087.790.7790

Các bước quy trình kế toán vốn bằng tiền mặt mới nhất

Kế toán vốn bằng tiền là quá trình ghi nhận và xử lý các giao dịch liên quan đến tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

1. Quy trình kế toán vốn bằng tiền là gì?

Các bước quy trình kế toán vốn bằng tiền mặt mới nhất
Các bước quy trình kế toán vốn bằng tiền mặt mới toán

Quy trình kế toán vốn bằng tiền là một quy trình quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về vốn bằng tiền.

Quy trình kế toán vốn bằng tiền được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán vốn bằng tiền

Sổ sách kế toán vốn bằng tiền bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ quỹ tiền mặt: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản thu, chi tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp.
 • Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản thu, chi tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.
 • Sổ tổng hợp tiền mặt và tiền gửi ngân hàng: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán vốn bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận vốn bằng tiền

Khi phát sinh các khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong nghiệp vụ vốn bằng tiền bao gồm:

 • Phiếu thu tiền mặt
 • Phiếu chi tiền mặt
 • Ủy nhiệm thu
 • Ủy nhiệm chi
 • Giấy báo có
 • Giấy báo nợ

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát vốn bằng tiền

Kế toán cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát vốn bằng tiền để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát vốn bằng tiền bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Xác định các khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng thừa, thiếu và thực hiện các biện pháp xử lý.
 • Kiểm soát các khoản chi tiêu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

Bước 4: Kết chuyển vốn bằng tiền

Cuối kỳ kế toán, kế toán cần kết chuyển vốn bằng tiền của kỳ kế toán vào tài khoản 111 – Tiền mặt, tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng. Việc kết chuyển vốn bằng tiền được thực hiện theo công thức sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt
 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Có TK 632 – Giá vốn hàng bán
 • Có TK 641 – Chi phí bán hàng
 • Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 811 – Chi phí khác

Quy trình kế toán vốn bằng tiền là một quy trình quan trọng, giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về vốn bằng tiền. Việc thực hiện đúng quy trình kế toán vốn bằng tiền sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán vốn bằng tiền:

 • Kế toán cần lập chứng từ kế toán đầy đủ, đúng thủ tục, đúng mẫu theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán chính xác, trung thực, kịp thời.
 • Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Kế toán cần thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng để đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

2. Vì sao cần quy trình kế toán vốn bằng tiền

Vốn bằng tiền là một khoản mục quan trọng trong tài sản của doanh nghiệp, bao gồm: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển khoản,… Do đó, việc quản lý vốn bằng tiền hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp.

Quy trình kế toán vốn bằng tiền là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình vốn bằng tiền của doanh nghiệp. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về vốn bằng tiền

Quy trình kế toán vốn bằng tiền giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ vốn bằng tiền, bao gồm: số tiền, số dư, luồng tiền,… Thông tin về vốn bằng tiền được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp

* Xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp

* Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

* Đưa ra các quyết định về tài chính, đầu tư,… của doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro về vốn bằng tiền

Quy trình kế toán vốn bằng tiền giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ vốn bằng tiền, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát tiền mặt, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vốn, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

* Tiền mặt bị giả mạo, dẫn đến thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp

* Tiền mặt bị mất mát, hư hỏng,… dẫn đến chi phí phát sinh

 • Nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền

Quy trình kế toán vốn bằng tiền giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến vốn bằng tiền, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt dòng tiền của doanh nghiệp

* Giảm thiểu chi phí quản lý vốn bằng tiền

* Tăng cường khả năng kiểm soát vốn bằng tiền

Tóm lại, quy trình kế toán vốn bằng tiền là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý vốn bằng tiền hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng quy trình kế toán vốn bằng tiền phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình.

Để xây dựng quy trình kế toán vốn bằng tiền hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình kế toán vốn bằng tiền:

 • Kế toán tiền mặt: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền mặt, bao gồm: thu tiền, chi tiền, tồn quỹ tiền mặt,…
 • Kế toán tiền gửi ngân hàng: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền gửi ngân hàng, bao gồm: thu tiền gửi ngân hàng, rút tiền gửi ngân hàng, lãi tiền gửi ngân hàng,…
 • Kế toán tiền đang chuyển khoản: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền đang chuyển khoản, bao gồm: chuyển khoản đi, chuyển khoản đến,…

3. Các bước trong quy trình kế toán vốn bằng tiền

Quy trình kế toán vốn bằng tiền là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản thu chi bằng tiền của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý vốn bằng tiền.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình kế toán vốn bằng tiền:

 1. Thu tiền

Khi có khoản thu tiền, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số tiền thu với hóa đơn, chứng từ thu tiền. Sau đó, kế toán lập phiếu thu tiền để ghi nhận số tiền thu.

 1. Chi tiền

Khi có khoản chi tiền, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số tiền chi với hóa đơn, chứng từ chi tiền. Sau đó, kế toán lập phiếu chi tiền để ghi nhận số tiền chi.

 1. Ghi sổ kế toán vốn bằng tiền

Trên cơ sở số liệu thu chi tiền, kế toán tiến hành ghi sổ kế toán vốn bằng tiền. Sổ kế toán vốn bằng tiền bao gồm các sổ như: sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng.

 1. Kiểm tra số dư vốn bằng tiền

Kế toán cần thường xuyên kiểm tra số dư vốn bằng tiền tại quỹ và tại ngân hàng để đảm bảo số dư vốn bằng tiền thực tế khớp với số dư vốn bằng tiền ghi sổ.

 1. Lập báo cáo vốn bằng tiền

Báo cáo vốn bằng tiền là báo cáo tài chính phản ánh tình hình thu chi vốn bằng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán vốn bằng tiền cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình kế toán vốn bằng tiền được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kế toán vốn bằng tiền phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình kế toán vốn bằng tiền cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình kế toán vốn bằng tiền.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán vốn bằng tiền:

 • Các khoản thu chi bằng tiền cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ kế toán thu chi bằng tiền cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Việc xử lý kiểm tra chứng từ kế toán thu chi bằng tiền cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Việc ghi sổ kế toán vốn bằng tiền cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.
 • Số dư vốn bằng tiền thực tế cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo khớp với số dư vốn bằng tiền ghi sổ.
 • Báo cáo vốn bằng tiền cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán vốn bằng tiền cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các tài khoản kế toán liên quan đến vốn bằng tiền

 • TK 111 – Tiền mặt
 • TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • TK 138 – Phải thu khác
 • TK 228 – Chi phí trả trước ngắn hạn
 • TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn
 • TK 244 – Chi phí trả trước khác

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán vốn bằng tiền. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng