087.790.7790

Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại doanh nghiệp

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho được lập ra nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị của hàng tồn kho tại một thời điểm cụ thể. Vậy mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại doanh nghiệp như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây của ACC

1. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là gì?

Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại doanh nghiệp
Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại doanh nghiệp

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là một văn bản do kế toán, thủ kho và những người có liên quan lập ra nhằm xác định số lượng, chất lượng và giá trị của các vật tư, công cụ, hàng hóa còn trong kho ở thời điểm kiểm kê.

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hàng tồn kho của doanh nghiệp. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho giúp doanh nghiệp:

 • Kiểm soát số lượng, giá trị hàng tồn kho: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho giúp doanh nghiệp nắm rõ số lượng, giá trị của hàng tồn kho tại một thời điểm nhất định, từ đó có biện pháp kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả, tránh thất thoát, hư hỏng.
 • Tính toán giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán là chi phí của hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm đã tiêu hao để tạo ra doanh thu bán hàng. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là cơ sở để doanh nghiệp tính toán giá vốn hàng bán chính xác.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính, trong đó có báo cáo hàng tồn kho. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là cơ sở để doanh nghiệp lập báo cáo hàng tồn kho.

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp: Tên của doanh nghiệp lập biên bản kiểm kê hàng tồn kho.
 • Tên kho: Tên kho chứa hàng tồn kho.
 • Thời gian lập: Thời điểm lập biên bản kiểm kê hàng tồn kho.
 • Số lượng: Số lượng hàng tồn kho của từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.
 • Đơn vị tính: Đơn vị tính của hàng tồn kho.
 • Giá trị: Giá trị của hàng tồn kho của từng loại hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.

Ngoài ra, biên bản kiểm kê hàng tồn kho có thể bao gồm thêm các thông tin khác như:

 • Mã hàng: Mã hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.
 • Nơi sản xuất: Nơi sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.
 • Ngày sản xuất: Ngày sản xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.
 • Hạn sử dụng: Hạn sử dụng của hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm, phụ tùng, vật tư tiêu hao.
 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho được lập thành hai bản, một bản lưu tại doanh nghiệp, một bản giao cho đơn vị kiểm kê.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là một loại văn bản được lập ra nhằm xác định số lượng, chất lượng, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm kiểm kê. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hàng tồn kho, tránh tình trạng thừa hoặc thiếu hàng hóa, đồng thời phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho được lập theo mẫu quy định của doanh nghiệp. Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho thường bao gồm các nội dung sau:

 • Tiêu đề: Biên bản kiểm kê hàng tồn kho
 • Thời gian, địa điểm kiểm kê: Ghi rõ thời gian, địa điểm kiểm kê
 • Thành phần tham gia kiểm kê: Ghi rõ họ tên, chức vụ của các thành phần tham gia kiểm kê
 • Nội dung kiểm kê: Ghi rõ số lượng, chất lượng, giá trị của từng loại hàng hóa
 • Kết luận: Ghi rõ kết quả kiểm kê

Phương pháp ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị

 • Chuẩn bị mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo quy định của doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho việc kiểm kê, như: cân, thước, máy tính,…

Bước 2: Kiểm kê

 • Tiến hành kiểm kê hàng tồn kho theo từng loại, từng khu vực.
 • Ghi chép số lượng, chất lượng, giá trị hàng tồn kho theo mẫu biên bản.

Bước 3: Lập biên bản

 • Tổng hợp số lượng, chất lượng, giá trị hàng tồn kho theo từng loại, từng khu vực.
 • Kiểm tra lại biên bản để đảm bảo tính chính xác.

Bước 4: Ký xác nhận

 • Người lập biên bản ký xác nhận.
 • Người kiểm kê ký xác nhận.
 • Người có thẩm quyền ký xác nhận.

Trách nhiệm ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Trách nhiệm ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho thuộc về người lập biên bản. Người lập biên bản phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin ghi trên biên bản.

Ngoài ra, trách nhiệm ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho còn thuộc về người kiểm kê. Người kiểm kê phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kiểm kê.

Lưu ý khi ghi biên bản kiểm kê hàng tồn kho

 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho phải được lập đầy đủ, chính xác, rõ ràng.
 • Số liệu trên biên bản phải khớp với số liệu trên sổ kế toán.
 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho phải được lưu trữ cẩn thận, đảm bảo an toàn.

3. Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo thông tư 133 và thông tư 200

3.1. Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

BIÊN BẢN KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

[Tên doanh nghiệp]

[Địa chỉ]

[Mã số thuế]

[Ngày lập]

 1. Thông tin chung
 • Tên kho:
 • Địa điểm:
 • Thời gian bắt đầu kiểm kê:
 • Thời gian kết thúc kiểm kê:
 • Thành phần tham gia kiểm kê:
 1. Kết quả kiểm kê
STT Mã kho Loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm,… Số lượng Đơn vị tính Giá trị
1
2
Tổng cộng

III. Kết luận

[Kết luận về số lượng, chất lượng, giá trị hàng tồn kho sau kiểm kê]

 1. Trách nhiệm

 

 • Người lập biên bản:
 • Người kiểm kê:
 • Người phụ trách kho:
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Xác nhận

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Ký, ghi rõ họ tên]

[Ký, ghi rõ họ tên]

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho được lập theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho là một chứng từ kế toán quan trọng, được sử dụng để xác định số lượng, chất lượng, giá trị của hàng tồn kho tại một thời điểm nhất định.

Biên bản kiểm kê hàng tồn kho cần được lập đầy đủ, chính xác, trung thực. Số liệu trong biên bản kiểm kê hàng tồn kho cần được đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán. Biên bản kiểm kê hàng tồn kho cần được lưu trữ cẩn thận, đúng quy định.

3.2. Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC

BIÊN BẢN KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

Số: ……/KHT

Ngày: ……/……/……

Địa điểm: ……

 1. Mục đích kiểm kê

Kiểm kê hàng tồn kho nhằm xác định số lượng, giá trị của hàng tồn kho tại thời điểm kiểm kê.

 1. Thành phần tham gia kiểm kê

Trưởng ban kiểm kê: ……

Thành viên ban kiểm kê:

……

……

……

Người đại diện của đơn vị được kiểm kê: ……

III. Nội dung kiểm kê

Kiểm kê số lượng hàng tồn kho theo từng loại, chủng loại, kích thước, màu sắc,…

Kiểm kê giá trị hàng tồn kho theo từng loại, chủng loại, kích thước, màu sắc,…

 1. Kết quả kiểm kê

Số lượng hàng tồn kho:

Tổng số lượng: ……

Chi tiết theo từng loại, chủng loại, kích thước, màu sắc,…

Giá trị hàng tồn kho:

Tổng giá trị: ……

Chi tiết theo từng loại, chủng loại, kích thước, màu sắc,…

 1. Ý kiến của các thành viên tham gia kiểm kê

Ý kiến của trưởng ban kiểm kê: ……

Ý kiến của thành viên ban kiểm kê:

……

……

……

Ý kiến của người đại diện của đơn vị được kiểm kê: ……

 1. Kết luận
 • Tổng số lượng hàng tồn kho thực tế là ……
 • Tổng giá trị hàng tồn kho thực tế là ……

Biên bản này được lập thành …… bản, có giá trị như nhau.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trưởng ban kiểm kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thành viên ban kiểm kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người đại diện của đơn vị được kiểm kê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho phải được lập thành 02 bản, có chữ ký của trưởng ban kiểm kê, thành viên ban kiểm kê, người đại diện của đơn vị được kiểm kê và thủ trưởng đơn vị.
 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho phải được lập ngay sau khi kết thúc việc kiểm kê.
 • Biên bản kiểm kê hàng tồn kho phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Mẫu biên bản kiểm kê hàng tồn kho tại doanh nghiệp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng