi tiết là sổ dùng để ghi chép chi tiết từng nội dung của một tài khoản kế toán, phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu và tổng hợp số liệu của tài khoản đó.

 

 

 

so-nhat-ky-chung
so-nhat-ky-chung

 

mau-so-cai
mau-so-cai
So-chi-tiet-tai-khoan
So-chi-tiet-tai-khoan

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể sử dụng các loại sổ kế toán khác như:

 • Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp là sổ dùng để tổng hợp số phát sinh của một số tài khoản kế toán có liên quan.
 • Sổ kế toán phụ: Sổ kế toán phụ là sổ dùng để ghi chép chi tiết từng nội dung của một số tài khoản kế toán.
 • Sổ kế toán theo dõi chi tiết: Sổ kế toán theo dõi chi tiết là sổ dùng để ghi chép chi tiết từng nội dung của một số tài khoản kế toán, phục vụ cho việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn.

Việc lập và sử dụng sổ kế toán phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

 • Đầy đủ: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán.
 • Chính xác: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi chép vào sổ kế toán phải đúng thực tế phát sinh.
 • Kịp thời: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phải được ghi chép vào sổ kế toán kịp thời, đúng thời hạn quy định.
 • Rõ ràng: Nội dung của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi chép vào sổ kế toán phải rõ ràng, dễ hiểu.
 • Thống nhất: Việc lập và sử dụng sổ kế toán phải thống nhất trong phạm vi toàn đơn vị kế toán.

Sổ kế toán là một công cụ quan trọng trong công tác kế toán, có vai trò quan trọng trong việc ghi chép, tổng hợp và lưu trữ thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc lập và sử dụng sổ kế toán đúng quy định sẽ giúp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

3. Về nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp

Nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp
Nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp

Sổ kế toán hành chính sự nghiệp là phương tiện ghi chép, lưu giữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Sổ kế toán hành chính sự nghiệp phải được mở đầy đủ, đúng quy định và được lưu trữ an toàn.

Nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp được quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC, bao gồm:

 • Nguyên tắc toàn diện: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp phải được ghi chép vào sổ kế toán.
 • Nguyên tắc liên tục: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ kế toán theo trình tự thời gian phát sinh.
 • Nguyên tắc nguyên tắc bản chất hơn hình thức: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ kế toán theo bản chất kinh tế của nghiệp vụ đó, không phụ thuộc vào hình thức thanh toán, thực hiện.
 • Nguyên tắc khớp đối: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép khớp đối giữa các bên có liên quan.
 • Nguyên tắc kịp thời: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ kế toán kịp thời, ngay khi phát sinh.
 • Nguyên tắc chính xác: Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh phải được ghi chép vào sổ kế toán một cách chính xác, trung thực, phản ánh đúng bản chất kinh tế của nghiệp vụ đó.

Ngoài ra, sổ kế toán hành chính sự nghiệp còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Sổ kế toán phải được mở đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định.
 • Sổ kế toán phải được ghi chép đầy đủ, rõ ràng, cẩn thận, không tẩy xóa.
 • Sổ kế toán phải được bảo quản cẩn thận, an toàn.

Trách nhiệm thực hiện nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp

Trách nhiệm thực hiện nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp thuộc về kế toán trưởng của đơn vị hành chính sự nghiệp. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

 • Tổ chức thực hiện nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp trong đơn vị.
 • Xử lý các trường hợp vi phạm nguyên tắc của sổ kế toán hành chính sự nghiệp.

4. Quy định về các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay

4.1. Quy định về sổ kế toán và công tác quản lý sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp:

Sổ kế toán được hiểu là hệ thống dữ liệu (thủ công hoặc điện tử), ghi chép lại toàn bộ các hoạt động tài chính của một cơ quan, tổ chức bất kỳ. Ở bất kỳ cơ quan, tổ chức (trong và ngoài Nhà nước) nào đều có bộ phận kế toán thực hiện nghĩa vụ kế toán. Thông qua sổ kế toán, ban lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan tổ chức sẽ nắm bắt được mọi hoạt động thu chi của cơ quan mình. Đồng thời, đây được xem là căn cứ để cơ quan, tổ chức đó điều chỉnh lại hoạt động tài chính của mình sao cho phù hợp nhất, tránh gây mất cân đối trong hệ thống tài chính hiện có.

Thực tế, tại mỗi cơ quan, tổ chức trong và ngoài Nhà nước luôn tồn tại những rủi ro, sai phạm liên quan đến tài chính. Nếu không có sổ kế toán, sẽ không có căn cứ kê khai những khoản chi, từ đó xác định xem thất thoát tài chính thuộc trách nhiệm của cá nhân, bộ phận nào. Do đó, có thể khẳng định, hoạt động kế toán có ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống hoạt động của một cơ quan, tổ chức. Để hoạt động kế toán diễn ra chuẩn chỉnh, luôn cần có sổ kế toán.

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5  Thông tư 107/2017/TT-BTC, đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Khi các đơn vị hành chính, sự nghiệp có tiếp nhận, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi nhằm mục đích phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với ngân sách nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Đây được xem là hoạt động mang tính bắt buộc mà các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải thực hiện.

– Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 107/2017/TT-BTC, công tác quản lý sổ kế toán phải được các cá nhân có trách nhiệm, quyền hạn thực hiện như sau:

+ Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ. Các cá nhân đảm nhận công việc kế toán sẽ được phân công giữ và ghi sổ. Khi được giao nhiệm vụ quản lý sổ, các cá nhân sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin ghi trong sổ. Thực tế, khi xảy ra sai sót trong việc kê khai tài chính, cơ quan, tổ chức sẽ xem xét cá nhân chịu trách nhiệm quản lý sổ trong thời gian đó để truy cứu trách nhiệm. Điều này buộc các chủ thể này phải thực hiện quản lý sổ kế toán một cách rõ ràng, trung thực và chặt chẽ nhất.

+ Trong trường hợp thay đổi nhân viên giữ sổ, sẽ phải tiến hành bàn giao trách nhiệm quản lý sổ giữa nhân viên mới và nhân viên cũ. Khi hoàn thiện việc bàn giao, người chịu trách nhiệm quản lý sổ mới sẽ đảm nhiệm việc quản lý sổ. Đồng thời, nhân viên kế toán cũ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những nội dung ghi trong sổ trong suốt thời gian giữ và ghi sổ, nhân viên kế toán mới chịu trách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Việc bàn giao sổ kế toán phải được thể hiện qua biên bản bàn giao.

4.2. Quy định các loại sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5  Thông tư 107/2017/TT-BTC, có hai loại sổ kế toán của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Đó là: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Thực tế, mỗi đơn vị hành chính, sự nghiệp có thể lựa chọn hình thức sổ kế toán sao cho phù hợp với hình thức tổng hợp tài chính của mình. Đơn vị hành chính, sự nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức sổ kế toán hoặc lựa chọn cả hai. Hay nói cách khác, cơ quan, tổ chức sẽ xem xét tính phù hợp để lựa chọn hình thức kế toán đơn vị áp dụng. Việc lựa chọn sổ kế toán dựa trên tinh thần tự nguyện, lựa chọn của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Khi mở sổ kế toán, đơn vị hành chính, sự nghiệp đó phải thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.

– Các đơn vị hành chính, sự nghiệp lựa chọn sổ kế toán dựa trên các tiêu chí, mục đích sau đây:

+ Sổ kế toán để kế toán ngân sách, phí được khấu trừ, để lại phản ánh chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước để theo dõi việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn phí được khấu trừ để lại.

+ Sổ kế toán được sử dụng vào mục đích theo dõi quá trình tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài. Đây là cơ sở lập báo cáo quyết toán theo quy định của Thông tư này và theo yêu cầu của nhà tài trợ.

– Sổ kế toán tổng hợp có các đặc điểm cụ thể sau đây:

+ Sổ kế toán tổng hợp được sử dụng vào mục đích chính là ghi chép các hoạt động tài chính, kinh tế của đơn vị hành chính, sự nghiệp theo một trình tự thời gian nhất định. Sổ kế toán phải phản ánh tổng số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.

+ Sổ kế toán tổng hợp ( Sổ Cái) dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế. Nhân viên kế toán có thể kết hợp việc ghi chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

Đơn vị hành chính, sự nghiệp có thể dựa vào thông tin trên sổ kế toán để tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.

– Sổ, thẻ kế toán chi tiết có các đặc điểm cụ thể như sau:

+ Mục đích của sổ, thẻ kế toán chi tiết là dùng để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà Sổ Cái chưa phản ánh chi tiết. Tức giống như tên gọi của mình, sổ kế toán chi tiết sẽ đi vào phản ứng chi tiết từng thông tin tài chính của đơn vị hành chính, sự nghiệp. Bởi sổ kế toán tổng hợp chỉ tổng hợp tổng thể hoạt động kinh tế mà không đi sâu vào từng khoản chi tài chính cụ thể. Sổ kế toán chi tiết sẽ thực hiện điều này.

+ Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước. Trong nội bộ đơn vị, sự nghiệp sẽ phát sinh những khúc mắc liên quan đến tài chính. Lúc này sổ kế toán chi tiết sẽ là căn cứ để cơ quan, tổ chức xem xét và xác lập xem các khoản chi thu đã thực hiện.

+ Sổ kế toán chi tiết sẽ là căn cứ xác thực nhất, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản lý. Khi làm các báo cáo này, luôn đòi hỏi những thông tin cụ thể, chi tiết, rõ ràng. Do đó, sử dụng sổ kế toán chi tiết là yếu tố mang tính tối ưu nhất.

Trên đây là một số thông tin về Các loại sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp hiện nay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929