087.790.7790

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất (Consolidated financial statements) là báo cáo được lập dựa trên cơ sở hợp nhất các báo cáo tài chính riêng lẻ của công ty mẹ và các công ty con nhằm cung cấp những thông tin về vấn đề kinh tế tài chính cho việc đánh giá tình hình kinh doanh của tập đoàn trong kỳ kế toán. Vậy Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất như thế nào ? Hãy để ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Cách đọc báo cáo tài chính hợp nhất 

Cách đọc báo cáo tài chính hợp nhất 
Cách đọc báo cáo tài chính hợp nhất

Để đọc báo cáo tài chính hợp nhất, bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản về kế toán, tài chính và các chuẩn mực kế toán. Ngoài ra, bạn cũng cần có kỹ năng phân tích dữ liệu và đánh giá thông tin.

Dưới đây là các bước cơ bản để đọc báo cáo tài chính hợp nhất:

Xác định phạm vi thời gian của báo cáo tài chính.

Bước đầu tiên là xác định phạm vi thời gian của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính hợp nhất thường được lập cho một kỳ kế toán, ví dụ như một năm hoặc một quý.

Xem ý kiến của kiểm toán viên.

Ý kiến của kiểm toán viên là một phần quan trọng của báo cáo tài chính hợp nhất. Ý kiến của kiểm toán viên sẽ giúp bạn đánh giá tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Đọc hiểu bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của tập đoàn tại một thời điểm nhất định. Khi đọc bảng cân đối kế toán hợp nhất, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

 • Các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
 • Tỷ trọng của từng khoản mục trong tổng tài sản, tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.
 • Sự thay đổi của các khoản mục so với kỳ kế toán trước.
 • Đọc hiểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong một kỳ kế toán. Khi đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

 • Doanh thu.
 • Chi phí.
 • Lợi nhuận.
 • Tỷ suất lợi nhuận.
 • Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phản ánh dòng tiền vào và ra của tập đoàn trong một kỳ kế toán. Khi đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư.
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính.
 • Tỷ suất dòng tiền.
 • Đọc hiểu thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp thêm thông tin về các khoản mục trong báo cáo tài chính hợp nhất. Khi đọc thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

 • Giải thích về các khoản mục trong báo cáo tài chính.
 • Các thông tin bổ sung về tình hình tài chính của tập đoàn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các tài liệu hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính hợp nhất.

Dưới đây là một số lưu ý khi đọc báo cáo tài chính hợp nhất:

 • So sánh báo cáo tài chính hợp nhất với các kỳ kế toán trước và các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề.
 • Đánh giá tính hợp lý của các thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Xác định các rủi ro tiềm ẩn của tập đoàn.

2. Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất
Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất

Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất được quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “Hợp nhất báo cáo tài chính”. Theo đó, các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm:

Bước 1: Xác định các công ty con

Công ty mẹ phải xác định các công ty con của mình theo các quy định của pháp luật về kế toán.

Bước 2: Chuẩn bị báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Công ty mẹ phải yêu cầu các công ty con chuẩn bị báo cáo tài chính riêng của mình theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Bước 3: Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Công ty mẹ tiến hành hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và các công ty con theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ.

Bước 4: Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Công ty mẹ trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.

Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con là quá trình kết hợp các báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con thành một báo cáo tài chính hợp nhất. Quá trình này được thực hiện theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ.

Theo nguyên tắc hợp nhất toàn bộ, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí của công ty mẹ và các công ty con được hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Các bước hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con

Các bước hợp nhất báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và các công ty con được thực hiện như sau:

Bước 1: Hợp nhất bảng cân đối kế toán

Tại bước này, công ty mẹ tiến hành hợp nhất các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Bước 2: Hợp nhất báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Tại bước này, công ty mẹ tiến hành hợp nhất doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Bước 3: Hợp nhất báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tại bước này, công ty mẹ tiến hành hợp nhất các luồng tiền vào và ra của công ty mẹ và các công ty con theo tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ tại các công ty con.

Bước 4: Hợp nhất thuyết minh báo cáo tài chính

Tại bước này, công ty mẹ tiến hành hợp nhất thuyết minh báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con.

Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo quy định của pháp luật về kế toán.

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất

Mẫu báo cáo tài chính hợp nhất được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC.

Dưới đây là một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính hợp nhất:

 • Công ty mẹ cần xác định chính xác các công ty con của mình theo các quy định của pháp luật về kế toán.
 • Các công ty con cần chuẩn bị báo cáo tài chính riêng của mình theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.
 • Công ty mẹ cần thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính riêng của mình và các công ty con theo đúng nguyên tắc hợp nhất toàn bộ.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cần được trình bày theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Các bước lập báo cáo tài chính hợp nhất. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng