Báo cáo thuế là gì? Cách lập báo cáo thuế theo đúng quy định

Bạn đã bao giờ tự hỏi về báo cáo thuế là gì và tại sao chúng ta cần nó? Báo cáo thuế là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống tài chính, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với cá nhân. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ khám phá về báo cáo thuế, mục đích của nó, và những điều cần lưu ý khi lập báo cáo thuế để đảm bảo tuân thủ quy định và tránh rắc rối về thuế.

Báo cáo thuế
Báo cáo thuế

1. Báo cáo thuế là gì?

Báo cáo thuế là một tài liệu chứa thông tin về thuế mà bạn hoặc doanh nghiệp của bạn phải trả cho cơ quan thuế. Nó bao gồm thông tin về thu nhập, chi phí, và các khoản khấu trừ thuế. Báo cáo thuế cung cấp cơ sở cho việc tính toán số tiền thuế cần phải đóng và đảm bảo rằng bạn đóng đủ số thuế đó.

2. Mục đích của báo cáo thuế?

Báo cáo thuế đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực kế toán, mang lại nhiều mục đích thiết yếu liên quan đến việc quản lý và nộp thuế một cách chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật. Dưới đây là các mục đích chính của báo cáo thuế trong kế toán:

 • Xác định nghĩa vụ thuế: Mục đích quan trọng nhất của báo cáo thuế là xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp. Báo cáo thuế giúp tính toán và xác định số tiền thuế phải nộp theo quy định của pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp nắm rõ lượng tiền mà họ cần chuẩn bị để đáp ứng nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế.
 • Tối ưu hóa lợi ích thuế: Báo cáo thuế cung cấp thông tin cần thiết để tối ưu hóa lợi ích thuế cho doanh nghiệp. Điều này bao gồm việc sử dụng khấu trừ, miễn giảm, hoặc các ưu đãi thuế mà pháp luật cung cấp. Qua báo cáo thuế, doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội để giảm lượng thuế phải trả một cách hợp lý.
 • Phản ánh kết quả hoạt động tài chính: Báo cáo thuế phản ánh đúng và đầy đủ kết quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong giai đoạn báo cáo. Thông qua báo cáo này, cơ quan thuế có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này quan trọng để cơ quan thuế đánh giá và kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo tài chính.
 • Tăng tính minh bạch và tuân thủ pháp luật: Báo cáo thuế đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tính minh bạch và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật của doanh nghiệp. Qua báo cáo này, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về tài chính và thuế của mình. Điều này góp phần tạo ra môi trường kinh doanh minh bạch, giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín vững mạnh.
 • Hỗ trợ kiểm tra, thanh tra và xem xét thuế: Báo cáo thuế cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra, thanh tra, và xem xét thuế. Thông qua báo cáo này, cơ quan thuế có thể kiểm tra tính chính xác của việc xác định và nộp thuế của doanh nghiệp. Điều này giúp đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ pháp luật của quá trình quyết toán thuế.

3. Thời hạn nộp báo cáo thuế?

Thời hạn nộp báo cáo thuế?
Thời hạn nộp báo cáo thuế?

Khi doanh nghiệp nộp báo cáo thuế quá thời hạn, họ sẽ phải chịu mức phạt theo quy định của pháp luật. Điều này đặt áp lực lớn lên bộ phận kế toán, buộc họ phải hoàn thành báo cáo thuế trước thời hạn để tránh vi phạm. Kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của thông tin trong báo cáo.

Tùy thuộc vào phương thức báo cáo thuế theo quý hoặc theo tháng, sẽ có thời hạn cụ thể cho việc nộp báo cáo thuế. Dưới đây là quy định về thời hạn nộp báo cáo thuế:

 • Thời Hạn Nộp Báo Cáo Thuế Theo Tháng: Đối với việc báo cáo thuế theo tháng, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và số thuế muộn nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
 • Thời Hạn Nộp Báo Cáo Thuế Theo Quý: Đối với việc báo cáo thuế theo quý, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và số thuế muộn nhất vào ngày thứ 30 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

4. Các loại báo cáo thuế cần phải nộp 

4.1. Báo Cáo Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

Doanh nghiệp cần xác định phương pháp kê khai thuế VAT theo hai cách: trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau đó, chuẩn bị các loại giấy tờ phù hợp với phương pháp đã chọn.

Kê Khai Thuế VAT Theo Tháng Hoặc Quý

 • Doanh nghiệp mới thành lập cần kê khai thuế VAT theo quý.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh thu phải chia thành hai loại: dưới 50 tỷ và trên 50 tỷ.

Kê Khai Thuế VAT Theo Phương Pháp Khấu Trừ Hoặc Trực Tiếp

 • Kê khai thuế VAT theo phương pháp khấu trừ khi doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh thu dưới 1 tỷ đồng.
 • Kê khai thuế VAT theo phương pháp trực tiếp khi doanh nghiệp đang hoạt động và có doanh thu trên 1 tỷ đồng.

4.2. Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Kê khai thuế TNCN dựa trên hình thức kê khai thuế VAT. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế VAT theo quý, thì thuế TNCN cũng được kê khai theo quý.

Điều Kiện Kê Khai Thuế TNCN Theo Tháng: Doanh nghiệp cần thỏa mãn điều kiện: số thuế TNCN hàng tháng nộp phải lớn hơn 50 triệu đồng (VND). Trường hợp số thuế TNCN dưới 50 triệu đồng, doanh nghiệp phải kê khai thuế theo quý.

4.3. Báo Cáo Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN)

Để kê khai thuế TNDN, các doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các loại chứng từ liên quan phát sinh trong năm.

