0764704929

Các hàm excel trong kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, dịch vụ. Vậy các hàm excel thường dùng trong kế toán bán hàng như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Các hàm excel trong kế toán bán hàng

Các hàm excel trong kế toán bán hàng
Các hàm excel trong kế toán bán hàng

Các hàm Excel trong kế toán bán hàng là những hàm được sử dụng trong Excel để hỗ trợ kế toán thực hiện các nghiệp vụ kế toán bán hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Dưới đây là một số hàm Excel thường dùng trong kế toán bán hàng:

Hàm SUM

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng của một dãy số. Hàm này thường được sử dụng để tính tổng doanh thu bán hàng, tổng giá vốn hàng bán, tổng chi phí bán hàng,…

Cú pháp:

=SUM(number1, [number2], …)

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được sử dụng để tính giá trị trung bình của một dãy số. Hàm này thường được sử dụng để tính giá trị trung bình của doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng,…

Cú pháp:

=AVERAGE(number1, [number2], …)

Hàm COUNT

Hàm COUNT được sử dụng để đếm số lượng ô có chứa dữ liệu số trong một dãy số. Hàm này thường được sử dụng để đếm số lượng sản phẩm bán được, số lượng khách hàng,…

Cú pháp:

=COUNT(number1, [number2], …)

Hàm IF

Hàm IF được sử dụng để thực hiện một thao tác nếu một điều kiện được đáp ứng và một thao tác khác nếu điều kiện không được đáp ứng. Hàm này thường được sử dụng để kiểm tra điều kiện thanh toán của khách hàng, điều kiện chiết khấu,…

Cú pháp:

=IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)

Hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP được sử dụng để tìm kiếm một giá trị trong một bảng dữ liệu và trả về giá trị tương ứng trong một cột khác của bảng dữ liệu đó. Hàm này thường được sử dụng để tìm kiếm thông tin khách hàng, sản phẩm,…

Cú pháp:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, column_index_num, [range_lookup])

Hàm SUMPRODUCT

Hàm SUMPRODUCT được sử dụng để tính tổng tích của hai hoặc nhiều dãy số. Hàm này thường được sử dụng để tính tổng doanh thu theo từng khách hàng, tổng doanh thu theo từng sản phẩm,…

Cú pháp:

=SUMPRODUCT(array1, array2, …)

Ngoài ra, kế toán còn có thể sử dụng các hàm Excel khác như:

 • Hàm COUNTIF
 • Hàm SUMIF
 • Hàm AVERAGEIF
 • Hàm MAX
 • Hàm MIN
 • Hàm PRODUCT
 • Hàm ROUND
 • Hàm TRIM
 • Hàm LEFT
 • Hàm RIGHT
 • Hàm MID
 • Hàm CONCATENATE
 • Hàm LEN
 • Hàm ISBLANK
 • Hàm ISNUMBER
 • Hàm ISTEXT
 • Hàm ISLOGICAL
 • Hàm AND
 • Hàm OR
 • Hàm NOT

2. Hướng dẫn thực hiện kế toán bán hàng trên excel 

Kế toán bán hàng là một trong những công việc quan trọng trong kế toán doanh nghiệp. Việc hạch toán kế toán bán hàng trên Excel giúp kế toán tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời đảm bảo tính chính xác, kịp thời của các số liệu.

Các bước thực hiện kế toán bán hàng trên Excel

Bước 1: Thiết lập bảng tính

Trước khi bắt đầu hạch toán, kế toán cần thiết lập bảng tính kế toán bán hàng. Bảng tính cần bao gồm các cột sau:

 • Ngày
 • Số hóa đơn
 • Tên khách hàng
 • Số lượng
 • Đơn giá
 • Thành tiền
 • Chiết khấu
 • Giảm giá
 • Tổng tiền
 • Thuế GTGT
 • Tổng cộng

Bước 2: Hạch toán các nghiệp vụ bán hàng

Khi có nghiệp vụ bán hàng phát sinh, kế toán cần nhập các thông tin về nghiệp vụ đó vào bảng tính. Các nghiệp vụ bán hàng được hạch toán theo các tài khoản kế toán sau:

 • Tài khoản 131: Phải thu khách hàng
 • Tài khoản 632: Doanh thu bán hàng
 • Tài khoản 633: Giá vốn hàng bán
 • Tài khoản 33313: Thuế GTGT bán hàng

Ví dụ: Ngày 20/07/2023, Công ty ABC bán 100 chiếc máy tính với giá bán chưa có thuế GTGT là 10.000.000 đồng/chiếc. Giá bán đã bao gồm thuế GTGT 10%.

 

Kế toán nhập các thông tin về nghiệp vụ bán hàng này vào bảng tính như sau:

Ngày Số hóa đơn Tên khách hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Chiết khấu Giảm giá Tổng tiền Thuế GTGT Tổng cộng
20/07/2023 1 ABC 100 10.000.000 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Bước 3: Lập báo cáo 

Trên cơ sở các nghiệp vụ bán hàng đã được hạch toán, kế toán có thể lập các báo cáo về hoạt động bán hàng, bao gồm:

 • Báo cáo doanh thu bán hàng
 • Báo cáo giá vốn hàng bán
 • Báo cáo tình hình công nợ phải thu khách hàng

Ví dụ: Báo cáo doanh thu bán hàng của Công ty ABC trong tháng 7/2023 như sau:

Ngày Số hóa đơn Tên khách hàng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế GTGT Tổng cộng
20/07/2023 1 ABC 100 10.000.000 1.000.000.000 100.000.000 1.100.000.000

Một số lưu ý khi thực hiện kế toán bán hàng trên Excel

 • Kế toán cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế khi hạch toán các nghiệp vụ bán hàng.
 • Kế toán cần lưu trữ đầy đủ và đúng quy định các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ bán hàng.
 • Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán về bán hàng để đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Lợi ích của việc thực hiện kế toán bán hàng trên Excel

 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho kế toán.
 • Đảm bảo tính chính xác, kịp thời của các số liệu kế toán.
 • Dễ dàng theo dõi, phân tích các dữ liệu kế toán.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập báo cáo kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Các hàm excel thường dùng trong kế toán bán hàng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn 

 

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929