Giới thiệu bộ máy kiểm toán nhà nước cập nhật 2023

Kiểm toán nhà nước là một tổ chức quan trọng đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý tài chính và nguồn lực công cộng tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về tổ chức bộ máy của Kiểm toán nhà nước, bao gồm cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của họ.

1. Chức năng Quan trọng của Kiểm toán Nhà nước

Xác nhận tính Đúng Đắn và Hợp lý

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Kiểm toán Nhà nước là xác nhận tính đúng đắn và hợp lý của các tài liệu và số liệu kế toán. Điều này đảm bảo rằng các cơ quan nhà nước và các đơn vị kế toán thực hiện công việc quản lý tài chính và tài sản công một cách minh bạch và hiệu quả.

Giúp tài chính Nhà nước Minh bạch

Kiểm toán Nhà nước đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch của tài chính nhà nước. Việc kiểm tra và xác minh tài liệu tài chính đảm bảo rằng thông tin liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản công được công bố một cách rõ ràng và trung thực.

Hạn Chế Tham Nhũng

Kiểm toán Nhà nước cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tham nhũng. Bằng việc kiểm tra và xác minh tài liệu, số liệu kế toán, cơ quan này có thể phát hiện và ngăn chặn các hành vi tham nhũng trong quá trình quản lý tài chính và tài sản công.

2. Hiến pháp và Vị trí Pháp lý của Kiểm toán Nhà nước

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) đã quy định vị trí pháp lý của Kiểm toán Nhà nước và Tổng Kiểm toán Nhà nước tại Điều 118. Điều này làm rõ:

 • Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công.
 • Tổng Kiểm toán Nhà nước là người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước, do Quốc hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán Nhà nước do luật định.
 • Tổng Kiểm toán Nhà nước chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo cáo công tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước

Kiểm toán nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất. Bộ máy của Kiểm toán nhà nước bao gồm ba phần chính: Bộ máy điều hành, Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực và các đơn vị sự nghiệp.

3.1 Bộ máy điều hành

Bộ máy điều hành là trái tim của Kiểm toán nhà nước, có nhiệm vụ quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của tổ chức. Bộ máy điều hành bao gồm các vụ và đơn vị sau:

 • Văn phòng Kiểm toán nhà nước: Đây là nơi lưu trữ và quản lý các tài liệu quan trọng, cũng như là trung tâm giao tiếp của tổ chức.
 • Vụ Tổ chức cán bộ: Vụ này có trách nhiệm quản lý và phát triển lực lượng lao động của Kiểm toán nhà nước.
 • Vụ Tổng hợp: Vụ này thực hiện việc tổng hợp thông tin, dữ liệu và báo cáo về kiểm toán.
 • Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán: Vụ này đảm bảo rằng quy trình kiểm toán diễn ra theo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.
 • Vụ Pháp chế: Vụ này theo dõi và áp dụng các quy định pháp luật liên quan đến kiểm toán.
 • Vụ Hợp tác quốc tế: Vụ này thúc đẩy hợp tác và trao đổi thông tin với các tổ chức kiểm toán quốc tế.
 • Thanh tra Kiểm toán nhà nước: Vụ này có nhiệm vụ thanh tra và giám sát hoạt động kiểm toán nhà nước.
 • Văn phòng Đảng – Đoàn thể: Đây là nơi thực hiện công tác đảng và đoàn thể trong tổ chức.

3.2 Kiểm toán nhà nước chuyên ngành

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành thực hiện kiểm toán theo chuyên ngành đối với các cơ quan và tổ chức ở Trung ương. Có tám chuyên ngành khác nhau, bao gồm:

 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia: Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib: Kiểm toán lĩnh vực an ninh, tài chính và ngân sách Đảng, hoạt động cơ yếu, dự trữ Nhà nước.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II: Kiểm toán lĩnh vực ngân sách Trung ương của Bộ, ngành kinh tế tổng hợp.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành III: Kiểm toán lĩnh vực ngân sách Trung ương của Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV: Kiểm toán lĩnh vực đầu tư, dự án hạ tầng cơ sở.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V: Kiểm toán lĩnh vực đầu tư, dự án công nghiệp, dân dụng.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VI: Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.
 • Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII: Kiểm toán ngân hàng, các tổ chức tài chính.

3.3 Kiểm toán nhà nước khu vực

Kiểm toán nhà nước khu vực thực hiện kiểm toán đối với cơ quan và tổ chức ở địa phương trên địa bàn khu vực. Hiện có mười ba khu vực kiểm toán nhà nước khác nhau, mỗi khu vực có trụ sở tại một thành phố hoặc tỉnh thành cụ thể.

3.4 Các đơn vị sự nghiệp

Cuối cùng, Kiểm toán nhà nước còn có các đơn vị sự nghiệp bao gồm:

 • Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán: Đơn vị này đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực kiểm toán.
 • Trung tâm Tin học: Trung tâm này đảm bảo rằng công nghệ thông tin được áp dụng hiệu quả trong hoạt động kiểm toán.
 • Báo Kiểm toán: Báo Kiểm toán là nguồn thông tin quan trọng về kiểm toán và tài chính công cộng.

4. Tổ chức, nhiệm vụ, và quyền hạn cụ thể

Tổ chức, nhiệm vụ, và quyền hạn cụ thể của Kiểm toán nhà nước được quy định bởi Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015. Điều này bảo đảm tính minh bạch và chất lượng trong việc kiểm toán các hoạt động tài chính và nguồn lực công cộng tại Việt Nam.

Hiện nay, Kiểm toán nhà nước đã phát triển một cơ cấu tổ chức với 32 Vụ và đơn vị tương đương cấp Vụ. Từ các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành đến các đơn vị chuyên ngành và khu vực, Kiểm toán nhà nước đảm bảo rằng mọi khía cạnh của quản lý tài chính công cộng đều được kiểm toán một cách tỉ mỉ và đáng tin cậy. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000