Hình Thức Kê Khai Báo Cáo Thuế TNDN: Báo cáo thuế TNDN thường được kê khai theo hình thức theo quý. Thời hạn nộp báo cáo thuế TNDN muộn nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

4.4. Báo Cáo Tình Hình Sử Dụng Hóa Đơn Của Doanh Nghiệp

Với Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp thường kê khai theo hình thức theo quý.

Một số lưu ý:

 • Toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bao gồm cả các doanh nghiệp mới thành lập.
 • Trong kỳ nếu có phát sinh hóa đơn sử dụng, doanh nghiệp phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn đó.
 • Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa có thông báo phát hành hóa đơn, không cần lập báo cáo.

5. Hướng dẫn làm báo cáo thuế chính xác nhất

Hướng dẫn làm báo cáo thuế chính xác nhất
Hướng dẫn làm báo cáo thuế chính xác nhất

5.1. Báo Cáo Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT)

Kê Khai Thuế VAT Theo Phương Pháp Khấu Trừ: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế VAT theo mẫu 01/GTGT;
 • Bảng kê hóa đơn thuế VAT theo mẫu 01-1/GTGT và 01-2/GTGT;
 • Phụ lục kèm theo (nếu có).

Kê Khai Thuế VAT Theo Phương Pháp Trực Tiếp: Doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ:

 • Trực tiếp theo GTGT: Tờ khai thuế VAT theo mẫu 03/GTGT;
 • Trực tiếp theo doanh thu: Tờ khai thuế VAT theo mẫu 04/GTGT;
 • Bảng kê khai hóa đơn thuế VAT đầu ra theo mẫu 04-1/GTGT.

5.2. Báo Cáo Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 01/KK-TNCN đối với doanh nghiệp thanh toán tiền lương;
 • Tờ khai thuế TNCN theo mẫu 03/KK-TNCN đối với doanh nghiệp trả tiền đầu tư vốn, chuyển nhượng cổ phần.

Trong trường hợp doanh nghiệp kê khai báo cáo thuế theo quý, họ phải thực hiện kê khai thuế VAT theo quý và đồng thời có thuế TNCN phát sinh dưới 50 triệu/tháng (VND).

Ngược lại, nếu doanh nghiệp kê khai báo cáo thuế theo tháng, họ thực hiện kê khai thuế VAT theo tháng, đồng thời phải nộp thuế TNCN khi số thuế này vượt quá 50 triệu/tháng (VND).

6. Những lưu ý khi thực hiện báo cáo thuế 

 • Hiểu rõ quy định của pháp luật về thuế: Trước hết, kế toán cần phải nắm vững và hiểu rõ các quy định của pháp luật về thuế. Điều này bao gồm các loại thuế, cách tính thuế, các khoản khấu trừ, miễn giảm và ưu đãi thuế. Sự hiểu biết rõ về pháp luật sẽ giúp kế toán thực hiện báo cáo thuế một cách chính xác và hợp pháp.
 • Xác định đúng ngày kết thúc kỳ tính thuế: Kỳ tính thuế thường là quý hoặc năm tài chính của doanh nghiệp. Kế toán cần chắc chắn xác định đúng ngày kết thúc của kỳ tính thuế để tính toán thuế một cách chính xác và tránh sai sót.
 • Kiểm tra, xác minh số liệu kỹ thuật: Trước khi lập báo cáo thuế, kế toán cần kiểm tra và xác minh kỹ thuật các số liệu kế toán, bao gồm bảng cân đối kế toán, sổ cái, các chứng từ gốc, để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Sai sót trong dữ liệu kỹ thuật có thể dẫn đến lỗi trong báo cáo thuế.
 • Xác định, tính toán các khoản khấu trừ, miễn giảm và ưu đãi thuế: Để tối ưu hóa lợi ích thuế, kế toán cần phải xác định và tính toán đúng các khoản khấu trừ, miễn giảm và ưu đãi thuế mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của pháp luật. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng thuế phải nộp một cách hợp pháp.
 • Sắp xếp, bố trí thông tin một cách rõ ràng, logic: Trong báo cáo thuế, thông tin cần được sắp xếp, bố trí một cách rõ ràng, logic để giúp cơ quan thuế dễ dàng nắm bắt và kiểm tra. Kế toán cần tuân thủ các mẫu báo cáo thuế, ghi chú, và quy định về việc lập báo cáo để đảm bảo tính rõ ràng và đúng chuẩn.
 • Kiểm tra lại trước khi nộp: Sau khi hoàn thành báo cáo thuế, kế toán cần thực hiện kiểm tra lại một lần nữa trước khi nộp. Kiểm tra đảm bảo rằng thông tin được ghi chính xác, không bị thiếu sót hoặc sai sót. Điều này giúp tránh việc bị cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh hoặc phạt do sai sót trong báo cáo thuế.

7. Câu hỏi thường gặp – FAQs

Q1: Báo cáo thuế là gì?

A1: Báo cáo thuế là tài liệu chứa thông tin về thuế mà bạn hoặc doanh nghiệp phải trả cho cơ quan thuế, bao gồm thông tin về thu nhập, chi phí và các khoản khấu trừ thuế.

Q2: Tại sao cần lập báo cáo thuế?

A2: Lập báo cáo thuế giúp xác định số tiền thuế cần phải trả, tuân thủ pháp luật và tạo lịch sử tài chính.

Q3: Làm thế nào để lập báo cáo thuế?

A3: Bước đầu tiên là thu thập thông tin, sau đó sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ kế toán để tính toán số tiền thuế. Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nộp và tuân thủ thời hạn.

Báo cáo thuế là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp. Bằng cách lập báo cáo thuế đúng quy định, bạn sẽ đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh rắc rối về thuế. Hãy luôn cập nhật kiến thức và theo dõi thay đổi về luật thuế để thực hiện báo cáo thuế một cách hiệu quả và chính xác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000