0764704929

Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất

Kế toán kho là một nghiệp vụ kế toán quan trọng trong doanh nghiệp, có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, quản lý tình hình nhập, xuất, tồn kho của hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm.

1. Kế toán kho

Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất
Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất

1.1. Kế toán kho là gì ?

Kế toán kho là một bộ phận trong bộ phận kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ quản lý, theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ,… trong kho. Kế toán kho chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ khi nhập kho.
 • Cập nhật số lượng, giá trị hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong kho.
 • Lập phiếu xuất kho, nhập kho.
 • Lập báo cáo tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kho.
 • Kế toán kho có vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ trong doanh nghiệp. Kế toán kho giúp doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tồn kho, đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát.

Để trở thành một kế toán kho giỏi, cần có những kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Khả năng tính toán nhanh chóng, chính xác.
 • Khả năng lập báo cáo rõ ràng, dễ hiểu.
 • Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Khả năng giao tiếp tốt.

1.2. Vai trò của kế toán kho 

Kế toán kho là vị trí kế toán thực hiện theo dõi, kiểm tra hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm soát số lượng hàng tồn kho, quản lý các loại chứng từ, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, hạn chế tình trạng thất thoát hàng hóa. Kế toán kho đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành một doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Quản lý hàng hóa, vật tư: Kế toán kho có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra số lượng hàng hóa, vật tư nhập, xuất, tồn kho. Từ đó, đảm bảo số lượng hàng hóa, vật tư trong kho luôn đúng với thực tế.
 • Kiểm soát chất lượng hàng hóa: Kế toán kho có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư khi nhập kho. Từ đó, đảm bảo chất lượng hàng hóa, vật tư luôn đạt yêu cầu.
 • Hạn chế thất thoát hàng hóa: Kế toán kho có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập kho. Từ đó, hạn chế tình trạng thất thoát hàng hóa.
 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí: Kế toán kho có thể đề xuất các phương án quản lý kho hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế toán kho có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, hải quan trong hoạt động xuất, nhập kho.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình, kế toán kho cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết như:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan: Kế toán kho cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán kho cần có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo để sử dụng các phần mềm kế toán, quản lý kho.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán kho cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán kho cần có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.3. Kỹ năng của kế toán kho 

Kế toán kho là một vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý hàng hóa, vật tư trong kho. Để trở thành một kế toán kho giỏi, cần có những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn:

Kế toán kho cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, quản lý kho, hàng hóa, vật tư. Kiến thức này giúp kế toán kho thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách chính xác, hiệu quả.

 • Kỹ năng nghiệp vụ:

Kế toán kho cần có kỹ năng nghiệp vụ về nhập, xuất, tồn kho, báo cáo kho,… Kỹ năng này giúp kế toán kho thực hiện các công việc của mình một cách thuần thục, nhanh chóng.

 • Kỹ năng quản lý:

Kế toán kho cần có kỹ năng quản lý kho, hàng hóa, vật tư. Kỹ năng này giúp kế toán kho đảm bảo an toàn, bảo quản tốt hàng hóa, vật tư trong kho.

 • Kỹ năng giao tiếp:

Kế toán kho cần có kỹ năng giao tiếp tốt với các bộ phận khác trong doanh nghiệp, với khách hàng, nhà cung cấp. Kỹ năng này giúp kế toán kho phối hợp tốt với các bộ phận khác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kho.

 • Kỹ năng tin học:

Kế toán kho cần có kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, quản lý kho. Kỹ năng này giúp kế toán kho thực hiện các công việc của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả.

 • Kỹ năng làm việc nhóm:

Kế toán kho cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp tốt với các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Kỹ năng này giúp kế toán kho hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, kế toán kho cũng cần có những kỹ năng mềm khác như:

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Kế toán kho cần có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý kho.

 • Kỹ năng chịu áp lực:

Kế toán kho thường phải làm việc trong môi trường áp lực cao, do đó cần có kỹ năng chịu áp lực tốt.

 • Kỹ năng học hỏi:

Kế toán kho cần có kỹ năng học hỏi tốt để cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán kho

Kế toán kho là vị trí kế toán thực hiện theo dõi, kiểm tra hoạt động xuất nhập hàng hóa, kiểm soát số lượng hàng tồn kho, quản lý các loại chứng từ, đảm bảo số lượng cũng như chất lượng sản phẩm, hạn chế tình trạng thất thoát hàng hóa.

Nhiệm vụ của kế toán kho bao gồm:

 • Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho

Kế toán kho có nhiệm vụ tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa nhập kho theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Việc kiểm tra hàng hóa nhập kho bao gồm kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả,…

 • Xuất kho hàng hóa

Kế toán kho có nhiệm vụ xuất kho hàng hóa theo đúng yêu cầu của khách hàng hoặc đơn vị sản xuất. Việc xuất kho hàng hóa bao gồm lập phiếu xuất kho, kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại,…

 • Quản lý hàng tồn kho

Kế toán kho có nhiệm vụ quản lý hàng tồn kho theo đúng quy định của pháp luật. Việc quản lý hàng tồn kho bao gồm:

* Theo dõi số lượng, chủng loại, giá cả,… của hàng tồn kho.

* Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ.

* Ghi chép, lưu trữ các thông tin về hàng tồn kho.

 • Lập báo cáo hàng tồn kho

Kế toán kho có nhiệm vụ lập báo cáo hàng tồn kho theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo hàng tồn kho là báo cáo tổng hợp về số lượng, chủng loại, giá cả,… của hàng tồn kho tại một thời điểm nhất định.

 • Các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính nêu trên, kế toán kho còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:

* Lập kế hoạch nhập kho, xuất kho.

* Đề xuất phương án bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho.

* Quản lý các loại chứng từ liên quan đến kho.

* Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực 

2. Cách tính kế toán 

Cách tính kế toán là một thuật ngữ rộng bao gồm nhiều công thức khác nhau được sử dụng trong lĩnh vực kế toán. Các công thức này được sử dụng để ghi chép, phân tích và báo cáo các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp.

Dưới đây là một số công thức kế toán cơ bản thường được sử dụng:

 • Phương trình kế toán:

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

Công thức này thể hiện mối quan hệ giữa các khoản mục trên bảng cân đối kế toán. Theo đó, tổng tài sản của một doanh nghiệp bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

 • Công thức tính giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán = Giá mua hàng + Chi phí vận chuyển + Chi phí bảo hiểm + Chi phí bốc xếp + Chi phí khác

Công thức này được sử dụng để xác định giá vốn của hàng hóa bán ra. Giá vốn hàng bán được tính bằng tổng giá mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo hiểm, chi phí bốc xếp và các chi phí khác liên quan đến việc mua hàng.

 • Công thức tính doanh thu:

Doanh thu = Giá bán * Số lượng hàng bán

Công thức này được sử dụng để xác định doanh thu từ bán hàng của một doanh nghiệp. Doanh thu được tính bằng giá bán của hàng hóa nhân với số lượng hàng hóa bán ra.

 • Công thức tính lợi nhuận:

Lợi nhuận = Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý

Công thức này được sử dụng để xác định lợi nhuận của một doanh nghiệp. Lợi nhuận được tính bằng doanh thu trừ giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý.

Ngoài ra, còn có rất nhiều công thức kế toán khác được sử dụng trong các lĩnh vực cụ thể như kế toán thuế, kế toán quản trị, kế toán tài chính,… Để có thể thành thạo cách tính kế toán, cần có kiến thức vững chắc về các nguyên lý kế toán và thực hành thường xuyên.

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn học cách tính kế toán hiệu quả:

 • Học lý thuyết trước khi thực hành:

Hiểu rõ các nguyên lý kế toán là nền tảng quan trọng để bạn có thể áp dụng các công thức kế toán một cách chính xác.

 • Luyện tập thường xuyên:

Cách tốt nhất để học cách tính kế toán là luyện tập thường xuyên. Bạn có thể luyện tập bằng cách làm các bài tập kế toán hoặc tham gia các khóa học kế toán thực hành.

 • Sử dụng các phần mềm kế toán:

Các phần mềm kế toán có thể giúp bạn tự động hóa các công việc kế toán, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, bạn vẫn cần hiểu rõ cách tính kế toán để có thể kiểm tra và hiệu chỉnh các kết quả của phần mềm.

3. Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất 

Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất:

 • Giới thiệu bản thân?
 • Bạn có kinh nghiệm làm kế toán kho không?
 • Bạn hiểu vai trò và trách nhiệm của kế toán kho như thế nào?
 • Bạn có thể kể một kinh nghiệm xử lý tình huống trong kho hàng?
 • Bạn có kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán nào?
 • Bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán như thế nào?
 • Bạn có phẩm chất gì phù hợp với vị trí kế toán kho?
 • Bạn có câu hỏi nào cho chúng tôi không?

Câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng

Các câu hỏi về kinh nghiệm và kỹ năng là những câu hỏi quan trọng nhất trong buổi phỏng vấn kế toán kho. Nhà tuyển dụng sẽ muốn biết bạn có đủ kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để đảm nhận vị trí này.

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán kho về kinh nghiệm và kỹ năng:

 • Bạn có kinh nghiệm làm kế toán kho trong bao lâu?
 • Bạn đã từng làm việc tại công ty nào?
 • Bạn đã từng sử dụng phần mềm kế toán nào?
 • Bạn có kỹ năng sử dụng máy tính tốt không?
 • Bạn có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt không?

Câu hỏi về tình huống thực tế

Các câu hỏi về tình huống thực tế sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá khả năng xử lý vấn đề của bạn. Các câu hỏi này thường mô tả một tình huống cụ thể và yêu cầu bạn đưa ra giải pháp.

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán kho về tình huống thực tế:

 • Nếu bạn phát hiện ra hàng hóa trong kho bị thất thoát, bạn sẽ làm gì?
 • Nếu bạn nhận được một đơn hàng lớn nhưng kho hàng không đủ hàng để đáp ứng, bạn sẽ làm gì?
 • Nếu bạn nhận được một đơn hàng sai sót, bạn sẽ làm gì?

Câu hỏi về phẩm chất

Ngoài kinh nghiệm và kỹ năng, nhà tuyển dụng cũng quan tâm đến phẩm chất của bạn. Các câu hỏi về phẩm chất sẽ giúp nhà tuyển dụng đánh giá xem bạn có phù hợp với văn hóa và môi trường làm việc của công ty hay không.

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán kho về phẩm chất:

 • Bạn là người như thế nào?
 • Bạn có điểm mạnh và điểm yếu gì?
 • Bạn có thể làm việc dưới áp lực như thế nào?
 • Bạn có thể làm việc nhóm tốt không?

Câu hỏi kết thúc

Ở cuối buổi phỏng vấn, bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng một số câu hỏi để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với vị trí này.

Dưới đây là một số câu hỏi phỏng vấn kế toán kho bạn có thể hỏi nhà tuyển dụng:

 • Công ty có những chính sách gì đối với nhân viên kế toán kho?
 • Kế hoạch đào tạo và phát triển của công ty như thế nào?
 • Thời gian thử việc của vị trí này là bao lâu?

Chuẩn bị trước khi phỏng vấn

Để chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn kế toán kho, bạn cần tìm hiểu kỹ về công ty, vị trí ứng tuyển và các câu hỏi phỏng vấn thường gặp. Bạn cũng nên chuẩn bị sẵn một số câu hỏi cho nhà tuyển dụng.

Dưới đây là một số lời khuyên giúp bạn chuẩn bị tốt cho buổi phỏng vấn kế toán kho:

 • Tìm hiểu kỹ về công ty, vị trí ứng tuyển và các câu hỏi phỏng vấn thường gặp.
 • Chuẩn bị sẵn một số câu hỏi cho nhà tuyển dụng.
 • Thực hành trả lời các câu hỏi phỏng vấn trước khi tham gia buổi phỏng vấn.
 • Ăn mặc lịch sự và gọn gàng.
 • Đến buổi phỏng vấn đúng giờ.
 • Thể hiện sự tự tin và thái độ tích cực.

Trên đây là một số thông tin về Các câu hỏi phỏng vấn kế toán kho phổ biến nhất   . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929