Các điều kiện mở công ty dịch vụ kế toán

Hiện nay, doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày càng tăng, đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Để đảm bảo một hệ thống kế toán chính xác, rõ ràng và minh bạch, nhiều doanh nghiệp đã chọn thuê dịch vụ kế toán chuyên nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu những điều cơ bản về điều kiện và thủ tục cần thiết để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán dưới sự căn cứ của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Kế toán số 88/2015/QH13.

1. Thành lập công ty dịch vụ kế toán là gì?

Thành lập một công ty dịch vụ kế toán là quá trình tạo ra một tổ chức hoặc doanh nghiệp với mục tiêu cung cấp các dịch vụ kế toán chuyên nghiệp cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu về kế toán, tài chính và thuế.

Các dịch vụ kế toán bao gồm việc lập báo cáo tài chính, quản lý sổ sách kế toán, tư vấn về vấn đề thuế, kiểm toán, và các công việc liên quan đến công tác kế toán theo quy định của pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp hoặc tổ chức đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy định kế toán và thuế, đồng thời cung cấp thông tin tài chính chính xác và minh bạch cho mục tiêu quản lý và quyết định kinh doanh.

Việc thành lập công ty dịch vụ kế toán đòi hỏi tuân thủ một loạt các quy định và điều kiện theo Luật Kế toán và các quy định liên quan khác. Quá trình này bao gồm việc chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, đảm bảo có đủ số lượng và chất lượng kế toán viên, đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, và thực hiện các thủ tục hành chính để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Những điều cần lưu ý khi thành lập công ty dịch vụ kế toán

Khi bạn quyết định thành lập một công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam, có một số điều quan trọng mà bạn cần lưu ý để đảm bảo quá trình thành lập và hoạt động công ty diễn ra một cách suôn sẻ và tuân thủ quy định pháp luật. Dưới đây là một số điều cần lưu ý:

 • Điều kiện về loại hình doanh nghiệp: Đảm bảo rằng bạn đã chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp để kinh doanh dịch vụ kế toán, bao gồm Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, hoặc Doanh nghiệp tư nhân.
 • Chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên: Đảm bảo rằng ít nhất hai người trong công ty có chứng chỉ kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Điều này đòi hỏi họ phải đáp ứng các điều kiện về đạo đức nghề nghiệp, trung thực, và có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán: Hai người với chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên cần phải đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thông qua doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi họ có năng lực hành vi dân sự và tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức.
 • Tên công ty dịch vụ kế toán: Chọn tên công ty phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tên công ty cần bao gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng, có thể chứa cụm từ “dịch vụ kế toán.” Đảm bảo rằng tên đề xuất không bị trùng lặp với công ty kế toán khác.
 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ: Đảm bảo rằng bạn có đủ hồ sơ cần thiết, bao gồm sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng cấp, chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên, và bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Thực hiện thủ tục đăng ký: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi trụ sở chính của công ty. Hồ sơ đăng ký cần gồm Đơn đăng ký doanh nghiệp, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện, Giấy chứng nhận tên doanh nghiệp (nếu công ty dịch vụ kế toán đã đăng ký tên trước), và bản sao chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Sau khi hoàn tất đăng ký doanh nghiệp, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nhớ rằng, việc thành lập một công ty dịch vụ kế toán là một quá trình phức tạp và yêu cầu tuân theo rất nhiều quy định. Vì vậy, nếu bạn gặp khó khăn, nên tìm sự tư vấn từ chuyên gia hoặc dịch vụ pháp lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

3.1 Loại hình doanh nghiệp phù hợp

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định rằng doanh nghiệp chỉ có thể kinh doanh dịch vụ kế toán khi họ đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có loại hình doanh nghiệp phù hợp, bao gồm Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, và Doanh nghiệp tư nhân.

3.2. Có chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên

Công ty dịch vụ kế toán phải có ít nhất 2 người là kế toán viên/kiểm toán viên. Điều kiện cụ thể cho người được cấp chứng chỉ kế toán bao gồm:

 • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính.
 • Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ kế toán viên.

3.3. Có giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Có ít nhất 2 người có chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên phải đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự.
 • Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học.
 • Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

3.4. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ kế toán khi bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

4. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán

Ngoài các điều kiện về loại hình doanh nghiệp, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

4.1. Về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty kinh doanh dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là cá nhân, từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp được quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Có thể là người Việt Nam hoặc người nước ngoài.

4.2. Về tên công ty dịch vụ kế toán

Tên công ty dịch vụ kế toán cần phải đáp ứng các điều kiện sau theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Phải bao gồm 2 thành tố là: Loại hình doanh nghiệp + tên riêng.
 • Tên riêng của doanh nghiệp có thể chứa cụm từ “dịch vụ kế toán”.
 • Tên công ty dịch vụ kế toán dự định không được trùng với tên của công ty kế toán khác đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

5. Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán

Để thành lập công ty dịch vụ kế toán, bạn cần thực hiện các bước sau:

5.1. Chuẩn bị hồ sơ

 • Sơ yếu lý lịch của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Giấy khám sức khỏe cho người đại diện theo pháp luật (có thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày khám).
 • Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bằng cấp, chứng chỉ kế toán viên/kiểm toán viên.
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.

5.2. Đăng ký doanh nghiệp

 • Điều này bao gồm việc đăng ký tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, và loại hình doanh nghiệp.
 • Được thực hiện tại cơ quan Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi trụ sở chính của công ty.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần nộp gồm Đơn đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu quy định), Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện, Giấy chứng nhận tên doanh nghiệp (nếu công ty dịch vụ kế toán đã đăng ký xong tên trước), và bản sao chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

5.3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi hoàn tất đăng ký doanh nghiệp, cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng kết

Để thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Việt Nam, bạn cần tuân theo những quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Kế toán số 88/2015/QH13. Điều này bao gồm đáp ứng các điều kiện về loại hình doanh nghiệp, cấp độ chuyên nghiệp của nhân viên, và thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp cụ thể. Thành công trong việc thành lập công ty dịch vụ kế toán có thể giúp bạn tạo nên một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và chuyên nghiệp trong lĩnh vực này. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000